İş hukukuna ilişkin aşağıda sayılan tüm ihtilaflarda çalışma sağlamaktayız:

 • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek
 • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
 • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
 • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
 • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek
 • 28

  50

   

  İş Sözleşmeleri ve İş Tüzüklerini Düzenlemek

  İş sözleşmeleri ve tüzüklerinin düzenlenmesi belirli yasal sınırların korunması gerekmektedir. İş sözleşmesinin geçerli olması, hangi koşullar taşıyacağı ve sözleşmeye uyulmaması halinde hangi yaptırımların olacağı taraflar arasında dikkatli şekilde hazırlanmalıdır. Bu kapsamda iş sözleşmesi ve iş tüzüklerinin hukuksal açıdan doğru olacak şekilde hazırlanması hizmeti sağlanmaktadır.

  İş Kanununun Uygulaması Hakkında Her Türlü Analiz Yapmak ve Görüş Bildirmek

  İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan koşulların uygulanması, işverenin yasal haklarını bilmesi ve olası hukuksal sorunlarda hangi durumlar ile karşı karşıya kalacağının belirlenmesi için analiz hizmeti sağlanmaktadır. Bunun yanında yapılan analizler kapsamında hukuksal açıdan sorunların oluşmaması adına görüş sağlanmasını da içermektedir.

  İş Kurumları ve Kuruluşları Nezdinde Gerekli İşlemleri Takip Etmek ve Sonuçlandırmak

  Hukuksal açıdan iş kuruluşları için yapılacak olan işlemlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Hukuksal destek olarak kuruluşların işleri ile ilgili olan her türlü konuda işlemler yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

  İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve İş İhtilafları Hakkında Hukuki Görüş Beyan Etmek

  İşyerinin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak adına iş güvenliği, sözleşmeler ve ihtilaf konularında hukuksal destek sağlanmaktadır. Bu sayede işyerinde meydana gelen veya gelebilecek sorunlar kapsamında doğru çözümlerin yapılması ve sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik hukuksal hakların belirlenmesi sağlanır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği, Ayrımcılık ve Taciz, Disiplinle İlgili Hususlarda Gerekli Desteği Sağlamak

  İşyerinde meydana gelebilecek güvenlik, ayrımcılık, taciz ve disiplin ile ilgili sorunlarda hukuksal açıdan hakların neler olduğunun saptanması, ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuç takibinin yapılması için hukuksal destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda oluşan maddi ve manevi zararın tanzimi hedeflenmektedir.

  İş Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Gerekli Hukuki Desteği Sunmak

  İş sözleşmesinin iki tarafın da lehine olacak şekilde sonuçlandırılması için bu kapsamda hukuki destek sunulmaktadır. Hukuki destek kapsamında sözleşmenin nasıl ve hangi durumda sona ereceğine dönük olarak destek sağlanmakta ve bu konudan kaynaklı olarak ortay acıkacak sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

  İş Hukuku Davalarında Müvekkillerimizi Mahkemeler Nezdinde Temsil Etmek

  İş hukuku kapsamında oluşacak her türden sorunun mahkeme yoluyla çözülmesi söz konusu olduğunda, iş yerini veya işvereni temsil etmek için hukuksal destekten yararlanabilirsiniz. İş anlaşmazlıkları, borçlar, alacaklar ve iş hukuku kapsamına giren tüm işlemlerde temsil hizmeti sağlanmaktadır.