Değişik İş Dosyası

Değişik İş Dosyası Nedir?

Değişik iş dosyası nedir? Mahkemelerin asıl konuyu ilgilendirmeyen ancak yargı kararı gerektiren işlemlerde verdiği kararların halk dilindeki adıdır. Çeşitli ticari konularda, genellikle sadece dosya incelenir ve duruşma yapılmadan karar verilir.

Bu dosya adı, hukuk mahkemelerinde tedbir, tutuklama, delil toplama gibi davalar ile ceza mahkemelerinde yasaklama ve içerik kaldırma gibi kararların açılması için kullanılır.

Karar duruşmasız değişik iş dosyası üzerinden verildiği için ortalama karar süresi 4 gündür. Görüldüğü üzere tüketici mahkemelerine yapılan başvuruların ortalama işlem süresi 12 gündür.

2019 yılında hukuk mahkemelerinin iş yükü mahkeme türlerine göre incelendiğinde, aile mahkemelerine gelen dosya sayısının 216.926 ile diğer mahkemelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Aile mahkemesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen kararlara karşı koruma veya temyize ilişkin işlemlerden oluşur. Ticaret mahkemelerinde açılan çeşitli mesleki davaların büyük çoğunluğu haciz başvurularıdır.

İçindekiler

Değişik İş Dosyası Türleri

Mahkemelere değişik iş karar için birçok farklı başvurma türü vardır. Değişik iş dosyası türleri aşağıdaki gibidir;

 • 6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
 • 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • 4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • 2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
 • Tereke Tespit
 • Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi (İ.İ.K.36)
 • Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
 • Öz Sermaye Tespiti
 • Yemin Tutanağı
 • Yemin Tayini
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
 • Tevdii Mahali Tayini İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. 97)
 • İhtiyati Tedbir
 • İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İhtiyati Haciz Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma
 • Diğer Değişik İşler Husumete İzin (TMK 462/8)
 • Denetim Makamının Onayı
 • Delil Tespiti

Yargıtay Kararları Değişik İş Dosyası Başvuru

Yargıtay kararları değişik iş dosyası başvuru sistemleri, Yargıtay’ın resmi internet sitesi üzerinden veya online yönetim sistemleri üzerinden yapılabilmektedir. Vatandaşlar, özellikle genel bilgi toplama sistemi olan GBT aracılığıyla tüm bilgilerini çevrimiçi olarak alma olanağına sahiptir. Bu hizmeti kullanmak için Yargıtay resmi web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Bu bilgilere erişim ücretsizdir. Temyiz davaları, Yargıtay davaları olduğu için bu sistemde kolayca yeniden değerlendirilebilir.TC Vatandaşı olan ve TC Kimlik Numarasına sahip tüm vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden bilgilerini kolayca alabilirler.

Mahkeme Sicilleri İnceleme Hizmetlerine çevrimiçi olarak da erişilebilir. Bu noktada Yargıtay’ın resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz. Bu sisteme erişmek için:

 • Yargıtay resmi internet sitesi veya e-devlet portalına girerek bilgi alabilirsiniz.
 • Giriş yaptıktan sonra, doğru vaka ve vaka bilgilerini girerek vaka bilgisi talep edebilirsiniz.
 • Bu alanda kararın tamamına ve muhalefet incelemesinin sonuçlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Yargıtay Tespitlerini ve Vaka Bilgilerini görüntülemek için eDevlet Sistemi kullanmak isterseniz, bu noktada eDevlet şifreniz ile giriş yapmalısınız.
 • Herhangi bir PTT şubesinden 2 TL’ye e-devlet şifresi satın alabilirsiniz.

Yargıtay Değişik İş Dosyası Sorgulama

Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ve temsilcileri, Yargıtay nezdindeki davalarını internet sitemizden takip edebilirler. Yargıtay değişik iş dosyası sorgulama soruşturması, Bölge Mahkemesi dava bilgileri (en az iki kriter girin: Mahkeme Adı, Esas ve Dava Numarası) veya Yüksek Mahkeme Bilgileri (Bölüm Adı ve Esas Numarası) girilerek yapılır. Yargıtay davaları iki şekilde incelenir.

Mahkeme bilgilerine göre dava aramak için: “Mahkeme”, “Mahkeme Veri Tabanı Numarası”, “Mahkeme Karar Numarası” alanlarından en az ikisi doldurulmalı ve Yargıtay ile davayı görüntülemek için “Ara” butonuna basılmalıdır. Mahkeme bilgisi. “Forum” bilgisini seçmek için önce dosyanın açıldığı mahkemenin “İl’ini, ardından “Mahkeme türünü (Örnek: Asliye Mahkemesi vb.) seçiniz. Bu işlemin ardından mahkeme seçim kutusunun içerik alanı doldurulur.

Bölüm bilgilerini kullanarak dava aramak için: Davalarınızın bulunduğu Yargıtay ofisi ve Yargıtay dosya numarasını biliyorsanız, “Daire” alanında ilgili Yargıtay ofisi ve referans numarasını aratarak dava bilgilerine ulaşabilirsiniz. “Ad” alanı. “Yıl alanı.

İş Mahkemesinin Görevleri

İş Mahkemesinin görevleri şunlardır (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi):

İş Mahkemesi, işçiler ile işveren veya vekilleri arasındaki iş ilişkisinden doğan sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde yetkilidir. İş Mahkemesi, çalışanlar hariç, denizciler ve gazeteciler tarafından istihdam ilişkisine ilişkin olarak açılan her türlü davadan da sorumludur. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet gibi tazminat davaları iş mahkemesinde derdesttir. İşçi Mahkemesi, ücretler, fazla mesai ve tatil ücreti gibi iddialar üzerinde yargı yetkisine sahiptir.

Bir iş kazasından kaynaklanan sakatlık veya ölüm nedeniyle tazminat talebi İş Mahkemesi önünde derdesttir. İş hukuku soruşturması bir iş mahkemesinde görülüyor. Örneğin, yaşlılık veya maluliyet aylığına hak sahipliğinin tespiti, kıdemin tespiti, iş göremezlik belgesi, iş kazası belgesi gibi hususlar iş mahkemesi tarafından incelenir. İş mahkemeleri işe iade davalarından sorumludur.

İş Mahkemeleri, iş ve sosyal güvenlik kanunlarından doğan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) veya Türkiye İş Kurumu’nu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir (İdari Cezalara Başvuru ve

Sayılı Kanun’un Geçici 4. Maddesi). Makale anlaşmazlıkları hariçtir).

Diğer özel kanunlar iş hakimine özel bir sorumluluk yüklüyorsa, iş hâkimi bu özel kanunların görevlerini de yerine getirmek zorundadır.

Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Hukuk Mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde görevli iki ana mahkemedir. Olağan mahkemeler içinde yer alan Asliye Hukuk Mahkemesinin görevleri en önemlisi, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi ise istisnadır. Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmek üzere özel bir hükümle açıkça belirtilmeyen tüm hukuki konular ve hukuki konular, Asliye Hukuk Mahkemesine götürülür. Kanun, özel bir mahkemenin belirli bir uyuşmazlık türünde yargı yetkisine sahip olduğunu açıkça belirtiyorsa, anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip mahkeme kanunla belirlenen özel mahkemedir.

Bursa avukat Mert Can Oral

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir