mahkemeevlat

Bursa Evlat Edinme Davası

Evlat edinme davası bireylerin aralarındaki soy bağını belirlemek için görülmektedir. Evlat edinmiş kişilerin aile ve miras hukuku kapsamında evlat edindikleri kişi ile bağ kurmaları için dava açmaları gerekebilmektedir.

İçindekiler

Evlat Edinme Davası Nedir?

Evlat edinme davası tanımı gereğince soy bağı durumunun normalde doğum ile kurulmasına karşılık evlat edinme durumunda hukuksal açıdan soy bağının kurulmasını sağlamaktır. Evlat edinme davası Aile Mahkemesi tarafından görülen, evlat edinen ve evlat edinilen arasında soy bağını hukuksal açıdan kuran davaya denilmektedir. Medeni kanun kapsamında düzenlenmiş olan evlat edinme davası, kanunda belirtilmiş olan şartların gerçekleşmesi halinde açılacak olup şartların gerçekleşmemesi halinde dava, mahkeme tarafından kabul edilmemektedir.

Evlat Edinme Davası Nasıl Açılır?

Evlat edinme davası açmak için Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Evlat edinme davası ile evlat edinen ve evlat edinilen arasında bağ kurulması için gerekli olduğundan evlat edinme şartlarının sağlanması sonucunda aralarında hukuksal bağın da kurulması adına bu davanın açılması gerekmektedir. Evlat edinme şartları sağlanması sonucunda dava açılabilmektedir. Dava ile birlikte evlat edinme prosedürleri hukuksal olarak sağlanacak ve evlat edinme tamamlanacaktır.

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat edinme şartları evlat edinmek isteyenler tarafından sağlanması gereken şartları işaret etmektedir. Bu kapsamda evlat edinmek için gerekli şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Erkek kişi başvuru yapıyorsa evli olmalıdır ancak kadınlar için evli olma şartı yoktur.
  • Eşlerin en az beş yıldır evli olmaları ve en az 30 yaşında olmaları,
  • Evlat edinilecek çocuk ile eşler arasında en 18 yaş fark olması,
  • Evlat edinilecek çocuğun evlat edinen tarafından en az bir yıl süredir tanınması, bakım ve eğitiminin verilmesi,
  • Evlat edinme uygulamasının her durumda çocuk için yararlı olması,
  • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuk için rızasının alınması,
  • Çocuğun anne ve babasının sağ olması halinde anne ve babanın izninin olması,
  • Çocuğun vesayet altında olması halinde ise vesayet dairelerinden izin alınmış olması,
  • Evlat edinecek kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde evlat edinme başvurusu yapılabilmektedir.

Evlat Edinme Süreci Nasıl İşler?

Evlat edinmek için öncelikle ikamet edilen şehirdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Buraya yapılacak başvurularda evlat edinecek kişi dilekçe vermelidir. Daha sonra evlat edinmek için gerekli şartlar sağlanıyorsa bu durumda süreç işlemeye başlayacaktır. Evlat edinme süreci esas olarak resmi bir prosedür olduğundan müdürlüğün yoğunluğuna göre değişkenlik taşıyabilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra müdürlük tarafından birtakım belgeler talep edilebilir. Bu belgelerin toplanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin de ibraz edilmesi sonucunda kurum tarafından denetleme ve incelemeler yapılacaktır. Daha sonra ise evlat edinme davası açılması gerekmektedir. Evlat edinme davası zaten evlat edinme işlemleri olumlu şekilde tamamlanacaksa kısa süreden bir davadır. Resmi işlemlerin tamamlanması sonrasında dava kolayca sonuca ulaşacaktır. Sürece ilişkin olarak ise başvuru ve davanın sonuçlanması için ortalama 1 yıl süre yeterli olacaktır.

Evlat Edinmede Yaş Şartı Nedir?

Evlat edinecek kişi ya da kişilerin evlat edinilecek çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekmektedir. Bu evlat edinme yaşı olarak resmi kuraldır. Ancak kanun doğrudan bir yaş ön görmemektedir. Fakat evliler için 30 yaş sınır olarak kabul edilmektedir. Evliler için böyle bir yaş sınırının getirilmesi genç yaşta evlenenlerin daha sonra ayrılması halinde evlat edinilecek çocuğun zor duruma düşmesini engellemektir. Bu yüzden 30 yaşın yanında çiftin en az 5 yıldır evli olması şartı da bulunmaktadır.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir