Gayrimenkul hukukuna ilişkin aşağıda sayılan tüm ihtilaflarda çalışma sağlamaktayız:

 • Ecrimisil Davaları
 • Gayrimenkul Satışı Davaları
 • İntifa Hakkı Davaları
 • İpotek Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Oturma Hakkı Davaları
 • Önalım Hakkı Davaları
 • Tapu Sicili Davaları
 • Tapu Tescili Davaları
 • Taşınmaz Mülkiyeti Davaları
 • Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlamalar
 • 50

  48