Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız el atma, Anayasamızın 46. Maddesi’nde yer alan kamulaştırma kavramı, kamu yararı gerektirdiği hallerde devlet ve kamu tüzel kişilerinin özel mülkiyetteki tamamını veya bir kısmını peşin ödeme şartıyla kamulaştırmaya ve bu taşınmaz mallar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili olduğunu kabul etmektedir.

Kamulaştırma işlemleri çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olmasına rağmen, bazen idare, mülkiyet haklarına müdahale etmektedir. Bu durum, taşınmazların kamulaştırılmadan kamu hizmetine ayrılması şeklinde ortaya çıkabilir veya fiili veya imar uygulamaları yoluyla gerçekleştirilebilir. İdarenin bu usul ve yasalara aykırı müdahalesi, kamulaştırma yapılmadan taşınmaza el koyma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle, kamulaştırma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ve mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi önemlidir.

Devamını okuyun “Kamulaştırmasız El Atma”