Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, arsa, daire, ev gibi taşınmazların alım satımında ya da paylaşımında taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözüme bağlamayı amaçlar. Yerli ve yabancı mülk sahipleri, yatırımcılar için söz konusu taşınmazların devri ve yönetimi hususunda ve taşınmazlarla ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti verir. Bunların yanı sıra ev arsa daire işyeri gibi taşınmazların alım satımında, kiralanmasında, ipotek koyulup kaldırılmasında ve bu durumların çözülmesinde danışmanlık hizmeti alınması oldukça önemlidir.

Devamını okuyun “Gayrimenkul Hukuku”

Tapu ve Emlak Hukuku

Tapu ve emlak hukuku gayrimenkul hukuku kapsamındadır. Tapu ve emlak hukuku, toplum içindeki hemen herkesi bir şekilde ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Toplumsal sebepler, miras davaları, mülk paylaşımları gibi durumlar sebebi ile, taşınmazlar üzerinde ayrılık çıkabilir. Bu gibi durumlarda hukuki bir destek almak her iki taraf için de hakkaniyetli sonuçlara sebep olacaktır. Yargıya intikal eden davalarda her ki tarafın da hakları doğrultusunda neticeye varılır.

Devamını okuyun “Tapu ve Emlak Hukuku”

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, kamu yararı gerekçe gösterilerek devlet tarafından, bir kişiye ait olan kişisel ve özel mülkiyete, kişinin rızası gözetilmeksizin son verilme işlemidir. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren resmi kurum, karşılığını ödemek kaydı ile gerçek ve tüzel kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde hak sahibi olurlar.

Devamını okuyun “Kamulaştırma Davaları”

Kiracı Tahliye Davası

Mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kiracı tahliye davası nedir sorusunda, en büyük anlaşmazlık, başta belirlenen kira bedelinin kiracılar tarafından belirlenen takvim içinde ödenmemesidir. Kira bedelinin ev sahipler tarafından alınamaması sonucu kiracıların tahliyesi ile sonuçlanır. Fakat kiracıların tahliyesi işlemi, ev sahipleri tarafından cebren yapılmamalıdır.

Devamını okuyun “Kiracı Tahliye Davası”

Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)

Tapu iptali ve tescil davası ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olduğunda bazı farklılıklar taşımaktadır. Temel olarak bakma sözleşmesi kişinin ölünceye kadar bakılması karşılığında bakıcı sıfatı taşıyan kişi için belirli menfaatlerin sağlanmasını içermektedir.

Devamını okuyun “Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)”