aracın pert boyalı çıkması

İkinci El Araçta Arıza, Boya, Pert Kaydı Olması

İkinci el aldığınız araçlarda arıza, boya yahut pert kaydı çıkması durumunda izlemeniz gereken noktaları sizlere açıklayacağız. Noterden devrini gerçekleştirdiğiniz aracın ilk etapta bilmediğiniz bazı arıza, boya, değişen ya da pert kaydı gibi sıkıntıları olabilir. Bu tür durumlarda, tüketici olarak sizlere Kanunun vermiş olduğu bazı seçimlik haklar mevcuttur.

Örneğin, aracı satıcıya iade edip, ödediğiniz ücreti geri alma hakkınız mevcuttur. Yahut araçtaki değer kaybının tahsili için dava açma hakkınız mevcuttur. Tüm bu hususlar için telefon ile randevu alarak ofisimizde avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bu hususta emsal teşkil edecek Yargıtay kararı aşağıda yer almaktadır.

           T.C.
       Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/2311
Karar No: 2016/6470
Karar Tarihi: 02/03/2016

Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, dava konusu aracı 24.400 TL bedelle satın aldığını, satış işleminden önce araç sahibi davalının aracın sol ön çamurluğunda boya olduğu ve bagaj kapağının değiştirildiği bilgisini verdiğini, ancak satış işleminden sonra aracın pert kaydı olduğunu öğrendiğini söylemiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/99 D. İş sayılı dosyasında aracın mevcut haliyle 16.000 TL. Değerinde olduğunun saptandığını ileri sürerek, ayıplı araç satışından doğan maddi zarar nedeniyle şimdilik 2.500 TL’nin tahsilini istemiştir. Değişik iş sayılı dosyaya yapılan masraf toplamı 469 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, araçtaki pert kaydının araç dosyasında bulunduğunu, satış işlemi sırasında alıcının bunu bildiğini, aynı özelliklere sahip aracın 26-27 bin TL civarında olup, aracın bu nedenle 20.0000 TL’ye satıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, aracın ikinci el araç olması, davacının aracı satın alırken üzerine düşen gerekli araştırmayı yapmadığı, resmi satış sözleşmesinde aracın değerinin 20.000 TL. Olarak gösterildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ayıplı araç satışından kaynaklanan değer kaybı alacağı isteğine ilişkindir. Davacı aracın ayıplı olduğunu, daha doğrusu pert olduğunu, bunu satıştan sonra öğrendiğini, davalı ise davacının aracın pert olduğunu bilerek satın aldığını savunmuştur. Bu durumda aracın pert olarak satıldığının ispatı davalı tarafa düşer, Davalı bu durumu yasal delillerle ispatlayamamıştır. Dava tarihi ve değer itibariyle tanık dinlenemez. Bursa tüketici avukatı

Bu halde mahkemece aracın pert olması nedeniyle satış tarihindeki değeri belirlenmeli ve satış bedeli ile arasındaki farka hükmedilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın reddine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, 02/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir