icra iflas hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku, tüzel ya da gerçek kişilerin, daha önce çek senet gibi yasal yollar ile kesinleşmiş borçlarını, alacaklılardan temerrüde düşülmesi halinde cebren tahsil edilmesi sürecidir. Daha açık bir ifade ile, borçluların borcunu, belirlenen tarihlere bağlı kalmaması ve belirlenen miktarı ödememesi sonucu, icra marifeti ile alınmasıdır. Alacaklının, alacağını tahsil edebilme amacı ile icra marifetine başvurmak için borcun konusunun ne olduğu bir önem teşkil etmez. Kredi kartı, nafaka, poliçe, fatura kira bedeli ve bunun gibi borç alacak ilişkisi oluşturan sebepler, icra yoluna başvurulması için yeterlidir.

İçindekiler

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku nedir sorusuna yanıt olarak; tüm borçlu ve alacaklıların bilmesi gereken bir hukuk dalıdır denilebilir. Herhangi bir sözleşmeye bağlı kalınarak bir borç ilişkisi meydana gelmişse, borçlu belirlenen takvimde o borcu ödemek ile mükelleftir. Belirlenen tarihlerde borcun ödenmemesi durumunda, alacaklıya icra takibi başlatması hakkı doğar. Borçlu ve alacaklı arasındaki borcun konusu, bir önem teşkil etmez. Çek, senet, fatura, kira bedeli, kredi, kredi kardı, poliçe ve yasal bir evrakla düzenlenmiş tüm borçlar için icra ile tahsilat mümkündür. İcra hukuku, borçlunun durumu neticesinde menkul ya da gayrimenkul olarak tahsil edilebilir. İlk olarak borçlunun banka hesaplarına tedbir getirilerek, borçlu, borcunu ödemeye mecbur hale getirilir.

Alacak tutarında fiili haciz de icra yollarından birisidir. Haciz yolları, ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine uygun haciz yolu, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz olarak ayrılabilir. İlamlı icra takibi yapılabilmesi için, mahkeme belgesi olmalıdır. İlamsız icra ise, herhangi bir zorunluluğa tabi tutulmadan borçlu tarafından takip edilmesidir. Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi, resmi olarak belirlenen müeyyideler eşliğinde ilerleten icra hukuku, bir avukat danışmanlığı ile daha iyi sonuçlar almanızı sağlayabilir. İcra takip davalarında belirlenen azami süreler vardır. Bu sürelerin aşılmaması, borçlu ve alacaklı için tebligat sonrasında yapılması gerekenler, her iki taraf için de mahkemenin getirdiği müeyyideler, borcun belgelendirilmesi söz konusudur.

Tüm bunların takibi için bir avukat danışmanlığı alınması elzemdir. İcra davalarının neticesinde, borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallardan, borç bedeline tekabül eden miktarca el konulur. Kiracı tahliye davlarında, kira borcunun ödenmesi için icraya başvurulabilir. Fakat tahliye talebi dile getirilmez ise yalnızca temerrüde düşmüş kira borcu tahsil edilir. Bu sebeple, bir uzman yardımı ile bu davaların takibi yapılmalıdır.

İcra Avukatı Görevleri Nelerdir?

Borçlu ve alacaklı ilişkisini hukuki yollarla düzenleyen ve alacaklının borç miktarını tahsil etmesini sağlayan icra hukuku, borçlu ve alacaklılar tarafından detaylıca bilinmesi gereken bir hukuk dalıdır. Bu sürecin takibini yapılması ve istenilen sonuçların alınması için icra avukatı görevleri faydalı olacaktır. Bu süreçte bir icra avukatından yardım almanın bazı artı özellikleri olur. Bunlar, hukuki sürecin takip edildiğinden emin olursunuz. Sürecin hızlı ilerlemesinde etkisi olur.

Alacak tahsili yapılırken, kurum ya da birey öncelemeden alacaklının lehine adımlar atılır. Eğer borçlu olan danışmanlık talep eden müvekkil ise, dosya detaylı olarak incelenerek alacaklı taraf ya da taraf avukatı ile görüşmeler düzenlenir ve dosyanın takibi yapılır. Belirlenen süreler sonucunda alacak tahsil edilememiş ise, yenileme işlemi yapılır.

Bursa İcra Hukuku

Bursa İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki gecikmeye düşmüş olan borcun, tahsilatını sağlamayı amaçlar. İcra avukatları, dosyanın takibini yaparak belirlenen sürelerde borçlunu, borç bedelini ödemesini sağlar. Bu süreler içinde borçlu tarafından borç ödenmiyorsa, banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulur ve ödeme baskısı uygulanır. Ardından fiili haciz yoluna başvurulabilir.

İcra İşlemlerinde Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu tür icra takip işlemlerinde avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir