İş Kazası

İş Kazası Süreçleri ve Tazminat Hakkı

İş Kazaları: Çalışanlar Üzerindeki Etkiler ve Çözüm Yolları

İş hayatında her ne kadar önlemler alınsa da, iş kazaları zaman zaman kaçınılmaz olabiliyor. Bu kazaların nedenleri ve sonuçları, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir konu haline geliyor. Bu yazıda, iş kazalarının meydana gelme nedenlerinden, çalışanlar üzerindeki etkilerine; iş kazası raporlama ve bildirim sürecinden, iş kazası tazminatı hesaplama yöntemlerine kadar birçok konuya değineceğiz. Ayrıca, iş kazalarının işyeri verimliliği üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve işverenlerin bu kazaları engellemek için alması gereken önlemler hakkında bilgi vereceğiz. İş kazalarında çalışanların haklarını da göz ardı etmeyeceğiz. İşte, iş kazalarına dair her şey bu yazıda!

Devamını okuyun “İş Kazası Süreçleri ve Tazminat Hakkı”
İşyerinde Mobbing

İşyerinde Mobbing ve Hukuki Süreçler

İşyerinde Mobbing: Mobbing Nedir? Mobbingin İşyerindeki Etkileri Nelerdir? Mobbinge Maruz Kalanların Hakları Nelerdir? Mobbing Durumunda İşverenin Sorumluluğu.

Mobbing, işyerinde maalesef sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çalışanlar arasında yapılan psikolojik saldırılar, kötü davranışlar mobbing olarak adlandırılır. Bu durum hem mağdurlar hem de işverenler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yazıda, işyerinde mobbingin ne olduğunu, nasıl etkileri olduğunu, mobbinge maruz kalanların haklarını ve işverenlerin sorumluluğunu ele alacağız. Ayrıca, mobbing durumunda başvurulabilecek hukuki süreçler ve mobbing mağdurlarına verilecek tazminatlar da konuşulacaktır. Mobbinge karşı bilinçlenmek ve gereken adımları atmak için bu yazıya göz atabilirsiniz.

Bursa iş avukatı

Devamını okuyun “İşyerinde Mobbing ve Hukuki Süreçler”
İşe İadeler ve İşverenin Yükümlülükleri

İşe İadeler ve İşverenin Yükümlülükleri

İşe İadesi Nedir: İşverenin İşe İade Yükümlülüğü ve İşe İade Süreci Hakkında Bilgi

Bu blog yazısında, iş hayatında sıkça karşılaşılan ve çalışanların haklarını korumak amacıyla düzenlenen işe iade konusunu ele alacağız. İlk olarak, işe iadenin ne anlama geldiğini ve işverenin işe iade yükümlülüğünü açıkladıktan sonra, işe iadenin hukuki dayanaklarını aktaracağız. Daha sonra, işe iade sürecinin nasıl işlediğini ve işe iade davasının nasıl açıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Son olarak, işe iade sonrası işverenin yapabileceği yaptırımlara ve işverenin işe iade kararına itiraz hakkına değineceğiz. İşe iade konusunda bilgi sahibi olmak, çalışanların haklarını korumasında büyük önem taşımaktadır. Bursa İşçi Avukatı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devamını okuyun “İşe İadeler ve İşverenin Yükümlülükleri”
İş Kanunu'na Göre Fazla Çalışma Ücreti Alacakları

İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Ücreti Alacakları

Fazla çalışma nedir?

Fazla çalışma, bir işçinin normal çalışma saatlerini aşarak işverenin talebi üzerine ekstra bir süre daha çalışmasını ifade eder. Normal çalışma süresi işçinin işverenle yaptığı sözleşme veya iş kanununa göre belirlenir. Fazla çalışma, işçinin normal çalışma saatlerini aştığı için ek ücret ödenmesi gereken bir çalışma şeklidir.

Devamını okuyun “İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Ücreti Alacakları”