Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası hakkında hazırladığımız bu yazıda kime karşı açılır, kimler açabilir, ne kadar sürer gibi sorulara cevaplar verdik. Devletin sosyal haklarından yararlanmak, farklı kurumlarda işlem yapabilmek ve diğer uygulamalardan da yararlanmak için nüfus kaydı gereklidir. Tüm nüfus bilgileri ise aile kütüklerinde yer alırlar. Kişinin yaşama gelmesi ile birlikte nüfus kaydı, kişinin aile kütüklerine açılır. Türkiye’de kütüğü bulunmayan yabancı uyruklu kimselerin ise nüfus kayıtları ilgili bakanlığın belirlediği müdürlüklerde bulunmaktadır. Her durumda, nüfus kayıtlarının aktarımı sırasında herhangi bir kayıp ya da yanlış olmuş ya da nüfus kayıtları bir şekilde yanlış işlenmiş ise bu durumda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmak gerekmektedir.

İçindekiler

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Nüfus müdürlüğü ya da ilgili müdürlüklerde bulunan nüfus kayıtlarında herhangi bir yanlışlık söz konusu ise ya da yanlış olduğu düşünülüyorsa, bu durumda dileyen herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davası açabilmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası anneye, anne olduğunu söyleyen kadına ya da biyolojik anne olmamasına rağmen çocuğun gerçek annesi olarak kayıt edilmiş kimselere karşılık çocuklara verilen bir hak olarak görülmektedir. Aleyhine bir durum olduğunu düşünen herkes nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmak için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Eğer kişi yurtdışında yaşıyorsa bu durumda da İzmir, Ankara ya da İstanbul’da bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerini kullanarak açabilmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi tamamen kişisel nedenlerden açılabileceği gibi aynı zamanda miras gibi durumlar için de önemli bir davadır. En basit isteklerden başlanacak olursa; isim değiştirmek, soyad değiştirmek, yaş düzeltmek, babalık davası, soy bağının reddi, din değiştirme, ölü olarak kayıt edilmiş durumu düzeltmek, cinsiyet düzeltme gibi istekleri bu dava kapsamaktadır.

Ancak konuya göre davaların açılabilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin isim ve soy isim değiştirmek gibi davalar ancak kişinin lehine bir durum söz konusu ise açılmaktadır. Başka bir deyişle, keyfi sebepler ile isim ya da soy isim değiştirilmemektedir. Yaş değiştirmek ise kemik yaşının tespiti ile mümkün olmakta, kemik yaşı neyi gösteriyorsa yaş olarak da bu işlenebilmektedir. Din değiştirme davası ise kişinin başka bir dine geçtiğini söylemesi – belirtmesi üzerine herkes tarafından açılabilmektedir. Kayıp – gaiplik davaları ise mirasçılar tarafından açılabilmekte, ilgili süre ve prosedürler sonunda gaiplik davalarında karar çıkmaktadır. Cinsiyette düzeltme davaları ise iki şekilde yürütülmektedir; eğer kişinin cinsiyeti sehven nüfusa yanlış yazılmış ise bu durumda mahkeme kolay bir şekilde cinsiyetin doğru yazılmasına karar vermektedir. Eğer kişi cinsiyet değiştirmişse bu durumda ilgili sağlık raporlarının bulunması, ergin olması, evli olmaması gerekmektedir.

Nüfus kaydı davalarında ayrıca belirtmek gerekir ki herhangi bir bilgi eksikliği bulunuyorsa da bu davalar açılabilmektedir. Örneğin, isim yanlış yazılmış ya da eksik yazılmış gibi gerekçeler ile bu davalar görülebilmektedir. Fakat şu nokta gözden kaçmamalıdır ki kişinin bu davaları açabilmesi için sınırlama bulunmaktadır. Nüfus kaydı düzeltilmesi davaları, din değiştirme dışında sadece 1 kez açılmaktadır. Ayrıca gereken belgelerin tümünün ispat edilebilmesi, kamu düzenine aykırı olmaması ve mahkeme tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında bir diğer kolaylık ise zaman aşımının bulunmaması ve hak kaybına uğranması için bir neden bulunmamasıdır. Sadece cinsiyet değiştirme gibi davalarda yaş sınırı bulunmakla birlikte, diğer davalar herkes için açılabilecek özellikler taşımaktadır.

Sadece babanın belirlenmesi davaları diğer alanlara göre daha çetrefilli geçtiği ve ortada özellikle miras gibi durumlar söz konusu ise zorlu davalara dönüşebildikleri için bu davalarda uzman bir avukatın desteğinin alınması oldukça önemli olmaktadır.

Bu Tür Davalarda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu davaların avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz

Özet anahtar kelimeler:

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası kime karşı açılır, Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasını kimler açabilir, Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası ne kadar sürer

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir