İcra ve İflas Harçları 2017

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin 2017 yılı güncel harç miktarları Türk Lirası olarak aşağıda verilmiştir. Tarafımıza harç miktarları hakkında sorularınızı “iletişim” sayfasından iletebilirsiniz.

İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı: 31,40 TL

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı: 31,40 TL

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
   a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
   b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
   c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)
   d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
   e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
   f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
      aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
      bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
   g)Menkul tesliminde;
      aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
      bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
   h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 21,70 TL

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 51,70 TL

2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 73,60 TL
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

4 Comments

 • Gülten hasturk

  Merhaba İzmir’e ait elimde 80 binlik senet var..Bana masrafı ne kadar olur avukat bey?

  • Av. Mert Can Oral

   Merhaba Gülten Hanım,

   İcra takiplerinde nispi harç alınmaktadır. Bu hususta telefon numaralarımızdan bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler dilerim.

 • Yasin Ayyıldız

  Merhaba Yasin Bursa’dan ben anahtar teslim bi iş yaptırmak istedim ve tokatladı beni aracı olan şahış ta dolandırıcıymış ve senetin aldına imza attı 40 binlaralık bunu üstüne birşey yoksa alabilmemiz imkanlımı

  • Av. Mert Can Oral

   Yasin Bey,

   İcra hukukunda borçlunun mal varlığına haciz işlenmesi suretiyle alacak tahsili sağlanabilmektedir. Bu hususta detaylı bilgi için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

   İyi günler dileriz.

 • Yorum ve Soru Alanı

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir