Asliye Ceza Avukatları Bursa

Bursa Asliye Ceza Avukatları

Bursa Asliye Ceza Avukatları olarak, Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davalarınızın takibi ve tüm süreç boyunca hukuki destek sağlamaktayız. Aşağıda Bursa Asliye Ceza Avukatı olarak bir Yargıtay kararı paylaşımında bulunmaktayız.

             T.C.
      YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2009/44800
KARAR NO: 2011/10820
KARAR TARİHİ: 18.5.2011

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olduğundan Uygulanamayacağı )

• ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE C. SAVCISININ BULUNMAMASI ( Kararda C. Savcısının Esas Hakkındaki Görüşüne Yer Verilmediği – Kanun Değişikliği İle Asliye Ceza Mahkemelerinde C. Savcısının Bulunma Zorunluluğunun Kalktığının Gözetileceği )

• C. SAVCISININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNE YER VERİLMEMESİ ( Kanun Değişikliği İle Asliye Ceza Mahkemelerinde C. Savcısının Bulunma Zorunluluğunun Kalktığından Görüşüne Yer Verilmemesinin Bozma Nedeni Sayılamayacağı )

5271/m.230

ÖZET : Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağı dikkate alınmalıdır.

Kararda C. Savcısının esas hakkındaki görüşüne yer verilmemekle birlikte hükümden sonra yürürlüğe giren kanun uyarınca asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda C.Savcısının bulunmayacağı şeklinde yapılan düzenleme karşısında bu aykırılık sonuca etkili görülmeyerek bozma sebebi yapılmamıştır.

Asliye Ceza Avukatları Bursa

Asliye Ceza Avukatları Bursa

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CYY’nin 231/6. maddesinin “a” bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” nesnel koşulunun bulunmaması nedeniyle, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;

5271 sayılı CMK’nın 230/1-a maddesi uyarınca gerekçeli kararda C.Savcısının esas hakkındaki görüşüne yer verilmemiş ise de, hükümden sonra yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi ile asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda C.Savcısının bulunmayacağı şeklinde yapılan düzenleme karşısında bu aykırılık sonuca etkili görülmeyerek bozma sebebi yapılmamıştır.

bursa ceza avukatı

SONUÇ : Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün ( ONANMASINA ), 18.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir