İş akdi

İş Akdi Fesih Bildirimi

İş akdi fesih bildirimi, işverenin iş sözleşmesini sonlandırmasının ve bu kararı çalışana bildirmesinin adıdır. Çalışanın hizmet süresi, iş sözleşmesine dair belirtilen şartlar ve fesih nedenleri, fesih bildiriminde belirtilmelidir.

Bu bildirim, işveren tarafından hazırlanır ve çalışana ulaştırılır. İş akdi fesih bildirimi, kanunen belirlenen süreler içinde yapılmalıdır. Belirtilen sürelerin dışında yapılan fesih bildirimleri geçersiz sayılır.

 1. İş akdi fesih bildirimi için geçerli nedenler arasında;
  • Performans eksikliği,
  • İşçinin sağlık durumu,
  • İşverenin ekonomik zorluk yaşaması,
  • İşçinin disiplinsizliği,
  • İşverenin işyerini kapatması,
  • İşçinin askerde olması,
  • İşçinin emekli olması yer alır.

Bununla birlikte, işverenin fesih bildirimi yaparken işçinin haklarına saygı göstermesi ve iş kanunlarına uygun davranması gerekmektedir. Aksi takdirde işçi, haklarını arama hakkına sahiptir. Fesih bildiriminin yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalar da bulunmaktadır. Bunlar, iş akdi fesih bildiriminde dikkat edilmesi gerekenler başlığı altında ele alınmaktadır.

Bursa iş avukatı Mert Can Oral

İçindekiler

İş Akdi Fesih Bildirim Süreci Ve Süresi

İş akdi fesih bildirimi, işveren veya çalışan tarafından iş akdinin sonlandırılmasına dair yapılan bir bildirimdir. İş akdi fesih bildirimi süreci ve süresi, tarafların yapacakları işlemlere göre değişebilir.

İşveren tarafından iş akdi fesih bildirimi yapacak olan kişi, öncelikle fesih sebebini belirlemelidir. Fesih sebebi, iş sözleşmesinde belirtilen sebeplerden biri olabilir. Fesih sebebi belirlendikten sonra, işveren fesih bildirimi hazırlamalı ve işçiye en az iki hafta önceden yazılı olarak bildirmelidir.

 • Bildirimin yapılacağı tarih belirtilmeli,
 • Daha önceki uyarılar, ihtarlar ya da fesih bildirimleri belirtilmeli,
 • Fesih sebebi açık bir şekilde belirtilmeli ve gerekçeleri açıklanmalıdır.

İş akdi fesih bildirimi süresi, en az iki hafta önceden yapılması gerekmektedir. Bu süre, iş sözleşmesinde belirtilen süreden daha uzun olamaz. İşçi, fesih bildiriminin ardından işyerinde çalışmaya devam ederse, işveren işçiye ücretini ödemekle yükümlüdür.

İş akdi fesih bildirimi sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, işverenin işçinin haklarını korumasıdır. İş sözleşmesinde belirtilen haklar, fesih bildiriminden sonra da geçerli olmalıdır. İşveren, işçinin tazminat ve diğer haklarını ihlal etmemelidir.

İş Akdi Fesih Bildirimi Süreci ve Süresi İş Akdi Fesih Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler İş Akdi Fesih Bildiriminin Çalışan Üzerindeki Etkileri
– İşveren iş akdi fesih bildirimi hazırlar ve en az iki hafta önceden işçiye yazılı olarak bildirir.
– Bildirimin yapılacağı tarih, daha önceki uyarılar ve fesih sebebi belirtilir.
– İşçi, fesih bildiriminin ardından çalışmaya devam ederse, işveren ücretini ödemekle yükümlüdür.
– İşçinin hakları fesih bildiriminden sonra da korunmalıdır.
– İşveren, tazminat ve diğer hakları ihlal etmeden fesih yapmalıdır.
– Fesih sebebi açık bir şekilde belirtilmeli ve gerekçeleri açıklanmalıdır.
– İş akdinin sonlandırılması, çalışanın işsiz kalma riskini artırır.
– Çalışanın sosyal haklarında değişiklikler olabilir.
– İş akdi fesih bildirimi, çalışanın psikolojisini etkileyebilir.

İş Akdi Fesih Bildiriminin Nedenleri

İş Akdi Fesih Bildiriminin Nedenleri

İş akdi fesih bildirimi, çalışan ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sonlandırılması amacı ile yapılır. Bu fesih işlemi, her ne kadar taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanabilse de, genellikle işçinin veya işverenin iş ahlakına uygun olmayan davranışlarından kaynaklanır.

 • İşveren açısından iş akdi fesih sebepleri;
 • – Çalışanın devamsızlığı,
 • – Çalışanın iş ahlakına uygun olmayan davranışları,
 • – Çalışanın işleri gerektiği gibi yapmaması,
 • – Çalışanın işyeri kurallarına uymaması,
 • – Ekonomik sebepler,
 • – İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışamama durumu,
 • – Emeklilik yaşı gelmesi,
 • – İş yerinin kapatılması ya da faaliyetlerin sonlandırılması,
 • – Diğer sebepler.

İşçi açısından ise iş akdi fesih nedenleri;

 1. İşverenin çalışana karşı kötü davranışları,
 2. – Ücretin düşürülmesi veya ödeme sorunları,
 3. – İşçinin sağlığına zararlı koşullara maruz kalması,
 4. – İşyerindeki haksızlıklar ya da işten çıkarmalar,
 5. – İşyerinde oluşan mobbing durumları.

İş akdi fesih bildirimi yapılacağı zaman, her iki tarafın da belirli yükümlülükleri vardır. Fesih bildiriminin yapılması öncesinde, tarafların bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca fesih bildirim süresi ve süreci belirlenerek, bu süreçler takip edilmelidir. Fesih bildiriminin sebepleri net bir şekilde belirtilmeli ve doğru adımlar atılmalıdır.

İşveren Çıkarları İşçi Çıkarları
– Daha iş disiplini sağlanabilir. – Hak ihlallerinin önüne geçilir.
– İş gücü maliyetlerinde azalma sağlanır. – İşten ayrılma sonrasında işsiz kalmama hakkı vardır.
– İşletmede etkili iş yapma sürekliliği sağlanır. – İşveren tarafından kötü davranışlara maruz kalmadan çalışabilirler.

İş akdi fesih bildirimlerinin nedenleri, çalışanlar ve işverenlerin arasındaki ilişkiyi etkilemektedir. Bu nedenle, iş akdi fesih bildiriminin doğru şekilde hazırlanması, iş kanununa uygun şekilde sunulması ve iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılması için önemlidir.

İş Akdi Fesih Bildirimi Türleri

İş Akdi Fesih Bildirimi Türleri

İş akdi fesih bildirimi, işveren veya çalışan tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda yapılması gereken bir yazılı bildirimdir. Fesih bildiriminin amaçları arasında iş ilişkisinin net bir şekilde sonlandırılması, tazminat haklarının korunması ve işçi işveren ilişkilerinde yaşanabilecek problemlerin önlenmesi yer almaktadır. Bu bildirim çeşitli sebeplerle yapılabilmektedir ve her sebebe göre farklı türleri vardır.

 • İşveren Tarafından Yapılan Fesih Bildirimi: İşveren, çalışanın iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde fesih bildirimi yapar. İşveren tarafından yapılan fesih bildirimi genellikle işçinin performansındaki eksiklik, disiplinsiz davranışlar veya işyerine zarar veren davranışları nedeniyle gerçekleşmektedir.
 • Çalışan Tarafından Yapılan Fesih Bildirimi: Çalışan, iş sözleşmesini sonlandırmak istediğinde de fesih bildirimi yapmak zorundadır. Çalışan tarafından yapılan fesih bildirimi genellikle işyerinde yaşanan huzursuzluklar, ödemelerde yaşanan problemler veya işverenin belirli sözleşme şartlarını yerine getirmemesi durumunda gerçekleşmektedir.
 • Anlaşarak Yapılan Fesih Bildirimi: İşveren ve çalışan arasında anlaşarak iş sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verildiğinde, anlaşarak yapılan fesih bildirimi gerçekleşir. Bu tür iş akdi fesih bildirimi, her iki taraf için de yargı süreçlerine başvurma ihtiyacını ortadan kaldırır ve tazminat ödemeleri gibi konularda anlaşmaya varılmasını sağlar.

İş akdi fesih bildirimi her ne kadar yazılı şekilde yapılması gereken bir bildirim olsa da doğru bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. İşveren ya da çalışanın haklarını koruyacak şekilde hazırlanması gereken fesih bildiriminin ayrıntıları, ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Her tür fesih bildirimi için ayrı ayrı hazırlanması gereken belgeler de vardır. İşveren ve çalışanların, fesih bildirimlerinde doğru şekilde hareket etmeleri halinde, iş ilişkileri sonlandırılırken yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi mümkün olacaktır.

İş Akdi Fesih Bildirimi Nasıl Yazılır Ve İletilir?

İş akdi fesih bildirimi, işverenin ya da çalışanın işi sonlandırmaya karar vermesi durumunda hazırladığı ve karşı tarafa iletmekle yükümlü olduğu bir belgedir. Bu belgenin doğru bir şekilde hazırlanması ve iletilmesi çok önemlidir. Bu yazıda iş akdi fesih bildiriminin nasıl hazırlanıp iletilmesi gerektiğine değineceğiz.

Öncelikle, iş akdi fesih bildirimi yazarken belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Belgelerin içeriğinde iş akdinin fesih nedeninin açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, fesih bildiriminde iş akdi fesih nedenlerini açıklayan gerekçeli bir ifade de yer almalıdır. Her iki tarafın iletişim bilgileri de belgenin içeriği içinde yer almalıdır.

 • Belge işçi tarafından hazırlanmışsa iş güvenceleri ve haklarının neler olduğunun da belirtilmesi gerekiyor.
 • Belge işveren tarafından düzenlenmiş ise çalışanın son haftalık ücreti, açık izin ya da tazminat gibi konularının da belgede yer alması gerekiyor.

Bu belgenin hazırlanması tamamlandıktan sonra, iş akdi fesih bildirimini işverene ya da çalışana kimin ileteceği belirlenmeli. Ayrıca belgenin ne zaman iletilmesi gerektiği de çok önemlidir. Bu belge, yalnızca işveren tarafından fesih kararının verildiği tarihten sonra yazılabilir. Çalışanın hazırladığı bir belge ise, fesih kararı kendisine bildirildikten sonra hazırlanmalıdır.

İletişim Bilgileri: Açıklama:
İşverenin Adı: İşverenin adı ve soyadı yazılır.
Çalışanın Adı: Çalışanın adı ve soyadı yazılır.
İşverenin Telefon Numarası: İşverenin telefon numarası yazılır.
Çalışanın Telefon Numarası: Çalışanın telefon numarası yazılır.
İşverenin Adresi: İşverenin adresi yazılır.
Çalışanın Adresi: Çalışanın adresi yazılır.

İş akdi fesih belgesi hukuki bir belge olduğu için, belgenin alındığına dair tarih ve imza da belge üzerinde yer almalı. Bu şekilde belge bilindiği ve tarafında kabul edildiği doğrulanır. Belge üzerinde imza atacak kişinin, tam adı da yazılmalıdır.

İş akdi fesih bildirimi hazırlanıp iletilme sürecinde yukarıdaki tüm hususlara dikkat edilmesi, işveren-çalışan ilişkilerinde daha sağlıklı iletişimler ve doğru anlaşmalar sağlayacaktır.

İş Akdi Fesih Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Akdi Fesih Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş akdi fesih bildirimi vermek, işverenler ve çalışanlar için zor bir süreç olabilir. Bu nedenle, dikkatli adımlar atmak ve belirli konulara dikkat etmek gereklidir. İş akdi fesih bildiriminde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 1. Haklı bir sebep olmalıdır: İş akdi fesih bildirimi vermeden önce, ciddi bir nedenin olması gereklidir. İşçinin iş sözleşmesini ihlal etmesi, performans sorunları, şirketin mali durumunun kötü olması ve işçinin sağlık sorunları bu nedenler arasında sayılabilir.
 2. Yasal süreçlere uyulmalıdır: İş akdi fesih bildirimi verirken, yasal süreçleri takip etmek önemlidir. Bildirim, belirli bir süre öncesinden yapılmalıdır. Bu süre iş kanunlarına göre değişiklik gösterebilir.
 3. Belgelerin hazırlanması: İş akdi fesih bildirimi verilirken, gerekli belgelerin hazırlanması gereklidir. Bunlar; iş akdinin iptaline ilişkin belge, işçiye ödenecek tazminat tutarları ve işten ayrılma tarihi gibi belgelerdir.

Ayrıca iş akdi fesih bildiriminde, işveren ve çalışanın sorumlulukları da bulunmaktadır. İşveren, iş akdi fesih bildiriminde haklı neden sunmalı ve yasal süreçlere uygun davranmalıdır. Çalışan ise, bildirimi aldıktan sonra tazminat hakkı gibi konuları takip etmelidir.

İş Akdi Fesih Bildiriminde Belge Ve Örnekler

İş akdi fesih bildirimi, iş ilişkisinin sona erdirilmesi için bir bildirimdir. Bu bildirim, her işveren tarafından dikkatle hazırlanmalıdır. İş akdi fesih bildirimi, belirli unsurları içermelidir. Bu belgeler ve örnekler, işverenler için bir rehberlik sağlar.

Bunlar arasında, işçinin adı, çalışma süresi, işyeri adresi ve işin sonlandırılacağı tarih yer alır. Bildirimin nedeni de belirtilmelidir. Fesih nedeni olarak, işçinin yetersizliği, disiplinsiz davranışları veya işyerindeki uygunsuz davranışları gösterilebilir.

 • İş akdi fesih bildirimi
 • Belirli unsurları içermelidir
 • İşverenler için bir rehberlik sağlar

İş akdi fesih belgesinde, ayrıca işçinin son aldığı ücret, kalan izin günleri ve iş sözleşmesine uyulup uyulmadığına ilişkin bir teyit yer almalıdır. Bu belgede ayrıca, işverenin işçiyle olan borçları da belirtilmelidir.

İşçinin Adı Çalışma Süresi İşyeri Adresi İşin Sonlandırılacağı Tarih
Ahmet Yılmaz 3 yıl İstanbul/Kadıköy 01.01.2022
Elif Korkmaz 1,5 yıl Ankara/Çankaya 15.02.2022

İşveren, fesih bildiriminin inandırıcı ve kesin olduğundan emin olmalıdır. İşçi, iş akdi fesih belgesini görüntülemek ve incelemek için hakkı vardır. Belgenin iki nüsha halinde imzalanması ve bir kopyasının işçiye verilmesi gerekmektedir.

İş akdi fesih bildirimi işçi için zorlu bir süreç olabilir. Çünkü bu süreç işçinin çalışma hayatındaki istikrarını sarsabilir. İşverenlerin de, iş akdi fesih bildiriminin doğru bir şekilde hazırlanması, işçiye adaletli davranılması ve yasal düzenlemelere dikkat edilmesi konusunda büyük bir sorumluluğu vardır.

 1. İşverenlerin doğru hazırlaması gereken belgeler
 2. İş akdi fesih bildirimi inandırıcı ve kesin olmalıdır
 3. İş akdi fesih belgesinin iki nüsha halinde imzalanması gerekir

İş Akdi Fesih Bildiriminin Çalışan Üzerindeki Etkileri

İş Akdi Fesih Bildiriminin Çalışan Üzerindeki Etkileri

İşveren tarafından iş akdi fesih bildiriminde bulunulması durumunda çalışan açısından birçok olumsuz etkilere maruz kalınabilir. İlk olarak, işsiz kalmak ve geçim sıkıntısı yaşamak gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bununla birlikte, iş akdi fesih bildirimi çalışanların itibarlarını da zedeleyebilir. İşveren tarafından fesih sebebi olarak belirtilen nedenler, işyerindeki diğer çalışanlar ve başka işverenler tarafından da öğrenilebilir. Bu durum çalışanın iş bulma sürecini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, iş akdi fesih bildirimi sonrasında kıdem tazminatı gibi haklar da kaybedilebilir. Hatta, işveren tarafından yanlış sebeplerle işten çıkarıldığını düşünen çalışanlar, hukuki yollara başvurmak zorunda kalabilirler. Bu da hem zaman hem de maddi açıdan büyük bir yük oluşturabilir.

Her ne kadar iş akdi fesih bildirimi olumsuz etkilere neden olsa da, bazı durumlarda fesih bildirimi aslında çalışanın yararına olabilir. Örneğin, çalışma koşulları uygun olmayan bir iş yerinde çalışan, iş akdi fesih bildirimi sayesinde daha iyi bir iş imkanına kavuşabilir.

 • İş akdi fesih bildirimi sonrasında yaşanabilecek olumsuz etkiler;
 • Çalışanların itibarlarının zedelenmesi;
 • Kıdem tazminatı ve diğer hakların kaybedilmesi;
 • Hukuki yollara başvurma ve maddi açıdan büyük yükler;
 • Bazı durumlarda fesih bildiriminin çalışanın yararına olması.
Özet
İş akdi fesih bildiriminde bulunulması çalışanlar için ciddi olumsuz etkilere neden olabilir. Bunlar arasında işsiz kalmak, itibar kaybı ve kıdem tazminatı kaybı gibi sorunlar yer alabilir. Ancak bazı durumlarda, fesih bildirimi çalışanın yararına olabilir. Tüm bu olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak, işverenlerin iş akdi fesih bildiriminde bulunmadan önce kanun ve mevzuatlara uygun davranmaları, çalışanların haklarının korunması açısından önem arz eder.

İş Akdi Fesih Bildirimi Sürecinde Yapılması Gerekenler

İş akdinin sonlandırılması, çalışanlar ve işverenler için stresli bir süreç olabilir. Ancak uygulanması gereken belirli adımlar var. İş akdi fesih bildirimi sürecinde yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Önceden hazırlık yapın: Fesih bildirimi öncesinde dikkate alınması gereken belirli noktalar vardır. Örneğin, işveren belgeleri hazırlamalı ve çalışanın yasal haklarına saygı gösterilmelidir.
 2. Doğru bir dille yazın: Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır. Bu yazıda belirli bir dil kullanmak ve net olmak önemlidir. Çalışanın hakkında endişeleri olabileceğinden, yalın bir dille samimi bir ton kullanılması önerilir.
 3. Belirli bir zamanda teslim edin: Belirli bir tarih belirlenerek, fesih bildirimi çalışana zamanında teslim edilmelidir. Bildirimin doğru bir şekilde yapılmamış olması, işverenin gelecekteki bir olası davada zayıflamasına neden olabilir.

Bu adımlar, iş akdi fesih bildirimi sürecinde yapılması gereken en önemli işlemlerdir. Ayrıca, işverenin dürüstlüğü ve açık iletişimi de önemlidir. Çalışanın memnuniyeti ve işverenin başarısı; iş akdi fesih sürecinde doğru şekilde hareket edilmesine bağlıdır. Bu süreçte doğru adımları atmak, her iki tarafın da yararına olacaktır.

İş Akdi Fesih Bildiriminin İşveren Ve Çalışana Sorumlulukları

İş akdi fesih bildirimi, işveren ve çalışanlarının belirli yükümlülükleri bulunan bir işlemidir. İşverenler, iş akdi fesih bildirimlerini yasal kurallara uygun bir şekilde yapmak zorundadır ve çalışanların haklarının korunmasını sağlamakla sorumludur. Çalışanlar ise iş akdi fesih bildirimi alındığında bazı yasal haklara sahip olurlar.

İşveren Sorumlulukları:

 • İş akdi fesih bildiriminin, çalışanın ücretli izin günlerinde veya hasta olduğu zamanlarda yapılması yasal değildir. İşverenlerin, çalışanlarının haklarını korumak için bu gibi durumlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • İşverenler, iş akdi fesih bildiriminin yasal nedenleri olması gerektiğini bilmelidirler. Yasal nedenler arasında disiplinsizlik, performans sorunları, hastalık, işten çıkarma kararı vb. yer almaktadır.
 • İşverenler, iş akdi fesih bildirimi yapmadan önce, çalışanın sorunlarını tespit etme ve çözme yollarını aramaları gerekir. Bu, çalışanların işlerinde kalmalarına ve işyerine fayda sağlamalarına yardımcı olabilir.

Çalışan Sorumlulukları:

 1. Çalışanlar, iş akdi fesih bildiriminin yasal nedenleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Böylece, işverenin yasal olmayan bir nedenle iş akdini feshetmesine karşı haklarını savunabilirler.
 2. İş akdi fesih bildirimi aldıklarında, çalışanlar, işsizlik ödeneğine başvurarak maddi açıdan destek alabilirler. Bunun için çalışanların, işsizlik ödeneği başvuru süresi içinde İŞKUR’a gitmeleri gerekmektedir.
 3. Çalışanlar, iş akdi fesih bildirimi sonrasında işverenlerinin imzalaması gereken belgeleri almalıdır. Bu belgeler arasında işten ayrılma bildirimi, işten çıkarma kararı vb. yer almaktadır.
İşveren Sorumlulukları Çalışan Sorumlulukları
İş akdi fesih bildiriminin yasal nedenleri olması gerekmektedir. Çalışanlar, işsizlik ödeneğine başvurarak maddi açıdan destek alabilirler.
İşverenler, iş akdi fesih bildiriminin yasal kurallara uygun bir şekilde yapmak zorundadır ve çalışanların haklarının korunmasını sağlamakla sorumludur. Çalışanlar, iş akdi fesih bildirimi aldıklarında, işverenlerinin imzalaması gereken belgeleri almalıdır.
İşverenlerin, çalışanların sorunlarını tespit etme ve çözme yollarını aramaları gerekir. Çalışanlar, iş akdi fesih bildirimi sonrasında imzalatılacak belgeleri dikkatle kontrol etmelidirler.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir