bursa miras avukati

Bursa Miras Avukatı

Bursa miras avukatı hukuk alanında en çok dava açılan alanlarda yasalara uygun şekilde destek sunmaktadır. Miras hukuku alanında bulunan temel iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayan bursa miras avukatı; vasiyetname düzenleme, miras sözleşmesi yapma, mirasın reddi davası açmak, tereke tespiti davası, ortaklığın giderilmesi, tenkis davası, muris muvazaası gibi davaların açılmasında söz sahibi olmaktadır. Miras davaları karmaşık ve uzun süreli davalar olabildiğinden bu konuda alanında uzman avukatlık desteği alabilmek çok önemlidir. Aksi halde davadan istenilen sonuç çıkmayacağı gibi davanın işlem süresi de uzayabilir. 

Bursa’da miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat arayışı, özellikle miras konularının karmaşık ve duygusal doğası göz önünde bulundurulduğunda, büyük önem taşır. İkraLaw olarak, Bursa ve çevresindeki müvekkillere, miras davalarında uzman, güvenilir ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz. Bu alandaki derin bilgi birikimi ve tecrübemizle, miras planlaması, vasiyetnameler, mirasçılık belgesi alma işlemleri ve mirasla ilgili diğer tüm yasal süreçlerde yanınızdayız.

İçindekiler

Bursa Miras Avukatı Nasıl Seçilir?

Bir miras avukatı seçerken, avukatın konu hakkındaki uzmanlık derecesi ve deneyimleri öncelikli kriterleriniz arasında yer almalıdır. İkraLaw bünyesindeki Bursa miras avukatları, alanında uzman, miras hukukundaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilen profesyonellerdir. İyi bir miras avukatının, miras planlaması ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda geniş bir bilgi yelpazesine sahip olması gerekmektedir. Bu seçim sürecinde, avukatın daha önce benzer davaları başarıyla yönetip yönetmediği ve referansları da dikkate alınmalıdır.

İkraLaw, miras davaları sürecinde açık ve şeffaf bir iletişim politikası izler. Müvekkillerimizin her adımda bilgilendirilmesi, sürecin her aşamasında onlarla birlikte hareket etmemizi ve en iyi sonuçları elde etmemizi sağlar. Avukatınızın sizinle aynı dili konuştuğundan ve beklentilerinizi net bir şekilde anladığından emin olmak, sürecin daha az stresli ve daha verimli ilerlemesine yardımcı olur.

Bursa Miras Avukatı Hizmetleri

İkraLaw olarak sunduğumuz miras hukuku hizmetleri, vasiyetname hazırlanmasından, mirasın paylaşımına, veraset ilamının çıkarılmasından mirasın reddi gibi süreçlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bursa miras avukatı olarak, miras bırakanın son arzularının yasal çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamak, mirasçıların haklarını korumak ve olası uyuşmazlıkları en aza indirmek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Miras planlaması, mirasçıların haklarını koruma ve mirasla ilgili uyuşmazlıkların çözümü konularında uzman olan avukatlarımız, müvekkillerimize kişisel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunar. Ayrıca, miras davalarında dava sürecinin yönetimi, mahkemede temsil ve mirasla ilgili tüm yasal işlemlerin takibi gibi konularda da yardımcı oluyoruz.

Mirasçı Kime Denir?

Mirasçı, bir kişinin vefatı sonucu, kanunlar veya vasiyetname yoluyla miras bırakılan mal varlığına hak kazanan kişilere denir. Mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Yasal mirasçılar, kanunen mirasçı olarak tanımlanan ve mirası alma hakkına sahip olan kişilerdir, örneğin vefat eden kişinin çocukları veya eşi. Atanmış mirasçılar ise, vasiyetname ile belirlenen ve miras bırakanın mal varlığını alma hakkı verilen kişilerdir. İkraLaw, mirasçıların haklarının korunması ve miras süreçlerinin yasalara uygun şekilde yönetilmesi konusunda uzman desteği sunar.

Yasal Mirasçı

Yasal mirasçılar, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sıralamaya göre miras hakkına sahip kişilerdir. Bu sıralama, vefat eden kişinin yakın akrabalarını içerir ve mirasın paylaşımı bu sıralamaya göre yapılır. İkraLaw olarak, yasal mirasçıların haklarını korumak ve miras paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hukuki destek sağlıyoruz.

Yasal mirasçılar, mirası kabul etme veya reddetme hakkına sahiptirler. Mirasın kabulü durumunda, miras bırakanın borçları da mirasçıya geçer. Bu nedenle, mirasın kabulü veya reddi konusunda karar vermeden önce, İkraLaw gibi deneyimli bir miras avukatı ile danışmanlık yapılması önemlidir. Bu, potansiyel risklerin ve sorumlulukların önceden değerlendirilmesini sağlar ve mirasçıların haklarını koruyucu stratejilerin belirlenmesine olanak tanır.

Atanmış Mirasçı

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın vasiyetnamesi aracılığıyla belirlediği kişilerdir. Bu kişiler, miras bırakanın ölümü üzerine, vasiyetnamede belirtilen mal veya haklara sahip olurlar. İkraLaw, vasiyetnamelerin hazırlanmasından, yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte danışmanlık ve hukuki destek sağlar, böylece vasiyetnamenin miras bırakanın son arzularına uygun olarak hazırlandığından ve uygulandığından emin olunur.

Vasiyetnamenin hukuki olarak geçerli olması için belirli form ve şartlara uygun olması gerekir. İkraLaw, vasiyetnamenin geçerliliği konusunda hukuki danışmanlık sağlayarak, olası anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Atanmış mirasçıların, vasiyetnamedeki haklarını korumak ve taleplerini yasal olarak ileri sürmek için İkraLaw’un deneyiminden yararlanmaları, sürecin sorunsuz ve adaletli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Bursa Miras Hukuku İşlemleri

Bursa’da miras hukuku işlemleri, vasiyetname düzenlemesinden, mirasçılık belgesi alma işlemlerine, mirasın reddedilmesi süreçlerinden mirastan yoksun bırakma sebeplerine kadar bir dizi prosedürü içerir. İkraLaw, bu süreçlerde müvekkillerine kapsamlı hizmetler sunarak, miras işlemlerinin hızlı ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Vasiyetname Düzenlenmesi İşlemleri

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirleyen hukuki bir belgedir. İkraLaw olarak, müvekkillerimizin vasiyetnamelerini kişisel tercihlerine ve hukuki gerekliliklere uygun olarak hazırlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu süreç, müvekkillerimizin son arzularının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini ve yasalara uygun olarak uygulanmasını sağlar.

Doğru hazırlanmış bir vasiyetname, mirasla ilgili olası uyuşmazlıkları önler ve miras bırakanın isteklerinin gerçekleştirilmesini garanti altına alır. İkraLaw, vasiyetname hazırlanırken gereken yasal şartların karşılanmasına ve belgenin yasal geçerliliğinin sağlanmasına yönelik uzmanlık sunar.

Bursa Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ve İntikal İşlemleri

Veraset ilamı, bir kişinin mirasçılarının resmi olarak belirlenmesi ve mirasın yasal mirasçılara devredilmesi işlemleri için gerekli olan resmi bir belgedir. İkraLaw, veraset ilamı alınması ve mirasın intikal işlemleri konusunda müvekkillerine rehberlik eder. Bu işlemler, mirasın yasal mirasçılara sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlar ve olası hukuki anlaşmazlıkları önler. Bu işlemler, mirasın yasal çerçevede düzenli bir şekilde devredilmesi için kritik öneme sahiptir. İkraLaw, bu süreçlerin yasal gerekliliklere uygun şekilde yürütülmesini sağlayarak, müvekkillerinin haklarını korur ve miras işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

Mirasın Reddedilmesi İşlemleri

Mirasın reddedilmesi, mirasçının mirası ve miras bırakanın borçlarını kabul etmek istememesi durumunda başvurabileceği bir hukuki işlemdir. İkraLaw, mirasın reddedilmesi işlemlerinde müvekkillerine danışmanlık sağlayarak, bu kararın yasal sonuçlarını ve sürecin nasıl yönetileceğini açıklar. Bu hizmet, müvekkillerimizin bilinçli kararlar almasını ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmasını sağlar.

Mirasın reddedilmesi, mirasçının üzerine geçebilecek borçlardan korunmasını sağlar, ancak aynı zamanda mirasçının mirastan elde edeceği tüm haklarından da vazgeçmesi anlamına gelir. İkraLaw, müvekkillerine mirasın reddedilmesinin avantajları ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde açıklar, bu şekilde müvekkillerimizin karar verme süreçlerinde tam olarak bilgilendirilmiş olmalarını sağlar. Hukuki sürecin her aşamasında yanlarında olarak, mirasın reddi işlemlerinin doğru ve yasalara uygun bir şekilde tamamlanmasına öncülük ederiz.

Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir?

Mirastan yoksunluk, belirli durumlar altında miras bırakanın yakın akrabalarının miras hakkından mahrum bırakılmasını sağlayan hukuki bir mekanizmadır. İkraLaw olarak, mirastan yoksun bırakma sebepleri ve bu sürecin yasal çerçevesi konusunda detaylı bilgi sağlıyoruz. Mirastan yoksunluk, genellikle ağır suçlar işlemek veya miras bırakanla ciddi şekilde kötü ilişkiler içinde olmak gibi nedenlerle gündeme gelir.

Mirastan yoksun bırakma kararı, yalnızca mahkeme tarafından verilebilir ve bu kararın alınabilmesi için yasal olarak belirlenmiş şartların karşılanması gerekir. İkraLaw, müvekkillerine mirastan yoksunluk davalarında temsil ederek, haklarını en etkili şekilde savunur ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmesine katkıda bulunur.

Mirastan Çıkarma (Iskat) Nedir?

Mirastan çıkarma veya iskat, miras bırakanın vasiyetname yoluyla belirli mirasçılarını mirasından tamamen veya kısmen çıkarma yetkisidir. İkraLaw, mirastan çıkarma işlemleri konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek sunar. Bu işlemler, miras bırakanın son iradesinin doğru bir şekilde yansıtılmasını ve yasal süreçlerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar.

Mirastan çıkarma, yasal olarak geçerli bir vasiyetnamenin varlığını ve vasiyetnamede açık bir ifade olmasını gerektirir. Av. Mert Can Oral, vasiyetnamenin yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanmasına ve mirastan çıkarma işlemlerinin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur, böylece miras bırakanın son isteklerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Bursa Miras Hukuku Davaları

Bursa’da miras hukuku davaları, mirasla ilgili uyuşmazlıkların çözümlendiği hukuki süreçlerdir. Avukatlarımız, miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarıyla, müvekkillerine bu tür davaların her aşamasında destek sağlar. Miras davalarının çözümü, adil ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilir, böylece müvekkillerimizin hakları korunur ve miras bırakanın son istekleri doğrultusunda hareket edilir.

Bursa Miras Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Bursa’da miras davaları, genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Bu mahkemeler, miras hukuku ile ilgili davaları ele almak üzere yetkilendirilmiş olup, mirasla ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesinde önemli bir rol oynar. Davaların bu mahkemelerde profesyonel bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz, bu sayede müvekkillerimizin menfaatleri en iyi şekilde temsil edilir.

Miras Davası Kaç Yıl İçinde Açılmalıdır?

Miras davalarının açılması için Türk Medeni Kanunu’nda belirli zaman sınırlamaları bulunmaktadır. Genellikle, mirasla ilgili hakların ileri sürülmesi için miras bırakanın ölümünden itibaren on yıllık bir süre içinde dava açılması gerekir. Ancak, bazı özel durumlar farklı zaman sınırlamalarını gerektirebilir. Müvekkillerimize bu zaman sınırlamaları konusunda rehberlik eder ve haklarını zamanında korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yürütür.

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Miras davalarında mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri genellikle davayı açan taraf tarafından karşılanır. Ancak, dava sonucunda mahkeme masraflarının nasıl paylaşılacağı, davada alınan karara göre değişebilir. İkraLaw olarak, müvekkillerimize miras davalarının mali yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sağlar ve en uygun mali stratejiyi belirlemelerine yardımcı olur. Bu, müvekkillerimizin finansal planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlar ve sürpriz maliyetlerle karşılaşmalarının önüne geçer. İkraLaw, miras davalarında müvekkillerine temsil ederek, mahkeme masraflarının adil bir şekilde paylaşılmasını ve dava sonucunun müvekkillerimizin lehine olmasını maksimize etmeye çalışır. Bu süreçte, müvekkillerimizin haklarını korumak ve maliyetlerini minimize etmek amacıyla detaylı bir hukuki strateji belirleriz.

Bursa Miras Avukatı ile İletişim

Bursa ve çevresinde miras hukuku konusunda uzman bir avukatla iletişime geçmek isteyenler için İkraLaw, geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. İletişim sürecimiz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya yöneliktir. Bize ulaşmak için web sitemizdeki iletişim formunu kullanabilir, e-posta gönderebilir veya doğrudan telefonla arayabilirsiniz. Her bir müvekkilimizle birebir ilgilenerek, onların mirasla ilgili tüm sorunlarına profesyonel çözümler üretiyoruz.

Bursa Miras Avukatı 2024 Yılı Ücretleri

2024 yılında Bursa’da bir miras avukatının ücretleri, sunulan hizmetin türüne ve kapsamına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İkraLaw olarak, müvekkillerimize rekabetçi ve şeffaf bir fiyatlandırma politikası sunuyoruz. Ücretlerimiz, sağladığımız hizmetin kalitesini ve müvekkillerimizin memnuniyetini yansıtacak şekilde belirlenir. Detaylı fiyat teklifi ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın. Müvekkillerimizin bütçelerine uygun, esnek ödeme planları sunarak, herkesin yüksek kaliteli hukuki yardım alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Miras Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

Miras avukatı, miras planlaması, vasiyetnameler, mirasçılık belgesi alma işlemleri, mirasın paylaşımı ve mirasla ilgili diğer tüm yasal süreçlerde uzmanlık sahibi bir hukuk profesyonelidir. İkraLaw bünyesindeki miras avukatları, müvekkillerine mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlama, mirasla ilgili uyuşmazlıkları çözme ve miras hukuku alanındaki diğer tüm konularda yardımcı olur. Bu kapsamda, miras planlamasından miras davalarının yönetimine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Miras Avukatı ile Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası açmak, genellikle karmaşık bir süreçtir ve detaylı hukuki bilgi gerektirir. İkraLaw olarak, müvekkillerimizin miras davası açma sürecinde yanlarında yer alıyoruz. Bu süreç, vefat eden kişinin son durumuna göre mirasçıların belirlenmesi, mirasın paylaşımı ve varsa anlaşmazlıkların çözümü gibi adımları içerir. Miras davası açmak için öncelikle bir miras avukatıyla iletişime geçmek, durumunuz hakkında detaylı bir değerlendirme yapmak ve gerekli belgeleri toplamak önemlidir. İkraLaw, bu süreçte müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sağlayarak, davalarının başarılı bir şekilde yönetilmesine ve haklarının korunmasına katkıda bulunur.

Bursa Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bursa Miras avukatının baktığı davalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Mirasta saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar

Mirastan Mal Kaçırma Davaları

Mirastan mal kaçırma davaları yaygın olarak görülen miras hukuku içinde yer alan dava çeşididir. Kişilerin arasında yaptığı işlemin gerçek amacının farklı olması haline muvazaalı denilir. Bu durum miras konusunda ise mirasın aslında farklı şekilde yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Kişiler aralarında gerçek niyetlerini gizlemek için sözleşme yaparsa bu durum muvazaa oluşturmaktadır. Miras bırakan kişinin gerçek niyetini saklamak kaydıyla yaptığı hukuki işlemler bu alanda değerlendirilir. Miras bırakanın şayet mirasçılardan mal kaçırma durumu söz konusuysa bu durumun hukuksal olarak tespit ve ispat edilmesi gerekir. Bu durum temel olarak miras bırakan kişinin mirasçının haklarını kullanmasını önlemek amacıyla yaptığı işlemlere dayanır. Böylece mal üçüncü kişiye bırakılmış görünür ancak miras hakkına sahip olan kişi bu duruma itiraz ettiğinde hakkının yasal yollar aranması ve geri verilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu tür davaların yürütülmesi ve durumun ortaya çıkarılması karmaşık bir süreci içerebildiğinden mutlaka alanında uzman avukat desteğinin alınması gerekir. Aksi halde davadaki tespitler yapılamayacak ve ilgili hukuk maddelerinden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

Vasiyetname Düzenlenmesi ve Uygulanması 

Bursa Miras avukatı görevleri arasında vasiyetname de önemli bir yere sahiptir. Temel olarak vasiyetname bir kişinin henüz hayattayken vefatı sonrasında mirasını kimlere bırakacağını veya nasıl pay edileceğini yasal yükümlülük altına alan belgedir. Hukuki anlamda ise ölüme bağlı tasarruf olarak değerlendirilir. Vasiyetname ile birlikte kişi henüz hayattayken kendinin mal varlığının üzerine sadece vefatı sonrasında hüküm ifade edecek olduğunda tasarrufta bulunabilir. Bu kapsamda da; resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetname olarak düzenlenebilmektedir.

Resmi olarak bilinen vasiyetnameler iki tanığın huzurunda, noterde düzenlenmektedir. Miras bırakan kişi taleplerini notere bildirdikten sonra noter tarafından vasiyetname hazırlanır. Sonrasında iki tanığın üzerinde vasiyeti veren sözleşmeyi onaylar. Tanıklar da kişinin kendi rızasıyla vasiyetname hazırlandığını kabul ederek sözleşmeye imza atmaktadır. İçerik, tanıklara bildirilmek zorunda değildir ve vasiyetname hazırlandıktan sonra noter tarafından tarih koyularak geçerlilik sağlanır. 

Bu vasiyet türü noter onaylı olduğu için tamamen yasal zorunluluk taşır ve ilgili şartların oluşması halinde geçerlilik kazanır. Ancak el yazılı ya da sözlü vasiyetname türlerinde çeşitli sorunlar oluşabilir. El yazılı vasiyetname kişinin kendisi tarafından yazılmış ve imzalanmış vasiyet türüdür. Sözlü vasiyetname ise kişinin tanık olarak kabul edilecek taraflara söz ile vasiyetini bırakmasıdır.

Bu iki durum suiistimal edilebileceği için hukuksal açıdan en yaygın görülen vasiyet türleridir. Özellikle sözlü vasiyetin uygulanması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Kişi yakın ölüm tehlikesi, savaş, ani hastalık, ulaşımın kesilmesi gibi durumların içindeyse sözlü vasiyetname düzenleyebilir.

Vasiyetname türü ne olursa olsun ilgili durumdan memnun olmayan da aleyhine düzenlenmiş olduğuna inan mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptaline dönük dava açılabilmektedir. Bu şekilde bir iptali gerçekleştirmek için ise gerekli koşulların sağlanması, belgelerin ve diğer delillerin toplanması gerekmektedir. Alanında uzman avukat sayesinde vasiyetname davaları daha kısa süreli olarak sonuçlanmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Davaları

Bir kişinin ölümüne değin bakılması amacıyla yapılacak olan sözleşme ölünceye kadar bakma davaları içine girmektedir. Kişinin çeşitli nedenlerden ötürü kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor oluşu ve kendisine de bu yüzden belirli bir karşılık vererek baktırmasına dönük yapılan sözleşmeyi içermektedir. Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olduğundan titizlikle uygulanması gerekir. Bu sözleşmede bir taraf kendisine baktırmalı, diğer taraf da bunun karşılığında mal veya para almalıdır. Eğer sözleşmeye rağmen taraflardan birisi bu koşulları sağlamıyorsa bu durum miras hukuku içerisinde değerlendirilir.

Tereke ve Tenkis Davaları

Bursa Miras avukatı tutmak özellikle tereke ve tenkis davalarında da önemlidir. Miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçıları için hangi mal varlıklarının kaldığı bildirilmez. Bu yüzden mirasın, miras bırakılanlar tarafından araştırılması gerekir. Miras bırakanın adına avukat yardımıyla kayıtlı taşınmazlar, banka hesaplarında olan paralar, hisse senetleri ve diğer araçların bulunması tereke tespiti ile sağlanır. 

Miras bırakan kişinin sağlığında yapmış olduğu tasarruflar ile mirasçıların da yasal miras paylarının belirli bir kısmı üzerinden tasarrufu sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifade ile miras bırakanın mirasçılardan bir ya da birkaçını mirasından mahrum etme olanağı da ortadan kalkmış vaziyettedir. Bu durumda şayet saklı olan payı ihlal edilmiş olan mirasçı tenkis davası sürecini başlatarak bu durumdan kaynaklı olarak ortaya çıkan zararı tazmin edebilir. Bu duruma da tenkis davası denilir. Tenkis davasının konusu da miras bırakan kişinin saklı paya tecavüz anlamı taşıyan tasarruflarının söz konusu tecavüz oranına indirilmesi ve indirilmiş olan kısmın da saklı payına tecavüz edilen mirasçıya tahsisinin sağlanmasıdır.

Mirasta Mal Paylaşımı 

Mirasta mal paylaşımı tarafların aralarında en çok sorun yaşadıkları konulardan bir tanesidir. Vefat eden kişinin mal varlıkları ilgili hukuk kapsamında hangi kişiye ne kadar pay üzerinden verileceği şeklinde belirlenmiştir. Tespit edilen terekenin mirasçılar arasında bölüşülmesi mal paylaşımı konusudur. Türk hukuku kapsamında iki tür mirasçı bulunur. Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olan bu tanımlamalar bırakılan mirastan pay alacakları belirlemektedir. Bu kapsamda miras bırakan kişinin kan hısımları, evlatlık ve alt soyu ile birlikte sağ kalan eş de yasal mirasçı olarak tanımlanır. Atanmış mirasçı da miras bırakanın özgür iradesi kapsamında belirlenen kişilerin mirasçı şeklinde tayin edilmesi halinde geçerlilik kazanan kimseler olur. Ancak bu tarafların belirlenmesi ve pay oranlarının da tespit edilmesinde anlaşmazlık yaşanırsa mal paylaşımı davası görülmelidir. 

Mal paylaşımı aynı zamanda boşanma konusunda da gündeme gelmektedir. Mal paylaşımı durumunda eşlerin kişisel malları dışındaki evlilik süresince alınmış ve ortak kabul edilmiş mallara dönük olarak paylaşım yapılır. Medeni Kanun çerçevesinde evlilik boyunca eşlerden birine kalan miras, kendisine kalan eşin kişisel malı olarak kabul edilir. Boşanma halinde ise diğer eş mal paylaşımı için eşine miras kalmış olan mal üzerinde herhangi bir hal talebinde bulunamamaktadır. Mirastan kalan mal sebebiyle elde edilecek olan gelirler, örneğin taşınmazın kiraya verilmesi ile oluşan kira geliri, edinilmiş mal sayılır ve diğer eş mal paylaşımında evlilik esnasında elde edilmiş olan bu gelirin yarısı üzerinde hak sahibi olmaktadır. Boşanmış eşler arasında mal paylaşımı da karmaşık yapıda olabildiğinden bu alanda deneyimli avukat desteği ile sürecin yürütülmesi büyük önem taşır.

Veraset İlamının Sağlanması

Veraset ilamı miras bırakan kişinin vefatı sonrasında mirasçılarının kimler olduğunun tespit edilmesidir. Aynı zamanda mirasçıların mirastan hangi oranda pay alacakları da yine bu kapsamda belirlenir. Mirasçılık belgesi normal koşullarda noterden talep edilebilir ancak ihtilaflı konularda konu mahkemeye taşınmaktadır. Bunun yanında mirasçıların başka ülke vatandaşlığında olması ya da Türkiye sınırları dışında yaşamaları mirasçılık belgesinin noterden alınmamasına sebep olur. Bu durumda da belgenin temini Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerekir. Mahkemeden mirasçılık hakkında karar çıkıncaya kadar miras haklarından yararlanmak söz konusu olmayacaktır.

Aynı şekilde mirasçılık belgesinde olası bir hatanın meydana gelmesi durumunda da mirasçılık belgesinin iptali davası gerekir. Miras bırakandan kalmış olan mal varlıklarının ise mirasçılara geçişinin sağlanabilmesi işlemine intikal denilir. İntikal işlemlerini taraflar kendileri yürütebilse de avukat yardımı ile işlemlerin sağlanması sürecin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

Mülkiyetin Paylı Hale Dönüştürülmesi 

Miras bırakan kişi vefatı sonrasında mirasçılara kalmış olan mal varlığı üzerinde el birliği ile mülkiyet sahipliği söz konusu olur. Mülkiyet türleri açısından bir diğeri de paylı mülkiyet olarak bilinir. Elbirliği ile mülkiyette tapuda hisse oranları bulunmaz. Paylı yapıda olanda ise pay oranları belirlenmiştir. Bu kapsamda da paylı mülkiyette payların devri, rehini ve alacaklılar tarafından haciz edilmesi de mümkün olabilir. Elbirliği mülkiyeti kapsamında ise paylı mülkiyetten farklı olacak şekilde serbestçe tasarruf edilecek paylar bulunmaz.

Paylı mülkiyete geçiş sağlanması için hak sahiplerinin tamamının bir araya gelmesi söz konusu değilse bu durumda paylı mülkiyete dönüştürme davası açılmalıdır. Yine uygulama kapsamında yaşanan büyük sorunlardan birsi de mirasçılık belgesinde belirtilen paylar belirgin olmasına karşılık miras bırakanın bankalarda varlıklarının mirasçıların tamamı hazır olmadığı sürece bankalar tarafından da mirasçılara hak verilmemesidir. Bu durumun giderilmesi ve mirasçılık hakkının geçerlilik kazanması adına ilgili dava açılarak yasal işlem uygulanmalıdır. 

Bursa Miras Avukatı Görevleri Neler?

Miras hukuku sıklıkla ihtilaflı durumların çıktığı bir alandır. Özellikle mirasın uygulanması, sürdürülür olması ve hak sahiplerine pay edilmesi konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanmaktadır. Bu tür durumlarda hem kişinin hakkının tespit edilmesi ve verilmesi amacıyla hem de yasal statü sağlanması bakımından uzman hukuk desteğinin alınması gerekir. Uzman avukat desteği ile birlikte davalardaki sorunlar giderilebilecek ve sorunlar da ortadan kaldırılabilecektir.

Bursa Miras avukatı alanında ilgili kanun ve uygulamalara hakim olan, mevcut durum lehine karar aldırmayı sağlayacak olan eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Miras bırakmış olanın mirasçısını gösterecek olan belgenin düzenlenmesi. 
 • Veraset ilamının alınması. 
 • Vasiyetname düzenleme ve vasiyetnamenin uygulanması veya vasiyet ile ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesi. 
 • Mirasçı atamaya dönük olarak sözleşmenin hazır hale getirilmesi. 
 • Mal paylaşımının ilgili hukuk kurallarına riayet edilerek yapılması. 
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi veya bu anlaşma kapsamında ortaya çıkmış ihtilaflı durumların giderilmesi. 
 • Miras bırakanın malvarlığının gerçek olarak tespit edilmesinin sağlanması ve takip edilmesi. 
 • Mirasçılık belgesinin iptalinin gerçekleştirilmesi. 
 • Mirası kabul etmeyecek olan tarafın reddi miras işlemlerinin yapılması. 
 • Saklı payın korunarak davanın yürütülmesini sağlamak. 
 • Ortaklığın giderilmesi davasının uygulanması ve takip edilmesi. 
 • Mirasta iade oluşturacak davaların yürütülmesi. 
 • Miras hukuku kapsamında tenkis davasının açılması ve takip edilmesi.
 • Vasiyetname ile ilgili olarak tenfiz davalarının uygulanması temel görevleri arasındadır.

Miras konusu geride kalanlar için çok önemli olduğundan olası ihtilaf durumlarında mutlaka alanında uzman avukattan destek almak gerekmektedir. Davanın planlanması, açılması ve yürütülmesi açısından bursa miras avukatının yükümlülükleri fazlasıyla bulunmaktadır. Mahkemece görülecek olan davaların lehte sonuçlanması açısından avukatın yapacağı tespit ve yönlendirmeler tayin edici olmaktadır. 

Bunun yanında Türkiye’de ikamet etmeyen miras hak sahipleri açısından da vekalet ile ilgili işlemler avukat aracılığıyla yürütülebilmektedir. Bu durum özellikle Türkiye’ye gelme olanağı olmayan kimseler için büyük avantaj sağlamaktadır. 

Miras davalarında avukat tarafından sağlanacak olan işler oldukça çeşitlidir. Buradan kaynaklı olan işlerin bir kısmı için vekaletname yeterli olurken diğer kısımlar için miras ile ilgili olarak işlemlerin yapılacağına dönük olarak özel yetkiler içerecek olan özel vekaletname işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bazı işlemler ise herhangi şekilde vekil aracılığı ile yapılmamakta, kişinin kendisinin bulunmasını gerektirmektedir. Örneğin resmi vasiyetname hazırlama, el yazılı vasiyetname hazırlama gibi konular vekil ile yapılmamaktadır. Avukatın bu tür durumlarda etkisi ise söz konusu işlemin hukuka uygunluğunun ve geçerliliğinin sağlanmasına dönüktür. 

Özel vekaletnamenin gerekliliği kuralı ise kişiye sıkı şekilde bağlı haklar için gereklilik taşımasıdır. Veraset ile ilgili olarak alınacak davalar, alacak kişinin hakkının sıkı surette bağlı hak niteliğinde gerçekleştirilmesi olmaması yüzünden genel vekaletname ile çözülecek davaları içerir. 

Söz konusu ilgili kural avukata verilecek vekaletname için geçerlilik taşıdığı gibi aileden birisinin miras mallarının paylaşımını yapacağı ihtimalde kendisine verilecek olan vekaletname için de geçerlilik taşır. Örnek olarak bir aile üyesinin miras mallarının paylaşımının yapılması için verilecek olan vekaletnamenin ilgili konuda özel yetkiler içermesi gerekir. Bu düzenlemenin yine avukat gözetiminde yapılması önerilir.

Bursa Miras Avukatı ile Niçin Çalışılmalı?

Bursa Miras avukatı ile çalışmak özellikle karmaşık yapıda olan davaların çözüme kavuşturulmasında büyük etkiler yaratır. Miras, mülkiyet hakkının köklü ve temel unsurları içinde yer alır. Önemi kapsamında da Anayasal çerçeve içinde korumaya alınmış durumdadır. Bunun yanında miras bırakacak olanın vefatı ile bir anda beklenmedik uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Uygulamada sık karşılaşıldığı üzere miras söz konusu olması halinde mirasçılar aralarında önemli görüş ayrılıkları ve taleplerde bulunabilir. Bu türden durumların yasal çerçeve içinde çözüme kavuşturulması ve adaletin yerini bulması açısından sürecin hızlı ve etkili şekilde yönetilmesi gerekir. Bunun sağlanması için de bursa miras avukatı desteği gerekir. 

Bursa Miras avukatının takip edeceği yöntemler ve uygulamalar ile birlikte işlemlerin kısa süre içinde çözüme kavuşturulması hedeflenir. Elbette her davada olduğu gibi davanın özeline göre çözüm süreci farklılık taşıyabilir. Bunun yanında dava esnasında da çeşitli sorunlar çıkabilir ve süre uzayabilir. Tüm bunlara karşılık alanında deneyimli bursa miras avukatı işlemleri en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapacaktır. 

Ayrıca sizler için Reddi Miras , Miras Hukuku yazılarını hazırladık.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir