Bursa Miras Avukatları

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bursa miras hukuku avukatları ve bursa miras avukatları olarak; veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alma aşamasından intikal tamamlanana kadar tüm işlemleri yapmaktayız. Bursa avukat

Yargıtay’ın veraset ilamına ilişkin kararında:

              T.C.
       YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/8699
KARAR NO: 2012/9564
KARAR TARİHİ: 19.12.2012

> MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI— MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

6100/m.1, 2, 4, 382, 383

ÖZET : Mirasçılık belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açıldığı, sonucunun tarafları açısından kesin hüküm oluşturduğu dikkate alındığında çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, bu nedenle HMK`nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı B.D. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, mirasçılık belgesinin iptali ile yenisinin verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya içeriğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Bursa miras avukatları

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK`nun 1.maddesinde mahkemelerin görevinin kanunla belirleneceği, 2. maddesinde ise dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalar ile şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 4/1-ç maddesinde, Sulh Hukuk Mahkemesi veya Sulh Hukuk Hakiminin bu kanun ile diğer kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini görevlendirdiği davaları göreceği açıklanmıştır. Öte yandan; aynı Kanunun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme olmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtilmiş, 382/2-c maddesi hükmünde ise miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri belirtilirken mirasçılık belgesinin verilmesi istemine ilişkin davalar da bu kapsamda sayılmış ne var ki; mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılan davalar hakkında düzenleme yapılmamıştır.

bursa miras avukatları

O halde; mirasçılık belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açıldığı, sonucunun tarafları açısından kesin hüküm oluşturduğu dikkate alındığında çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, bu nedenle 6100 sayılı HMK`nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kuşkusuzdur. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan taraflarca öne sürülmese bile mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması gerekir.

Hal böyle olunca; mahkemece açıklanan bu hukusal olgular gözönüne alınarak davanın görev nedeniyle reddine, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yasal düzenlemelere aykırı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi isabetsiz,

Avukat

SONUÇ : Davacı B.D`nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davacı B.D.`ye iadesine, 19.12.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

8 Comments

 • sevcan yalınkılıç

  Merhaba,
  Benim sorum annem 3 kız kardeş dedem şuanda tüm mal varlığını satışa çıkarmış 2 trilyon civarı arsalar evler 1 satılmış 2 satışta hepsini teyzemin büyük oğlunun üstüne geçirecekmiş annem ve diğer teyzeme hiç bir şey bırakmayacakmış ne yapmamız gerekiyor ilk erkek torun olduğu için miş dedem de anneannem de sağ bu durum da bir yasal hakkımız varımıdır bursada yaşıyoruz. tüm mal varlığı üstüne geçirse bile hayattayken annemle teyzemin bir payı varmıdır. teyze oğlu kendini sağlama almak için nasıl bir yol izlemiştir. şuan da bile banka hesapları kabarık olduğunu biliyoruz.
  30 yaşında kendisi

  • Av. Mert Can Oral

   Merhaba,

   Şayet dedenizin savurgan olduğunu iddia ve ispat ederseniz vasi tayini isteyebilir ve mal varlığını bu şekilde koruma altına alabilirsiniz. Detaylar ve diğer farklı yollar için ofisimizde görüşme sağlayabiliriz.

   Iyi günler dilerim.

 • Neşe aksoy

  Merhaba, Anneme dedesinde osmanlı tapuyla kalmış yerler var bu yerleri köylüler ekip biçmiş kadastro işlem yaparkende kendi üstlerine geçirmişler itiraz dilekçesi verdi annem ama sonuç belli değil.Ama kadastro girdiğinden beri 10 yılı geçmemiş tapuda bu yerler size çıkması gerekirken başkasına çıkmış dava açabilirsiniz denildi dava açsak akibet ne olur şimdiden teşekkürler.

  • Av. Mert Can Oral

   Neşe hanım konu hakkında yardımcı olabilmemiz için elinizdeki belgeleri incelememiz gerekli. Arzu ederseniz ofisimize gelerek görüşme sağlayabilirsiniz.

 • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Almak - Bursa Avukat - İkra Hukuk Bürosu

  […] Buradan hareketle veraset belgesinin değiştirilmesi veya daha önce verilen veraset belgesinin iptali davalarının sulh hukuk mahkemesinde görülemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Kaldı ki veraset belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açılması zorunlu bulunduğundan çekişmesiz yargı kapsamından çıkıp çekişmeli yargı mahiyetini aldığı da bir gerçektir. Bu durum karşısında HMK’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra açılan bu dava bakımından HMK’nın 382/2-c maddesinin 6. Bendi uyarınca asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan ve mahkemece davanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gerektiğinden mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir. bursa miras avukatı […]

 • Reddi Miras Davası - Bursa Avukat - İkra Hukuk Bürosu

  […] İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesince; miras bırakanın son yerleşim yeri adresinin Çınarcık Yalova olduğu gerekçesiyle, TMK’nun 605, 609 ve 576 maddeleri gereğince mahkemenin Yetkisizliğine, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, istem halinde kararın kesinleşmesinden sonra dosyanın Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, bu karar temyiz edilmeksizin 09.01.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Miras avukatı bursa […]

 • Işık davran

  Merhabalar annemin teyzesinin kızı tüm malını mülkünü sosyal hizmetlere bağışladı vasiyetname elimde satilmamasi iyi bakılması kiraya verilmemesi kira gelirlerinin kimsesiz çocuklara harcaasini vasiyetinde belirtmiş sosyal hizmetlerden hazine alıp satmış bizim kanunen yapabileceğimiz bir şey varmi

  • Av. Mert Can Oral

   Merhaba,

   Konu hakkında yapılabilecekleri görüşmek üzere ofisimizi ziyaret etmeniz halinde detayları görüşebiliriz.

   İyi günler dilerim.

 • Yorum ve Soru Alanı

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir