Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)

Tapu iptali ve tescil davası ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olduğunda bazı farklılıklar taşımaktadır. Temel olarak bakma sözleşmesi kişinin ölünceye kadar bakılması karşılığında bakıcı sıfatı taşıyan kişi için belirli menfaatlerin sağlanmasını içermektedir.

Devamını okuyun “Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)”

Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelebilmektedir. Mirastan mal kaçırma sonucunda tapu iptali davası söz konusu oluyorsa, bu durumda mahkemeye başvuru yapılarak gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Devamını okuyun “Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)”

Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)

Tapu iptali ve tescil işlemleri belirli yasalar çerçevesinde koruma altına alınmış durumdadır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi kapsamında vaat alacaklısına ön söz verilmektedir. Bu kapsamda tapu iptali ya da tescil işlemleri de hukuksal açıdan koruma altına alınmaktadır.

Devamını okuyun “Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)”