Miras Bırakanın Sağlığında Yaptığı Tasarruflar

Miras Bırakanın Sağlığında Yaptığı Tasarruflar

İçindekiler

Miras Bırakanın Sağlığında Yapabileceği Tasarrufların Genel Bakışı

Miras bırakanın sağlığında yaptığı tasarruflar, miras hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bu tasarruflar, miras bırakanın vefatından sonra mirasçılarına ne şekilde bir mal bırakacağını belirler. Ancak bu tasarrufların bazı sınırlamaları ve kuralları vardır.

Miras Bırakanın Sağlığında Yapabileceği Bağışlamalar

Miras bırakan, sağlığında malvarlığını dilediği gibi tasarruf edebilir. Ancak bu tasarrufların mirasçıların saklı pay haklarına zarar vermemesi gerekmektedir. Miras bırakanın, saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmadan yapabileceği bağışlamalar vardır.

Saklı Pay Hakkının Korunması

Miras bırakanın sağlığında yaptığı tasarruflar, saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmamalıdır. Eğer miras bırakan, saklı pay hakkı olan bir mirasçısını zarara uğratacak bir tasarrufta bulunmuşsa, bu tasarruf saklı paya aykırı düşer ve mirasçı bu tasarrufu iptal ettirebilir.

Miras Bırakanın Sağlığında Yapabileceği Satışlar

Miras bırakan, malvarlığını dilediği gibi satabilir. Ancak bu satışların da saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmamalıdır. Miras bırakanın, saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmadan yapabileceği satışlar vardır.

Saklı Pay Hakkının Korunması İçin Yapılması Gerekenler

Miras bırakanın sağlığında yaptığı satışlar, saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmamalıdır. Eğer miras bırakan, saklı pay hakkı olan bir mirasçısını zarara uğratacak bir satışta bulunmuşsa, bu satış saklı paya aykırı düşer ve mirasçı bu satışı iptal ettirebilir.

Miras Bırakanın Sağlığında Yapabileceği Diğer Tasarruflar

Miras bırakanın sağlığında yapabileceği tasarruflar sadece bağışlama ve satışla sınırlı değildir. Miras bırakan, malvarlığını dilediği gibi bir başkasına devredebilir, rehin verebilir veya ipotek koydurabilir.

Miras Bırakanın Sağlığında Yapabileceği Taşınmaz Tasarrufları

Miras bırakan, taşınmazlarını dilediği gibi tasarruf edebilir. Ancak bu tasarrufların da saklı pay hakkı olan mirasçıları zarara uğratmamalıdır. Eğer miras bırakan, saklı pay hakkı olan bir mirasçısını zarara uğratacak bir taşınmaz tasarrufunda bulunmuşsa, bu tasarruf saklı paya aykırı düşer ve mirasçı bu tasarrufu iptal ettirebilir.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir