anlaşmalı boşanma bursa

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma Bursa avukat olarak hizmet verdiğimiz alanlar arasındadır. Boşanma davasında taraflar taleplerinde karşılıklı olarak anlaşırlarsa bu davalar anlaşmalı boşanma davası olarak görülmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı öncelikle bir protokol hazırlar ve tarafların imzasıyla mahkemeye sunar. Genelde tek celse süren bu davalar hakkında bir Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz…

               T.C.
        YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2009/16037
Karar No: 2010/17586
Karar Tarihi: 25.10.2010

• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davacının 2 Yıl 8 Ay Evliliği Sürdürdükten Sonra Davalıya Kararın Tebliğini İstemesi – Dürüstlük Kuralına Aykırılığı/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
• BOŞANMA İLAMININ UZUN SÜRE SONRA TEBLİĞE ÇIKARILMASI ( Dürüstlük Kuralına Aykırılığı/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği – Anlaşmalı Boşanma )
• DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Anlaşmalı Boşanma – Davacının 2 Yıl 8 Ay Evliliği Sürdürdükten Sonra Davalıya Kararın Tebliğini İstemesi )

4721/m. 2, 166

bursa avukat

anlaşmalı boşanma bursa

ÖZET : Tarafların anlaşmalı boşanma bursa taleplerine ve bu yönde hüküm almalarına rağmen, davacının hukuki ve fiili bir engeli olmadığı halde; iki yıl sekiz ay evliliği sürdürdükten sonra davalıya kararın tebliğini istemesi davacı için bir “hak” olmakla birlikte; dürüstlük kuralına aykırı ve “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Boşanma iradelerinin samimi olmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların anlaşmalı boşanma bursa taleplerine ve bu yönde hüküm almalarına rağmen, davacının hukuki ve fiili bir engeli olmadığı halde; iki yıl sekiz ay evliliği sürdürdükten sonra davalıya kararın tebliğini istemesi davacı için bir “hak” olmakla birlikte; Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırı ve “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Türk Medeni Kanunu’nun 2/2. maddesinde belirtildiği gibi bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanma iradelerinin samimi olmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

1 Comment

  • Anlaşmalı Boşanma Bursa - Bursa Avukat - İkra Hukuk Bürosu

    […] ) Davacı tarafından açılan asıl ve birleşen dava, anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen protokolden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Anlaşmalı […]

  • Yorum ve Soru Alanı

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir