Ticaret hukukuna ilişkin aşağıda sayılan tüm ihtilaflarda çalışma sağlamaktayız:

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması
 • Öz sermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması 
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi

49

6