Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, kamu yararı gerekçe gösterilerek devlet tarafından, bir kişiye ait olan kişisel ve özel mülkiyete, kişinin rızası gözetilmeksizin son verilme işlemidir. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren resmi kurum, karşılığını ödemek kaydı ile gerçek ve tüzel kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde hak sahibi olurlar.

Devamını okuyun “Kamulaştırma Davaları”

Kiracı Tahliye Davası

Mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kiracı tahliye davası nedir sorusunda, en büyük anlaşmazlık, başta belirlenen kira bedelinin kiracılar tarafından belirlenen takvim içinde ödenmemesidir. Kira bedelinin ev sahipler tarafından alınamaması sonucu kiracıların tahliyesi ile sonuçlanır. Fakat kiracıların tahliyesi işlemi, ev sahipleri tarafından cebren yapılmamalıdır.

Devamını okuyun “Kiracı Tahliye Davası”

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku özellikle günümüz teknolojisinin yaygın hale gelmesi ile birlikte son derece önemli bir hukuk dalı olarak öne çıkmaktadır. Teknolojik ortamda yapılan suçları ifade eden bu hukuk dalı sayesinde dijital ortamlarda işlenen ve suç oluşturan eylemlerin davaları görülmektedir. Hakaret davalarından dolandırıcılığa kadar pek çok alan dijital ortamlarda bilişim hukuku içerisinde yer almaktadır.

Devamını okuyun “Bilişim Hukuku”

Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)

Tapu iptali ve tescil davası ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olduğunda bazı farklılıklar taşımaktadır. Temel olarak bakma sözleşmesi kişinin ölünceye kadar bakılması karşılığında bakıcı sıfatı taşıyan kişi için belirli menfaatlerin sağlanmasını içermektedir.

Devamını okuyun “Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)”

Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelebilmektedir. Mirastan mal kaçırma sonucunda tapu iptali davası söz konusu oluyorsa, bu durumda mahkemeye başvuru yapılarak gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Devamını okuyun “Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)”