İş akdi

İş Akdi Fesih Bildirimi

İş akdi fesih bildirimi, işverenin iş sözleşmesini sonlandırmasının ve bu kararı çalışana bildirmesinin adıdır. Çalışanın hizmet süresi, iş sözleşmesine dair belirtilen şartlar ve fesih nedenleri, fesih bildiriminde belirtilmelidir.

Bu bildirim, işveren tarafından hazırlanır ve çalışana ulaştırılır. İş akdi fesih bildirimi, kanunen belirlenen süreler içinde yapılmalıdır. Belirtilen sürelerin dışında yapılan fesih bildirimleri geçersiz sayılır.

Devamını okuyun “İş Akdi Fesih Bildirimi”