İş Hukuku Avukatı Bursa

İş Hukuku Avukatı Bursa, işveren ve işçi alacaklarına ilişkin detaylı hukuki bilgi vermektedir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti gibi haklarınızı büyük bir samimiyet ile savunmaktadır.

Bursa avukat

Bununla alakalı olarak Yargıtay,

              T.C
       YARGITAY
22.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2012/29782
KARAR NO: 2013/27715
KARAR TARİHİ: 03/12/2013

Yasa ile tanınmış emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir. İşçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalıya ait işyerinde 13.05.2005-03.05.2010 tarihleri arasında çalıştığını yaş koşulu dışında emeklilik hakkını elde etmesi nedeni ile iş sözleşmesini feshettiğini, hak kazandığı kıdem tazminatının ödenmediğini, ileri sürerek, kıdem tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, istifa ederek iş sözleşmesini sonlandıran davacı işçinin kıdem tazminatı talep edemeyeceğini savunarak davanın reddine karar verilmesi talebinde bulunmuştur .

Mahkemece, işçinin iş sözleşmesini emeklilik nedenine dayalı olarak feshetmesine rağmen, başka bir işte çalışmaya başladığı bu durumda yasal hakkın kötüye kullanıldığının kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı tarafça temyiz etmiştir.

1-İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığı tahsisi amacıyla feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır. 4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle iş yerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin iş yerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.

Somut olayda, davacı 03.05.2010 tarihinde yaş koşulu dışında emeklilik hakkını elde etmesi nedeni ile iş akdini feshetmiştir Sosyal Güvenlik Kurumunun 03.05.2010 tarihli yazısı ile davacının 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurduğu ve yaş koşulu dışında emekliliğe hak kazandığı sabittir.

İşçinin, iş sözleşmesini emeklilik nedenine dayalı olarak feshetmesine rağmen, başka bir işte çalışmaya başlamasının yasal hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı uyuşmazlığın çözümü açısından tartışılması gereken noktayı oluşturmaktadır .

İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa bir süre sonra ,yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka iş yerinde çalışma amacı ile de kullanması mümkündür . Sosyal Güvenlik Hukuku alanında , yaş koşulunu da gerçekleştirmek sureti ile emekli olan işçilere sigorta destek primi ödeyerek çalışma imkanı tanındığı da dikkate alındığında, 1475 sayılı İş Kanunun 14/1-5. maddesindeki düzenleme açısından , yasa koyucunun amacının işçinin çalışma yaşamını aktif olarak sonlandırması olduğundan bahsedilemez . Çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ilişkin yükümlülüklerin tamamlayan işçinin, kendisi için çalışma koşullarının daha olumlu olduğunu düşündüğü bir iş yerinde çalışma amacı ile bu hakkını kullanması halinde Medeni Kanunun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına aykırı davrandığı kabul edilemez . Yasa ile tanınmış emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının kabulü gerekir . İşçinin hangi amaçla bu hakkı kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması açısından önem arz etmemektedir Bu nedenle davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir .

KARAR :
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

8 Comments

 • Postada Kaybolan İş Başvuru Belgeleri - Bursa işçi Avukatları - İkra Hukuk

  […] işçi avukatları ve iş hukuku avukatı bursa olarak; posta yolu ile işverene gönderilen iş başvuru belgelerinin kaybolmasından doğan […]

 • Hizmet Tespit Davası - Bursa Avukat - İkra Hukuk Bürosu

  […] Yapılacak iş, davalı iş yerinin ihtilaf konusu dönem bordrolarında adı geçen sigortalıları re’sen tanık olarak belirleyerek bunların beyanlarına başvurmak, tanıkların beyanları ile yetinilmez ise ya da adreslerine ulaşılamaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi idaresi, Belediye ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumları aracılığıyla tespit edilecek komşu iş yerlerinin işverenleri veya bu işverenlerin resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarının beyanlarına başvurmak, davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınıp araştırma genişletilerek toplanan tüm delilleri birlikte değerlendirmek ve davanın hak düşürücü süreyi uğrayıp uğramadığı da göz önünde bulundurularak sonucuna göre Mahkemece bir karar vermekten ibarettir. Bursa işçi avukatı […]

 • Abubekir Kaya

  Merhabalar;
  Uç yildir çalıştığım şirket eylül 2018 tarihi ile başka birilerine satıldı.Yeni işveren maaslarimizi zamanında odemiyor ve muhatapta olmuyor.Bu durumda tüm sosyal haklarımı alarak isten ayrılmak için hangi yolları izlemeliyim.

  • Av. Mert Can Oral

   Merhaba,

   Çalıştığınız şirketin maaşınızı zamanında ödememesi durumunda iş akdinizi sona erdirmek niyetindeyseniz bu hususta yazılı olarak iş akdinizin maaşların zamanında yatırılmamasına dayalı olarak sona erdirdiğinizi işyerinize bildirmeniz gerekmektedir.

   Yapılacak işlemler için arzu ederseniz ofisimize randevu alarak gelip, avukatlarımız ile görüşme sağlayabilirsiniz.

   İyi günler dilerim.

 • Seyit Aykut

  Merhaba
  7 yıldır çalıştığım iş yerinde 24 saat esasına göre 3 vardiya çalışıyorduk son 3 aydır gündüz pastasını kaldırıp sadece 15:30_23:30 ve23:30 07:30 şeklinde calistiriliyoruz buna itiraz ettiğimizde bizi başka uzak bir şubeye göndermekle baskiliyorlar bunun için nasıl bir yol takip edebiliriz… TEŞEKKÜRLER

  • Av. Mert Can Oral

   Merhabalar,

   Mevcut çalışma şartlarından farklı bir çalışma şartı sunulduğunda işçinin haklı nedenle fesih hakkı bulunur. Fakat bu fesih size çalışma şartlarının değiştirildiğin bildirildiği tarihten itibaren 7 gündür.

   Diğer hususlarda görüşmek isterseniz ofisimize bekleriz.

 • Murat kolsuz

  Merhabalar yetkili bi serviste 14 yildir calismaktayim bu surecte 2 veya 3 kez girdim ciktim olmustur yani suan aksatmadan 8 yildir calisiyorum yani 2 gun oncesine kadar calisiyodum yillardir paramizi ve senelik izin kullanmadan yaptigimiz mesaileri bile alamadan calistim suan onume cikarttigi tazminat bir dilenciye sadaka verircesine belirledigi bir miktar ben mesailerimi senelik izin paralarimi ve kidem tazminatim dahil tum haklarimi almam icin nasil bi yol izlemeliyim bana yardimci olurmusunuz

  • Av. Mert Can Oral

   Murat bey merhaba,

   İşçi alacaklarına ilişkin talepleriniz zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu için öncelikle arabulucuya başvurmanız gerekli. Şayet arabuluculuk neticesinde anlaşma sağlayamazsanız; dava yoluna gidebilirsiniz. Gerekli tüm detaylar ve bilgilendirmeler için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

   İyi günler dilerim.

 • Yorum ve Soru Alanı

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir