İş Dava Türlerine Göre Harçlar

İş mahkemesi dava türlerinde nispi harç olabileceği gibi maktu harç da olabilmektedir. Tüm dava türlerine göre bu harç farklılık göstermektedir. Aşağıda tüm iş davalarına göre listeye ulaşabilirsiniz…

Bu harç çeşitleri Bursa iş davalarında geçerli olduğu gibi tüm Türkiye genelinde geçerlidir.

Alacak – Nispi Harç
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali) – Maktu Harç
Grev Oylamasına İtiraz – Maktu Harç
Grevin Durdurulması – Maktu Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İş – Nispi Harç
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli) – Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) – Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin) – Nispi Harç
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin) – Maktu Harç
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli) – Maktu Harç
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli) – Nispi Harç
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli) – Maktu Harç
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) – Maktu Harç
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli) – Nispi Harç
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) – Nispi Harç
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli) – Nispi Harç
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat İstemli) – Nispi Harç
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli) – Maktu Harç
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli) – Maktu Harç
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli) – Maktu Harç
İş (Sendikanın Kapatılması)(Harca Tabi Degil)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli) – Maktu Harç
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) – Maktu Harç
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) – Nispi Harç
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin) – Maktu Harç
İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin) – Nispi Harç
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli) – Maktu Harç
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin) – Nispi Harç
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli) – Maktu Harç
İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali – Maktu Harç
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz – Maktu Harç
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali – Maktu Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali) – Nispi Harç
Lokavtın Durdurulması – Maktu Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Sendika Faaliyetinin Durdurulması – Maktu Harç
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi – Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz – Maktu Harç
Tazminat – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli) – Nispi Harç
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Rücuen Tazminat) – Nispi Harç
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tespit – Maktu Harç
Tespit (İşe İade İstemli) – Maktu Harç
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) – Maktu Harç
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) – Maktu Harç
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı – Maktu Harç
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu – Maktu Harç
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit – Maktu Harç

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir