kamulastirma

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, kamu yararı gerekçe gösterilerek devlet tarafından, bir kişiye ait olan kişisel ve özel mülkiyete, kişinin rızası gözetilmeksizin son verilme işlemidir. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren resmi kurum, karşılığını ödemek kaydı ile gerçek ve tüzel kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde hak sahibi olurlar.

İçindekiler

Kamulaştırma Davaları Nedir?

İlgili idare tarafından mülk sahibinin rızası gözetilmeksizin bedeli ödenerek el konularak son verilmesi işlemidir. Kamulaştırma davaları nedir sorusuna yanıt olarak; kamulaştırma davlarında esas olan devletin faydasının gözetilerek yapılıyor olmasıdır denilebilir. Kamulaştırma işlemi yalnızca yetkili idare tarafından yapılmalıdır. Kamulaştırma işleminin yapılabiliyor olması için kamu yararı göz önünde bulundurulmalıdır. Kamulaştırma işleminin konusu her zaman özel mülkiyete konu olan bir taşınmazdır. Kamulaştırma işlemi yapılırken izlenecek yol, yasalarla belirlenir. Kamulaştırma işleminin gerekli ve yerinde olabilmesi için kamu yararına uygunluğu göz önünde bulundurulur. Kamu yararına uygunluk kararını, kanun uyarınca belirlenmiş kamu idareleri verebilir. Bu kurumlar tarafından kamu yararı konusu belirlenmeden kamulaştırma işleminin yapılması mümkün değildir. Kamu yararını belirleyebilecek olan kurumlar, köy ihtiyar heyeti, belediye encümeni, il daimi encümeni, il idare kurulu, yükseköğretim kurulu, ilçe idare kurulu, il idare kurulu, bakanlar kurulu, köy belediye, özel idare veya bankalardır. Belirlenen idarecilerce belirlenen kamu yararı kararı, yine belirlenen idareciler tarafından onaylanır.

Kamulaştırma Avukatı Görevleri

Kamulaştırma işlemi sırasında ya da sonrasında devam eden hukuki prosedür ve sonrasında gerçekleşecek hukuki yollardan çözülebilecek sorunlar olabilir. Bu konuların takibi ve sorunların çözümü için kamulaştırma avukatı görevleri bilinmeli ve takip edilmelidir. Kamulaştırma davasının açılması ardından 30 gün içinde bir dava günü verilmelidir. Ön inceleme duruşmasında bir karar verilmez ise 30 gün sonrası için yeni bir duruşma günü ayarlanır. Uzman bir avukattan destek alınması, bu sürelerin takibi açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte dava masraflarını tamamen kamulaştırma talebindeki idare karşılar. Davalar, asliye hukuk mahkemelerinde görülür.  Dava dilekçesi, ilgili mülk sahibine tebliğ edilmelidir. Bu tebliğin ardından, mülk sahibine belirli haklar tanınır. Bu haklar, idari yargıya başvurarak iptal davası açma, asliye hukuk mahkemelerinde bulunan hatalara karşı, idare mahkemesine düzeltme davası açabilir. Aynı zamanda mülk sahibi, kamulaştırılan mülkün etrafında bulunan, arta kalan, mülk için de kamulaştırma talebinde bulunabilir. Davanın tebliğini ardından mülk sahibi, bu haklarını 30 günlük süre içerisinde kullanmalıdır.

Bursa Kamulaştırma Davaları

Bursa kamulaştırma davaları, kamulaştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken huşulara dikkat eder. Kamulaştırılma kararı verilen taşınmazın bedelinin belirlenmesi için bazı unsurlara dikkat edilir. Bunlar öncelikle taşınmazın cinsi ile belirlenir. Daha sonrasında, taşınmazın sulak olup olmaması, taşınmaz mülkün belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmaması, mülkte hangi mahsullerin yetiştiği, mahsullerin verimliliği, ağaç bulunup bulunmaması ve bulunan ağacın çeşidi, verimi, yola cephesinin olup olmaması, yakın zamanda taşınmaz mülke benzer taşınmazların hangi bedelle satıldığı, oldukça önemlidir ve belirleyici unsurlardır. Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesinde, dikkat edilen başka unsurlar da vardır. Bunlar, kamulaştırılan taşınmazın ilerleyen dönemde arsa olup olmama ihtimali, kamulaştırma dışında meydana gelen ve gelebilecek olan değer artışları göz önünde bulundurulmalıdır. Kamulaştırma bedeli, taşınmazın gerçek satış bedeline ok yakın bir bedel ile gerçekleştirilir. Bu sebeple çok yüksek bir değer artışı mümkün değildir. Mülk sahipleri tarafından bilinmesi gereken bir diğer özellik ise, kamulaştırma ve acil kamulaştırma arasındaki farklardır. Acil kamulaştırma ve kamulaştırma arasında hukuki süreç takibi açısından büyük bir farklılık yoktur. Acil kamulaştırma kararının ardından, hızlı bir şekilde kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu sürecin takibi için alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır.

Bu Tür Davalarda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu davaların avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir