Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma davası açacak kişiler tarafından boşanmada hangi mallar paylaşılmaz merak edilir. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların en fazla üzerinde durduğu husus mal paylaşımıdır. 1/1/2022 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk medeni kanununa göre düzenlenen hükümlere icra edilmesi gerekir. Daha öncesinde söz konusu mallar kime ait ise o kişiye bırakılmaktadır.

Bu durumda boşanmada hangi mallar paylaşılır kısmında beraber alınan mallar paylaşılmaktaydı. Yeni Türk medeni kanununda da yer verildiği gibi evlenmeden önce kadın ya da erkek tarafından satın alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa boşanma sırasında mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

Boşanmada Paylaşılmayan Mallar Nelerdir?

Boşanmada paylaşılmayan mallar eşlerin kendi kişisel mallarıdır. Kişisel mallar eşler bir araya gelmeden önce satın alınan mallardır. Tarafları kişisel malı olarak kabul edilen mallar Türk Medeni Kanunu tarafından belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu tarafından belirtilen mallar şu şekilde sıralanabilir:

  • Her 2 taraf için de evlenmeden önce adlarına kayıtlı olan ya da miras kalan mallar
  • Her 2 taraf için de üçüncü kişilerden almaları söz konusu olan alacaklar
  • Eşlerden sadece birinin kişisel kullanımı kabul edilen eşyalar bunlar kadın ziynet eşyaları ya da erkek kol saati gibi eşyalar
  • Kişisel mal olarak belirlenen eşyalar

Miras Kalan Mallar Boşanmada Paylaşılır mı?

Erkek ve kadın arasında geçen boşanma hangi mallar paylaşılır konusu ile uzayabilir. Bu durum da merak edilen mallar arasında miras kalan mallar yer alır. Evlilik birliği sırasında kadın ya da erkeğe kalan miras o kişinin kendisinin kişisel malı olarak değerlendirilir. Bu durumda boşanma sırasında paylaşılmaları mümkün değildir. Ancak miras kalan mal üzerinden gelir elde edilmiş ise boşanma sırasında mal paylaşımına dahil edilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanmada protokole göre mal talebinde bulunulmaz. Ancak çekişmeli boşanmada paylaşılacak mallar Türk Medeni Kanunu’na göre kişisel mal olarak kabul edilmeyen tüm malları kapsar. Eşler evlenmeden önce herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmamış ise yasal olarak edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş sayılırlar. Bu durumda evlilik sürecinde kazanılan mallar boşanma sırasında mal paylaşımı yapılacak olan mallar içerisine girer. Evlilik sürecince edilen tüm mallar kadın ve erkek arasında eşit bir şekilde paylaşılır. Edinilmiş mallar evliliğin başlamasından itibaren boşanma kararı verilmesiyle evliliğin bittiği zamanı kapsar. Bu durumda boşanma davası sırasında elde edilen tüm mallar da eşit bir şekilde paylaştırılır.

Edinilmiş malların katılma alacağı tespit edilir. Öncelikle edinilmiş mallar ile kişisel mallar arasında bir hesap yapılır. Daha sonrasında yapılan denkleştirme ile kişilerden birisinin borçları varsa hesaptan çıkarılır. Alacaklar bu hesaba eklenir. Tüm bu işlerin yapılmasının ardından artık değer ortaya çıkar bu değer her iki taraf için ayrı ayrı hesaplanır. Eşlerden birisi çalışıyor diğeri çalışmıyor olsa dahi sözleşmeyle aksi kararlaştırılmamışsa tüm mallar eşit olarak bölünür. Bu durumda boşanmada mallar nasıl paylaşılır sorusunun cevabı kadın ve erkek için de eşit olarak bölünmesi olacaktır.

Boşanmada mal paylaşımı ayrıntılı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir