evlilik izni davası bursa

Evlilik İzni Davası (16 Yaş)

16 yaşında evlilik izni için açılan davalar, hakimin takdirinde olup; bu davanın açılmasında pek önemli bir sebebin bulunması şarttır. Evlenme izni davası olarak da adlandırılan dava basit yargılama usulüne bağlı olarak hızlıca sonuçlanan davalar arasındadır.

Yargıtay’ın ilgili kararında;

                T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2010/3710
KARAR NO: 2011/5584
KARAR TARİHİ:  30.03.2011

• EVLENMEYE İZİN DAVASI ( Hakimin Olağanüstü Durumlarda ve Pek Önemli Bir Sebeple 16 Yaşını Doldurmuş Olanların Evlenmesine İzin Verebileceği – 16 Yaşını Doldurmamış Kişi Hakkıda Velayeten Açılan Davanın Reddi Zorunluluğu )

• REŞİT OLMAYANLARIN EVLENMESİ ( 16 Yaşını Doldurmamış Kişi Hakkıda Velayeten Açılan İzin Davasının Reddi Zorunluluğu – Hakimin Olağanüstü Durumlarda ve Pek Önemli Bir Sebeple 16 Yaşını Doldurmuş Olanların Evlenmesine İzin Verebileceği )

4721/m. 124/2 – evlilik izni davası

ÖZET : Davacıya velayeten annesi ve babası tarafından, velayet altında bulunan onaltı yaşını doldurmayan davacının evlenmesine izin verilmesini istemişlerdir. Hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltıyaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Burcu’ya velayeten annesi Şerife ve babası Salih tarafından 14.7.2008 tarihinde hasımsız olarak açılan davada, velayet altında bulunan B.’nun evlenmesine izin verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 124/2. maddesi ile “ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltıyaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir.

Evlenmeye izin verilmesi istenilen 12.4.1993 doğumlu B.’nun dava tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanunu’nun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA. , 30.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir