Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek bir kişinin ölümü ya da gaipliğinin kesinleşmesi üzerine, kişiye ait mal varlığının, varisler arasında paylaşımını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukuku, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bireyi ilgilendiren bir konu olduğundan, bilinmesi elzemdir. Mirasın varislere intikal davasında, bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için bir hukuk danışmanlığı desteği alınmalıdır. Hukuk danışmanlığı desteği ile, ölüm ya da gaiplik sonucu miras sahibinin mal paylaşımı yasal mirasçılar arasında taksim edilerek yapılır.

Miras Hukuku Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşaya herkes yaşamı boyunca miras hukuku taraflarından birisi olmaya adaydır. Bu sebeple miras hukuku nedir sorusu hemen her vatandaşı ilgilendiren önemli bir hukuk sorusudur. İstisnalar içerebilmesi, varisler arasında problemler yaşanabilmesi ve detaylı olması sebebi ile bir hukukçu desteği ile yürütülmelidir. Söz konusu miras üzerinde hak iddia edebilecek mirasçılar iki türe ayrılır. Bu mirasçılar yasal ve atanmış olarak ikiye ayrılabilir. Kişiye bağlı olmaya, mirasçılara devredilen herhangi bir mal varlığına ise tereke ismi verilir. Miras bırakan kişinin, mirasını bırakabilecek yakınlıkta kimsesi olmayabilir. Bu gibi durumlarda mirası bırakan kişi, mirasçısını kendisi ölümü öncesinde belirler. Miras bırakanın beyan ettiği kişi, mirası almak hakkına sahip olur. Bu durumda bu kişiye atanmış mirasçı ismi verilir. Mal paylaşımı, mala sahip olan kişinin ölümünün ardından, ardında bıraktığı malların mirasçılar arasında pay edilmesi işlemidir. Miras paylaşımı için oranlar, aksi miras sahibi tarafından ifade edilmediği müddetçe yasal mirasçılar arasında pay edilir. Bu pay etme işlemindeki standartlar, ölen kişinin eşinin hayatta olup olmaması ile değişiklik gösterir. Ölen kişinin eşi dışındaki yasal mirasçılara miras konusu olan nakit para ya da menkul, gayrimenkul mülkler, eşit olarak paylaştırılır. Örneğin vefat eden bir kişinin ardında, yasal mirasçı olarak bir eş ve iki çocuk bulunuyorsa, eş, mirasın ¼ ünü alma hakkın a sahiptir. Yasal mirasçılardan olan çocuklar ise, her biri ayrı ayrı mirası 3/8 ini almaya hak kazanır. Yasal mirasçı kapsamına giren kişiler, ailede sağ bulunan kişiler ile ilgili olarak değişiklik gösterir. Yasal mirasçı olabilecek kişileri, anne, baba, torun, sağ olan çocuklar, karı ya da koca, kardeşler, üst kuşak olarak sayılabilecek büyükanne büyükbaba ya da bu ikisinin halefleri olarak sayabiliriz.

Miras Avukatı Görevleri

Her vatandaşın hayatın bir bölümünde miras sahibi ya d mirasçı olarak kazandığı haklar vardır. Miras avukatı görevleri, yaşamını kaybeden miras sahibinin ardından, mal paylaşımının hakkaniyetli bir şekilde yasalara uygun olarak yapılmasıdır. Miras hukuku ve miras davaları le ilgilenen avukatlar, bu konuda geniş kapsamlı olarak hizmet verirler. Mirasın reddedilmesi, mirastan feragat, ıskat, mirasçılık belgesinin alınması, miras paylarının devri, miras ortaklığı için temsilci atanması, iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesi, miras sebebi ile istihkak davaları, miras sebebi ile açılacak izaleyi şüyu davaları, terekede ihtiyati tedbirler, miras sözleşmesi, taksim sözleşmesinin düzenlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi gibi yasal süreçler ile ilgili hizmet verirler.

Bursa Miras Hukuku

Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren miras ve miras paylaşımı, hukuki yollar takip edilerek yapılmalıdır. Miras paylaşımı esnasında karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi, miras paylaşımı öncesinde mirasın reddedilmesi ya da yasal haklardan feragat edilmesi düzenlemeleri de miras hukuku avukatlarınca düzenlenir. Bursa miras hukuku alanında danışanlarına, hakkaniyetli paylaşımlar yapılabilmesi olanağı sağlar. Yasal mirasçılar tarafında ortaya çıkabilecek problemleri, minimum hasar ile çözebilmeyi hedefler. Ölüm ya gaiplik sonrası, mal paylaşımı yasal mirasçılar arasında kanunda belirtildiği şekli ile hakkaniyetli olarak yapılır.

Bu Tür Davalarda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu davaların avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir