Ev Sahibi Evi Satarsa

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir?

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları Nelerdir? Kira Sözleşmesi’ni düzenleyen Borçlar Kanunu’na göre, kiralananın el değiştirmesi durumunda yeni ev sahibi, mevcut kira sözleşmesiyle bağlı olacaktır. Bu durumda, sözleşme önceki ev sahibiyle yapıldığı şekil ve şartlarda devam edecektir. Yeni malik, kira sözleşmesinde taraf haline gelerek, kiraya verenin yerini alacaktır. Yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

Kiralananın el değiştirmesi m. 310 ‘’Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.’’

Kiracı Tahliye Davası Avukatı Mert Can Oral

Ancak, yeni malik kira sözleşmesini feshetmek isterse, tapu devri gerçekleştikten sonra 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir. Bu ihtarname, yeni malikin kira sözleşmesini sona erdirmek istediğini bildirmek için kullanılır. Kiracı, bu ihtarnameden sonra belirli bir süre içinde evi tahliye etmek zorundadır.

Yani, kiralananın el değiştirmesi durumunda yeni ev sahibi mevcut kira sözleşmesine bağlı olur ve sözleşme şartları devam eder. Ancak yeni malik, kira sözleşmesini feshetmek istediğinde tapu devrinden sonra 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir.

İçindekiler

Ev Sahibinin Evi Satması Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Ev Sahibinin Evi Satması Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracıların ev sahibi tarafından satışa sunulan evin satılma durumunda hakları vardır. Ev sahibinin evini satma kararı kiracıyı etkilemektedir ve bu durumda kiracının certain hakları mevcuttur. Kiracının bu hakları ve korunma önlemleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Oturum Hakkı: Ev sahibinin evi satması durumunda kiracının oturma hakkı vardır. Kiracı, kira sözleşmesi süresi boyunca evi kiralamış olduğundan, evin satılması kiracının oturma hakkını etkilemez.

2. Kira Sözleşmesinin Geçerliliği: Kiracının kira sözleşmesi geçerliliğini korur. Ev sahibinin evini satma kararı, kiracının kira sözleşmesine olan yükümlülüklerini etkilemez. Kiracı, kira sözleşmesinin belirtilen süresince evde kalmaya devam edebilir.

3. Satış Hakkı: Kiracıya, ev sahibinin evi satması durumunda öncelikli satın alma hakkı tanınır. Kiracı, ev sahibinin evi satın almaya karar vermesi halinde, belirli koşullar ve süreç çerçevesinde evi satın alma hakkına sahiptir.

  • Kiracının öncelikli satın alma hakkı için belirli bir süre tanınır.
  • Evin satış fiyatı kiracıya bildirilmelidir.
  • Kiracının satın alma kararını vermesi için yeterli süre verilmelidir.
Gerekli Bilgilendirme: Alternatifler:
Ev sahibi satış kararını kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Kiracıya başka bir eşdeğer ev alternatifi sunulmalıdır.
Kiracı, evin satış süreci hakkında bilgilendirilmelidir. Evin satış süreci ve gerekli belgeler kiracıya sağlanmalıdır.

Kiracı, Ev Sahibinin Satış Planını Önceden Öğrenme Hakkına Sahiptir.

Kiracı, ev sahibinin satış planını önceden öğrenme hakkına sahiptir. Kiracının bu hakkı, ev sahibinin evi satma niyetini öğrendiği anda devreye girer. Bu hak, kiracının gelecekteki konut durumunu planlamasına ve gerektiğinde yeni bir ev bulmasına olanak tanır.

Evin satış planını öğrenmek, kiracıya çeşitli avantajlar sağlar. Önceden bilgi sahibi olan kiracı, taşınma sürecini daha iyi planlayabilir ve bu süreci daha az stresli hale getirebilir. Ayrıca, satış planını öğrenen kiracı, yeni bir ev bulma ve kira sözleşmesi yapma sürecinde daha önceden harekete geçebilir.

Kiracının bu hakkını kullanabilmesi için ev sahibinin satış planını açıklaması gerekmektedir. Ev sahibi, satış niyetini kiracıya yazılı olarak bildirmeli ve ayrıntıları hakkında bilgi vermelidir. Bu bildirimin yapılması, hem ev sahibi hem de kiracı için adil bir süreç sağlar.

Kiracının Öncelikli Satın Alma Hakkı Ve Satın Alma Süreci.

Kiracının öncelikli satın alma hakkı, ev sahibinin mülkü satması durumunda kiracıya verilen bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hak, kiracının ev sahibinin satış planını önceden öğrenme hakkıyla birlikte düşünülmelidir. Kiracı, ev sahibi mülkü satma planını öğrendikten sonra, satın alma süreciyle ilgili detaylı olarak bilgilendirilmelidir.

Kiracıya sunulan alternatifler ve gerekli bilgilendirme hakkı, kiracının satın alma sürecini daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Kiracı, ev sahibinin satış planını öğrendikten sonra, öncelikli satın alma hakkını kullanmak isteyip istemediğine karar verebilir. Bu noktada, kiracının alternatifleri ve sürecin detayları hakkında bilgilendirilmesi ve gerektiğinde bağımsız bir uzmandan destek alması önemlidir.

Kiracının öncelikli satın alma hakkını kullanması durumunda, satın alma süreci başlar. Bu süreçte, kiracı ve ev sahibi arasında pazarlık yapılabilir ve satış şartları belirlenebilir. Kiracının öncelikli satın alma hakkı, ona mülkü satın alma fırsatı sunar ve diğer potansiyel alıcılardan önce harekete geçme imkanı tanır. Ancak kiracının zaman ve finansal kaynakları sınırlı olabilir, bu nedenle satın alma sürecini dikkatli bir şekilde yönetmesi önemlidir.

Kiracıya Sunulan Alternatifler Ve Gerekli Bilgilendirme Hakkı.

Kiracı olarak, ev sahibinin evini satması durumunda, kira sözleşmesinin sona ermesi ve yeni sahibin gelecek planları konusunda belirsizlik yaşamak sıkıntı yaratabilir. Ancak, Türk Borçlar Kanunu’nun 323. maddesi, kiracının bu süreçte bazı haklara sahip olduğunu belirtmektedir. Bu haklardan biri, kiracıya sunulan alternatiflerdir.

Evin satılması durumunda, ev sahibi kiracıya farklı alternatifler sunabilir. Örneğin, kiracıya satın alma hakkı tanınabilir ya da yeni bir kiralık ev bulma sürecine yardımcı olunabilir. Bu alternatifler, kiracının mağdur olmadan yeni bir çözüm bulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, kiracının bu alternatifler hakkında gerekli bilgilendirilmesi de önemlidir. Kiracı, satış planı hakkında açık ve net bir şekilde bilgilendirilmelidir. Satışın hangi şartlar altında gerçekleşeceği, kiracının ne zaman ve nasıl hareket etmesi gerektiği gibi konular kiracıya aktarılmalıdır. Bu bilgilendirmeler, kiracının gelecek planlarını yapmasını ve uygun bir çözüm bulmasını kolaylaştıracaktır.

  • Bir kiralık evin satılması durumunda, kiracının hakları ve beklentileri de dikkate alınmalıdır. Kiracıya sunulan alternatifler ve gerekli bilgilendirme hakkı, ev sahibinin satış planıyla ilgili olanakları gösterir. Bu durumda, hem ev sahibi hem de kiracı arasında uygun bir anlaşma sağlanması önemlidir. Kiracının mevcut kontratına saygı gösterilerek, dürüst ve açık iletişimle bir çözüm bulunabilir.
  • Bununla birlikte, ev sahibi kiracının öncelikli satın alma hakkını kullanmasına izin vermektedir. Kiracının satın alma hakkı, önceden belirlenmiş şartlar ve süreçler çerçevesinde kullanılabilir. Bu durumda ev sahibi, kiracıya mülkü satışa sunmadan önce kiracıya satın alma hakkını bildirmelidir. Kiracı bu hakkını kullanmak isterse, belirlenen süre içinde gerekli adımları atarak mülkü satın alma sürecine katılabilir.
Kiracının Hakları Gerekli Bilgilendirme Hakkı
Kira sözleşmesinin geçerliliği Satış planı ve şartları
Alternatiflerin sunulması Kiracının hakları ve seçenekleri
Öncelikli satın alma hakkı Satış süreci ve takvimi

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir