gayrimenkul satış davaları

Gayrimenkul Satışı Davaları

Gayrimenkul satışı davaları, gayrimenkulün alım veya satım işlemleri sırasında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümlenmesi için açılan davalardır. Bu davalarda, sözleşme ihlali, tapu hataları, taraflar arasında anlaşmazlık gibi durumlar ön plana çıkabilir. Gayrimenkul alım satım sürecinde karşılaşılan hukuki sorunlar, tarafların haklarını korumak ve ihtilafların çözüme kavuşturulması adına dikkate alınması gereken hususlardır. Bu yazımızda, gayrimenkul satışı davalarında dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm yolları hakkında bilgiler vereceğiz.

İçindekiler

Gayrimenkul Satışı Davaları Nedir?

Gayrimenkul satışı davaları, taşınmaz malın alıcı ve satıcı arasında yaşanan anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla çözümlendiği hukuki süreçlerdir. Bu tür davalar genellikle alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme hükümlerine uymama, tapu kaydındaki hatalar, gayrimenkulün kusurlu çıkması gibi durumlarda açılmaktadır. Gayrimenkul satışı davalarının amacı, tarafların haklarını korumak ve haksızlığa uğramaları durumunda tazminat talep etmelerini sağlamaktır.

Bir gayrimenkul satışı davası genellikle alıcı veya satıcının mahkemeye başvurmasıyla başlar. Dava süreci, mahkemece yapılan görüşmeler, delillerin sunulması ve tarafların savunmalarının alınmasıyla ilerler. Mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için gerekli incelemeleri yapar ve kararını verir.

Gayrimenkul satışı davalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle, satın alınan gayrimenkulün tapu kaydının incelenmesi önemlidir. Tapu kaydında herhangi bir hata veya eksiklik olması durumunda, satış süreci hukuki sorunlarla karşılaşabilir. Ayrıca, alıcı ve satıcı arasında yapılan sözleşmenin detaylı ve açık olması gerekmektedir. Tarafların haklarının korunması için sözleşmede yer alan hükümlerin açık bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Bu sayede, satıcının tarafınızdan vaadedilenleri yerine getirmemesi durumunda hukuki olarak korunma sağlanabilir.

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Satışı Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gayrimenkul satışı davaları, gayrimenkulün alıcısı veya satıcısı tarafından açılan hukuki süreçlerdir. Bu tür davalar genellikle alım satım sözleşmesindeki uyuşmazlık veya anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkar. Gayrimenkul satışı davalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular vardır.

Birincisi, davanın zamanaşımına uğramamasına dikkat edilmelidir. Zira, Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kişi tapu kaydı gibi bazı resmi belgeleri elinde tutarsa, gayrimenkul satışına ilişkin bir davanın zamanaşımına uğraması engellenir. Bu nedenle, davalı taraf tapu kaydı gibi belgeleri sunmalı ve davanın zamanaşımına uğramadığını kanıtlamalıdır.

İkincisi, davanın dayanağı olan belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması gerekmektedir. Gayrimenkul satışı davalarında, alım satım sözleşmesi, tapu kaydı, ödeme dekontları gibi belgeler davanın temel dayanağıdır. Bu belgelerin eksik veya hatalı sunulması, davanın reddedilmesine veya geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bu nedenle, davacı taraf bu belgeleri özenle hazırlamalı ve doğru şekilde sunmalıdır.

 • Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması,
 • Dava sürecinde dikkatli ve detaylı çalışma yapılması,
 • Uzman bir avukatın danışmanlığının alınması.
Dikkat Edilmesi Gerekenler Açıklama
Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması Gayrimenkul satışı davalarında belgelerin doğru ve eksiksiz olarak sunulması önemlidir. Eksik veya hatalı sunulan belgeler davanın reddedilmesine veya geçersiz sayılmasına neden olabilir.
Dava sürecinde dikkatli ve detaylı çalışma yapılması Dava sürecinde her adımın dikkatlice planlanması ve detaylı bir şekilde çalışılması gerekmektedir. Bu, davanın olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir.
Uzman bir avukatın danışmanlığının alınması Gayrimenkul satışı davaları karmaşık hukuki süreçler olabilir. Bu nedenle, bir avukatın danışmanlığından faydalanmak, davanın başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmesi İptal Davaları

Gayrimenkul alım satım sözleşmesi iptal davaları, gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan hukuki süreçlerden biridir. Bu davalar, alıcının veya satıcının sözleşmeye uyulmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurması sonucunda ortaya çıkar. Sözleşmenin iptali talebi genellikle taraflar arasında anlaşmazlık durumunda gerçekleşir ve hukuki süreç başlar.

Bu tip davalarda dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, sözleşmenin geçerliliği ve hükümlerinin incelenmesi gerekmektedir. Gayrimenkul alım satım sözleşmesinin taraflar arasında varılan bir mutabakat olduğu ve yazılı şekilde düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sözleşme hükümlerine uymayan taraf, diğer tarafın sözleşmeyi iptal etme talebinde bulunabilir.

Mahkemeye başvuru sürecinde, davacı tarafın delillerini sağlaması önemlidir. Tüm yazılı belgeler, iletişim kayıtları ve tanıklar, davayı desteklemek için kullanılabilir. Bu nedenle, davacı taraf, davanın temel dayanağı olan delilleri toplayıp sunmalıdır. Aynı şekilde, davalı taraf da savunmasını destekleyecek delilleri sunmalı ve sözleşmenin geçerliliğini kanıtlamalıdır.

 • Sözleşmelerin iptali davalarında, genellikle taraflar arasında anlaşmazlık nedeniyle ihtiyati tedbir talepleri de görülebilir. İhtiyati tedbirler, mahkemeye başvurulan süreçte verilebilecek kararlar arasında yer alır ve sözleşme ile ilgili konuların belirsizlik yaşanmadan çözüme kavuşturulmasını sağlar.
Gerekçe Yasal Dayanak
Sözleşmenin İhlali Türk Borçlar Kanunu’na göre
Hile veya Haksız Fesih Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
Belirli Şartların Gerçekleşmemesi Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmenin ifa ile ilgili hükümlerine göre

Örnek bir dava konusu için, satıcı tarafından ön ödemeli konut satış sözleşmesinin iptali davasını ele alalım. Satın alan taraf, ön ödeme yapmasına rağmen satıcının sözleşmeyi yerine getirmediğini iddia eder. Mahkeme, alıcının ödeme yaptığına dair belgeleri ve yazışmaları değerlendirdikten sonra, satıcının sözleşmeyi ihlal ettiği sonucuna ulaşır ve sözleşmenin iptaline karar verir.

Taraflar Arasında Anlaşmazlık Nasıl Çözülür?

Taraflar arasında anlaşmazlık nasıl çözülür? Gayrimenkul alım satım sürecinde, taraflar arasında anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarafların anlaşmazlığını çözmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. İlk olarak, taraflar arasında doğrudan iletişim kurulması önerilir. Taraflar, görüş ayrılıklarını bir araya gelerek tartışabilir ve mümkün olan en iyi çözümü bulmaya çalışabilirler. Doğrudan iletişim kurmak, anlaşmazlığı çözmek için en hızlı ve etkili yoldur.

Eğer doğrudan iletişim kurmak mümkün olmazsa, taraflar bir arabulucuya başvurabilirler. Arabulucu, taraflar arasında bir uzlaşma sağlamak için tarafsız bir üçüncü kişidir. Arabulucu, tarafların görüşlerini dinleyerek ortak bir çözüm bulmaya çalışır. Arabulucu, tarafların iletişimini kolaylaştırır ve anlaşmazlığı dışarıdan bir gözlemci olarak değerlendirir. Arabuluculuk süreci, taraflar arasında güven oluşturabilir ve hızlı bir çözüm sağlayabilir.

Arabuluculuk süreci sonuç vermezse, taraflar mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme, tarafların anlaşmazlığını yasalar çerçevesinde çözmek için yetkilidir. Mahkeme süreci genellikle daha uzun sürer ve maddi ve manevi açıdan maliyetli olabilir. Ancak, tarafların haklarını korumak ve anlaşmazlığı kesin bir şekilde çözmek için yasal bir yol olarak tercih edilebilir.

 • Doğrudan iletişim kurmak
 • Arabulucu başvurusu
 • Mahkemeye başvuru
Anlaşmazlığın Çözülme Yöntemleri
Doğrudan iletişim
Arabulucu başvurusu
Mahkemeye başvuru

Tapu İptali Ve Tescil Davaları

Türkiye’de tapu iptali ve tescil davaları, gayrimenkul sahipleri arasında sıklıkla karşılaşılan hukuki süreçlerdir. Gayrimenkul alım satımıyla ilgili yapılan işlemlerde tapunun hatalı veya eksik olması durumunda tapu iptali davası açılarak tapunun iptal edilmesi ve ardından yapılan düzeltmenin tapuya tescil edilmesi hedeflenir. Tapu iptali ve tescil davaları, zaman ve para kaybına yol açabileceği için dikkatle yönetilmesi gereken önemli süreçlerdir. Bu yazıda, tapu iptali ve tescil davalarında dikkat edilmesi gereken hususları ele alacağız.

Tapu iptali davalarında dikkat edilmesi gereken ilk husus, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasıdır. Tapu iptali davası açabilmek için tapu kaydında hata veya eksiklik olduğuna dair kesin delillere sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle, tapu kaydının yanlışlığını ispatlamak için tapu fotokopisi, ilgili resmi kurumlardan alınan belgeler ve uzman görüşleri gibi delillerin toplanması önemlidir. Ayrıca, tapu iptali davası için gerekli olan yargıtay içtihatları ve mahkeme kararlarının incelenmesi de yararlı olacaktır.

Tapu iptali davalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise süreç yönetimidir. Tapu iptali davaları, uzun süreli ve karmaşık hukuki süreçler olabilir. Bu nedenle, tapu iptali davası açmadan önce bir avukatla görüşmek ve süreci detaylı bir şekilde planlamak önemlidir. Davanın açılması, delillerin sunumu, tanık ifadelerinin alınması ve mahkeme duruşmalarının takibi gibi adımların doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, karşı tarafın itirazları veya uzlaşma talepleri gibi durumlar da süreci etkileyebileceğinden dikkatlice ele alınmalıdır.

Gayrimenkul Alım Satımında Hukuki Süreç

Gayrimenkul alım satımı, bir mülkün bir kişiden başka bir kişiye veya kuruma satılması veya devredilmesi işlemidir. Bu işlem, çeşitli hukuki prosedürler ve süreçler gerektirir. Gayrimenkul alım satımında hukuki süreç, tarafların haklarını korumak ve işlemi güvenli bir şekilde tamamlamak için önemlidir.

Gayrimenkul alım satımında hukuki sürecin ilk adımı, alıcı ve satıcı arasında bir alım satım sözleşmesinin imzalanmasıdır. Bu sözleşme, tarafların taşınmazın alım satımı konusunda anlaşmaya varmasını ve taşınmazın detaylarını belirlemesini sağlar. Sözleşmenin içeriği, mülkün detayları, satış bedeli, ödeme şekli, teslim tarihi gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca, sözleşmede her iki tarafın hak ve yükümlülükleri de belirtilmelidir.

Bir sonraki adım, tapu devir işleminin gerçekleştirilmesidir. Taraflar, tapu sicil müdürlüğüne başvurarak tapu devri için gerekli olan belgeleri sunmalıdır. Tapu devri, noter huzurunda gerçekleşir ve taşınmazın tescili ile sonuçlanır. Bu işlemle birlikte, taşınmaz resmi olarak alıcıya devredilir ve alıcının adına tapu kaydı yapılır.

 • Gayrimenkul alım satımında hukuki süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:
 • Taşınmazın Durumu ve Geçmişi: Gayrimenkulün durumu ve geçmişi dikkatlice incelenmelidir. Tapuda herhangi bir şerh veya ipotek olup olmadığı kontrol edilmeli, taşınmazın üzerinde herhangi bir yükümlülük bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
 • Yapı Denetimi ve Değerlendirme: Taşınmazın fiziki durumu, değeri ve yapısal bütünlüğü bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, alıcının taşınmazla ilgili olası riskleri önceden belirlemesini sağlar.
 • Ödeme Koşulları: Alım satım sözleşmesinde yer alan ödeme koşulları dikkatlice değerlendirilmelidir. Taşınmazın tamamının ödenmesi için gereken süre ve taksitler belirlenmelidir. Ayrıca, ödeme yapıldıktan sonra tapu devri işlemlerinin tamamlanmasına dikkat edilmelidir.
Taşınmaz Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Neden Önemli?
Taşınmazın Durumu ve Geçmişi Taşınmazın üzerindeki yükümlülükler ve diğer şerhler alıcının riskini belirlemesine yardımcı olur.
Yapı Denetimi ve Değerlendirme Taşınmazın fiziki durumu ve yapısal bütünlüğü hakkında bilgi sahibi olmak alıcının olası riskleri önceden tahmin etmesini sağlar.
Ödeme Koşulları Ödeme süresi ve taksitler alıcının taşınmazı satın alma işlemini planlamasına yardımcı olur. Ayrıca, tapu devri işlemlerinin tamamlanması için önemlidir.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir