Kadastro Davaları

Kadastro Davaları

Kadastro davaları, taşınmaz mülkiyetin tescili ve hak sahipleri arasındaki sınırların belirlenmesi amacıyla açılan davalardır. Bu davalar genellikle tapu kaydı veya sınır tespitleriyle ilgili sorunların çözülmesi için açılır. Kadastro davalarının süreci oldukça önemlidir ve delillerin doğru şekilde toplanması gerekmektedir. Ayrıca, kadastro davalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

İçindekiler

Kadastro Davaları Nedir?

Kadastro davaları, taşınmaz mal mülkiyetinin veya haklarının belirlenmesi amacıyla açılan hukuki süreçlerdir. Kadastro işlemi, bir arazinin sınırlarının belirlenmesi, komşu parsellerin durumunun tespiti, tapu kayıtlarının güncellenmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir. Kadastro davaları, genellikle arazi sahipliği, sınırların belirlenmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi konularda uyuşmazlık olduğunda açılır.

Kadastro davaları genellikle tapu kanunları ve kadastro kanunlarına dayanır. Bu davalar, bilirkişi raporları, arazi incelemeleri, tapu kayıtlarının incelenmesi gibi delil ve prosedürlerle yürütülür. Davanın açılmasıyla birlikte, mahkeme süreci başlar ve tarafların iddiaları ve savunmaları dinlenir. Mahkeme, delilleri değerlendirerek kararını verir.

Özetle, kadastro davaları, taşınmaz mal mülkiyeti ve haklarının belirlenmesi amacıyla açılan hukuki süreçlerdir. Bu davalar, arazi sahipliği, sınırların belirlenmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi konularda çıkan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlar.

Kadastro Davaları Hangi Durumlarda Açılır?

Kadastro davaları, taşınmaz maliklik durumu ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla açılan davalar olarak tanımlanmaktadır. Bu tür davalar genellikle tapu kaydı veya tapu sınırlarında yanlışlık olduğuna dair bir ihtilafın varlığında ortaya çıkar. Kadastro davaları, birçok farklı durumda açılabilir ve aşağıda bazı örnekler sunulmaktadır.

 • Bir arazi parçasının birden fazla sahibi olduğu iddiasıyla açılan davalar
 • Tapu kayıtlarının hatalı veya eksik olduğu iddiasıyla açılan davalar
 • Arazinin sınırlarının belirsiz olduğu iddiasıyla açılan davalar
 • Kadastro işlemlerinde yapılan hataların düzeltilmesi için açılan davalar

Kadastro Davası Süreci Nasıl İşler?

Kadastro davaları, taşınmaz malın durumuyla ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Türk hukuk sisteminde kadastro işlemleri, tapu sicilinin oluşumu ve taşınmaz malların sınırlandırılması gibi önemli konuları kapsar. Kadastro davaları süreci oldukça karmaşık olabilir ve uzun sürebilir. Bu süreçte, delillerin toplanması, tarafların beyanları, tapu kayıtlarının incelenmesi ve mahkeme tarafından alınan kararlara itiraz gibi aşamalar yer alır.

Kadastro davası süreci, genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Dava Başvurusu: Kadastro davası açmak isteyen taraf, mahkemeye başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda gerekçeler ve talepler belirtilir ve dava açılarak mahkeme tarafından incelenir.
 • Tarafların Beyanları: Davalı ve davacı taraflar, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde kendilerini yazılı olarak savunma hakkına sahiptirler. Taraflar, taleplerini ve iddialarını bu aşamada detaylı bir şekilde ifade ederler.
 • Delillerin Toplanması: Kadastro davalarında delillerin toplanması oldukça önemlidir. Taraflar, tapu kayıtları, resmi belgeler, tanık ifadeleri ve uzman raporları gibi delilleri sunarak iddialarını desteklemeye çalışırlar. Mahkeme, bu delilleri inceler ve kararını verirken bunları dikkate alır.
Aşama Açıklama
Dava Başvurusu Kadastro davası açmak isteyen taraf mahkemeye başvurur ve dava açılır.
Tarafların Beyanları Davalı ve davacı taraflar, kendilerini yazılı olarak savunma hakkına sahiptirler.
Delillerin Toplanması Taraflar, delilleri sunarak iddialarını desteklemeye çalışırlar.

Kadastro Davası Süreci Nasıl İşler? Yukarıda belirtilen aşamalar dahilinde kadastro davası süreci işler. Mahkeme, tarafların beyanlarını, delilleri ve yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak kararını verir. Karara itiraz hakkı bulunmaktadır, ancak itiraz süresi ve koşulları mevzuata göre belirlenir. Bu nedenle, kadastro davalarında doğru delillerin toplanması ve yasal süreçlere uygun hareket edilmesi oldukça önemlidir.

Kadastro Davalarında Deliller Nasıl Toplanır?

Bir kadastro davası, mülkiyet veya sahiplik haklarının tespiti veya kaydı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla mahkemeye sunulan bir davadır. Bu davalar genellikle arazi veya taşınmaz mallarla ilgili olup, delillerin toplanması bu davalarda en önemli adımlardan biridir. Kadastro davalarında kullanılan deliller, mahkemeye sunulduğunda davanın sonucunu etkileyebilir ve kararın doğru ve adil bir şekilde verilmesini sağlayabilir. Peki, kadastro davalarında hangi deliller toplanır ve nasıl kullanılır?

Kadastro davalarında delillerin toplanması süreci oldukça önemlidir çünkü bu deliller, davanın hangi tarafının haklı olduğunu belirlemede kullanılacaktır. Bu deliller arasında genellikle tapu kayıtları, imar ve planlama belgeleri, fotoğraflar, tanıkların ifadeleri, uzman raporları ve teknik veriler yer alır. Bu delillerin toplanması için taraf avukatları ve mahkeme katibi çeşitli araştırmalar yapar, bilgi ve belgeleri bir araya getirir. Bu süreçte adaletin sağlanması ve doğru delillerin sunulmasını sağlamak amacıyla iyi bir delil yönetimi yapılması çok önemlidir.

Kadastro davasında delillerin sunumu genellikle mahkeme salonunda yapılır. Taraflar, topladıkları delillerle destekledikleri iddialarını sunarlar ve tahkikat sürecine katılan diğer taraflar ve mahkeme, bu delilleri değerlendirir. Bazı durumlarda, bilirkişilerin uzman görüşleri de davada delil olarak kabul edilebilir ve mahkeme tarafından davanın sonucuna etkisi değerlendirilir. Bu nedenle delillerin sunumu aşamasında doğruluk, adillik ve tarafsızlık prensiplerine uyulması son derece önemlidir.

Kadastro Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kadastro davaları, taşınmaz malların mülkiyetinin belirlenmesi, sınırlarının tespiti ve kaydedilmesi amacıyla açılan hukuki süreçlerdir. Bu davalar, genellikle taşınmaz mülkiyetine ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan bir yol olarak kullanılır. Kadastro davalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Birinci olarak, kadastro davalarında delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde toplanması büyük önem taşır. Taraflar, kadastro işlemlerine ilişkin belgeleri ve tanıkları davalarında kullanmak üzere mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller, mahkeme tarafından dikkate alınarak karar verilmesine yardımcı olur.

İkinci olarak, kadastro davalarında tarafların avukat tutması zorunlu değildir, ancak uzman bir avukatın desteği davanın sonucunu etkileyebilir. Çünkü kadastro davaları karmaşık hukuki süreçler içerir ve teknik bilgi gerektirebilir. Bu nedenle bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir.

 • Kadastro Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Belgelerin eksiksiz toplanması Mahkemenin davaya işinin kolaylaştırması için öneri ve taleplerin yazılı olarak sunulması
Tanıkların ifadelerinin alınması Tarafların anlaşmazlık konusunda uzman bir avukattan destek alması

Kadastro Davalarında Karara İtiraz Etmek Mümkün Mü?

Kadastro davaları, taşınmaz malın kadastro müdürlüğü tarafından tespit edilmesi veya düzeltilmesi amacıyla açılan davalardır. Bu davalarda, mahkemece verilen karara itiraz etmek mümkündür. Ancak, bu karara itiraz etmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir.

Kadastro davalarında karara itiraz etmek için ilk olarak, mahkemece verilen kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yani, kararın temyiz veya başka bir yolla iptal edilmediği ve hukuki olarak kesinleştiği durumlarda itiraz hakkı doğar. Ayrıca, itirazın süresi içinde yapılması da gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.

İtiraz için kullanılacak olan hukuki yol da önemlidir. Kadastro davalarında karara itiraz etmek için öncelikle temyiz yoluna başvurulur. Temyiz başvurusu, Yargıtay’a yapılır ve Yargıtay tarafından verilen karar kesin olup, başka bir temyiz yoluna başvurulmaz. Ancak, kararı değiştirmek için kanun yolu veya diğer yasal yollara başvurulabilir.

Kadastro Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Kadastro davaları, taşınmaz malların mülkiyet durumunu belirlemek, tapu kayıtlarını güncellemek veya düzeltmek amacıyla açılan davalardır. Bu davalarda, tarafların haklarını savunmak ve hukuki süreçleri takip etmek için avukat tutmanın zorunlu olup olmadığı birçok kişi tarafından merak edilen bir sorudur.

551 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, kadastro davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu maddeye göre, kadastro mahkemelerinde dava, avukat tarafından açılır ve takip edilir. Tarafların bireysel olarak dava açma veya takip etme hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kadastro davalarında avukat tutmak zorunludur.

Kadastro davalarında avukat tutmanın zorunlu olmasının birçok nedeni vardır. İlk olarak, kadastro davaları karmaşık hukuki süreçleri gerektirebilir ve bu süreçleri profesyonel bir avukatın takip etmesi daha uygun olabilir. Ayrıca, avukatlar, hukuki bilgi ve deneyime sahip oldukları için tarafları doğru bir şekilde temsil edebilir ve haklarını etkin bir şekilde savunabilirler.

 • Avukatların kadastro davalarında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz.
 • Avukatlar, dava sürecinde taraflara rehberlik eder ve hukuki yolları gösterir.
 • Avukatlar, delillerin toplanması ve sunulması konusunda uzmanlaşmışlardır.

Bursa Gayrimenkul avukatları

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir