Tapu Sicili Davaları

Tapu Sicili Davaları

Tapu sicili, bir taşınmaz malın üzerine tesis edilen tüm hak ve yükümlülükleri kaydeden ve düzenleyen resmi bir kayıt sistemi olarak tanımlanır. Bu yazımızda tapu sicili ile ilgili çeşitli konulara değineceğiz. İlk olarak, tapu sicili davalarının nasıl açıldığını inceleyeceğiz ve ardından tapu iptal davaları hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, tapu kaydı düzeltme davalarının sürecini ve tapu kaydı şerhlerinin ne olduğunu ve nasıl kaldırıldığını ele alacağız. Son olarak, tapu iptal davalarının sonuçlarına ve tapu sicili hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar sunacağız.

İçindekiler

Tapu Sicili Nedir?

Tapu sicili, bir taşınmazın kaydedildiği resmi belgedir. Bu belge, taşınmazın sahiplerini gösteren bilgileri, taşınmazın konumu, sınırları ve üzerindeki her türlü hakları içerir. Türkiye’de tapu sicili, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulur ve düzenlenir.

Tapu Sicili Nasıl Oluşur?

Tapu sicili, tapu müdürlüklerindeki kayıt birimleri tarafından oluşturulur. Taşınmazın sahibi, alıcı ve satıcı, tapu müdürlüğüne başvurarak gereken belgeleri sunar. Bu belgelerin incelenmesinin ardından tapu sicili oluşturulur ve taşınmazın kaydedildiği resmi belge çıkarılır.

Tapu Sicili’nin Özellikleri Nelerdir?

Tapu sicili, birçok önemli özelliğe sahiptir. İlk olarak, taşınmazın sahibinin kim olduğunu ve üzerinde hangi hakların bulunduğunu gösterir. Ayrıca, taşınmazın konumu, sınırları ve yüzölçümü gibi detaylı bilgileri içerir. Tapu sicili ayrıca taşınmazın mülkiyetinin kanıtıdır ve tapu kaydının resmi bir belgesidir.

 • Tapu sicili nedir?
 • Tapu sicili nasıl oluşur?
 • Tapu sicilinin özellikleri nelerdir?
Tapu Sicili Nedir? Tapu Sicili Nasıl Oluşur? Tapu Sicili’nin Özellikleri Nelerdir?
Tapu sicili, bir taşınmazın kaydedildiği resmi belgedir. Tapu sicili, tapu müdürlüklerindeki kayıt birimleri tarafından oluşturulur. Tapu sicili, birçok önemli özelliğe sahiptir.
Bu belge, taşınmazın sahiplerini gösteren bilgileri, taşınmazın konumu, sınırları ve üzerindeki her türlü hakları içerir. Taşınmazın sahibi, alıcı ve satıcı, tapu müdürlüğüne başvurarak gereken belgeleri sunar. İlk olarak, taşınmazın sahibinin kim olduğunu ve üzerinde hangi hakların bulunduğunu gösterir.
Türkiye’de tapu sicili, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulur ve düzenlenir. Bu belgelerin incelenmesinin ardından tapu sicili oluşturulur ve taşınmazın kaydedildiği resmi belge çıkarılır. Ayrıca, taşınmazın konumu, sınırları ve yüzölçümü gibi detaylı bilgileri içerir.

Tapu Sicili Davaları Nasıl Açılır?

Tapu sicili davaları, taşınmazlarla ilgili olarak yaşanan hukuki ihtilafların çözümü için açılan davalardır. Bu davalarda, tapu siciliyle ilgili konuların hukuki açıdan incelenmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Peki, tapu sicili davaları nasıl açılır? İşte detaylar:

Tapu Sicili Davası Açma Süreci

Tapu sicili davası açma sürecinde izlenmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Öncelikle, dava açma hakkınızı doğuran bir hukuki nedeniniz, yani tapu siciliyle ilgili bir ihtilafınız olmalıdır. Tapu siciliyle ilgili yaşadığınız sorunları belirledikten sonra, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, durumu değerlendirerek işlemleri başlatmanız için size yol gösterecektir.

Tapu Sicili Davası Süreci

Tapu sicili davası sürecinde, avukatınızla birlikte hareket etmeniz gerekmektedir. Avukatınız, davayı açmanız için gerekli olan dilekçeyi hazırlayacak ve mahkemeye sunacaktır. Dilekçede, davayı açma sebebinizi, iddia ettiğiniz hususları ve taleplerinizi detaylı bir şekilde belirtmelisiniz. Daha sonra, mahkeme tarafından belirlenen bir duruşma gününe kadar davayla ilgili delilleri toplamalı ve gerekiyorsa tanıklarınızı belirlemelisiniz. Duruşma günü geldiğinde, avukatınız tarafından temsil edilerek savunmanızı yapmalı ve taleplerinizi mahkemeye sunmalısınız. Mahkeme, sizin ve karşı tarafın savunalarını aldıktan sonra kararını verecektir.

 • Tapu sicili davası açmak için hukuki bir ihtilafınızın olması gerekmektedir.
 • Avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.
 • Dava açma dilekçesini avukatınız hazırlar ve mahkemeye sunar.
 • Dava sürecinde delilleri toplamalı ve tanıkları belirlemelisiniz.
 • Duruşmada avukatınız tarafından savunmanızı yapmalısınız.
 • Mahkeme, kararını verdikten sonra davayı sonuçlandıracaktır.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal davası, bir taşınmaz malın tapu kaydının geçersiz hale getirilmesi için açılan bir davadır. Taşınmaz malın tapu kaydında hatalı bilgiler veya hukuki sorunlar bulunduğunda, tapu kaydının iptali için bu davayı açmak gerekmektedir. Tapu iptal davası açmak için dikkate almanız gereken bazı adımlar vardır.

Tapu İptal Davası Açma Adımları:

 1. Dava dilekçesini hazırlama: İlk adım, tapu iptal davası dilekçesini hazırlamaktır. Dilekçede, davanın hangi mahkemede açılacağı, davalı tarafın kim olduğu, davanın sebebi ve taleplerin belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Gerekli belgelerin toplanması: Dava dilekçesiyle birlikte, tapu kaydının yanlış olduğunu veya hukuki sorunlar içerdiğini kanıtlayacak belgelerin de sunulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında tapu örneği, resmi yazışmalar ve ilgili diğer belgeler yer alabilir.
 3. Dava açma ve mahkemeye başvurma: Dilekçe ve diğer belgelerle birlikte, tapu iptal davasını açmak için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Mahkeme, davanın değerlendirilmesi için gerekli süreci başlatacaktır.
 4. Mahkeme süreci: Tapu iptal davası, mahkeme süreci ile devam eder. Tarafların ifadelerinin alınması, delillerin sunulması ve diğer adımların tamamlanması için mahkeme tarafından belirli bir süre verilecektir.
 5. Karar aşaması: Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verecektir. Karar, tapu kaydının iptal edilip edilmeyeceğine veya kaydın düzeltilip düzeltilmeyeceğine ilişkin olacaktır.

Tapu İptal Davası Sonuçları:

Tapu iptal davası sonucunda, mahkeme tarafından verilen karara göre değişiklikler meydana gelebilir. Davanın sonucuna bağlı olarak, tapu kaydı iptal edilebilir, tapu kaydının düzeltilmesi talebi kabul edilebilir veya dava reddedilebilir. Her durumda, mahkeme kararının tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

Tapu İptal Davası Avukatı Tercih Edilmeli mi?

Tapu iptal davaları, hukuki süreç ve prosedürler içeren karmaşık davalardır. Bu nedenle, bir avukatın desteğini almak genellikle tavsiye edilir. Bir avukat, dava sürecinde sizin haklarınızı savunacak, gerekli belgeleri hazırlayacak ve mahkemede sizi temsil edecektir. Profesyonel bir avukatın rehberliği, tapu iptal davasının etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.

Tapu iptal davasının nasıl açıldığı ve süreci hakkında genel bir bilgi verdik. Ancak, her davanın kendine özgü unsurları olduğunu ve danışmanlık almanızın önemli olduğunu unutmayın. Eğer tapu iptal davası açma konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bir avukattan veya hukukçu bir danışmandan yardım almanız tavsiye edilir.
 Gayrimenkul Avukatı Bursa

Tapu Kaydı Düzeltme Davası Süreci

Türkiye’de taşınmaz mal mülkiyeti tapu sicili ile tescil edilir. Ancak bazen tapu kaydında hatalar ya da eksiklikler olabilir. Bu durumda tapu kaydını düzeltmek için tapu kaydı düzeltme davası açılması gerekir. Tapu kaydı düzeltme davası süreci, belli adımların takip edilmesini gerektirir.

Dava Açma Süreci

Tapu kaydının düzeltilmesi için dava açılması için öncelikle, tapu kaydında hata veya eksiklik olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesinde; tapu kaydındaki hatanın veya eksikliğin ne olduğu, düzeltme talebi ve gerekçeleri detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, gerektiği durumlarda tapu kaydının düzeltilmesi için sunulacak delillerin de dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

Dava Süreci ve Sonuçları

Tapu kaydı düzeltme davası, mahkemede görülen bir davadır. Davanın sonucunda mahkeme, tapu kaydının düzeltilmesine veya reddedilmesine karar verebilir. Kararın reddedilmesi halinde tapu kaydı değişmez ve dava süreci sona erer. Ancak davaya ilişkin olarak mahkeme tarafından tapu kaydının düzeltilmesine karar verilmesi durumunda, tapu müdürlüğünce düzeltme işlemleri gerçekleştirilir ve tapu kaydı güncellenir.

 • Tapu kaydı düzeltme davası, tapu kaydındaki hataların düzeltilmesini sağlar.
 • Dava süreci, hukuki adımların atılmasını gerektirir.
 • Mahkeme kararı ile tapu kaydının düzeltilmesi gerçekleştirilir.

Tapu Kaydı Şerh Nedir Ve Nasıl Kaldırılır?

Tapu kaydı şerh, mülkiyetin belirlenmesi için taşınmaz mal üzerindeki haklar ve yükümlülüklerin kayıt altına alındığı bir belgedir. Bu belge, tapu sicil memuru tarafından düzenlenir ve tapu siciline kaydedilir. Tapu kaydı şerhi, tapu sahibinin üzerinde kesin hukuki etkileri olan bir işlem yapılmasını engellemek amacıyla konulur. Tapu kaydı şerhi, taşınmaz mal üzerindeki devir ve temlik işlemlerini etkileyen önemli bir unsurdur. Tapu kaydı şerhleri, çeşitli nedenlerle konulabilir ve aynı şekilde kaldırılabilir.

Tapu kaydı şerhinin kaldırılması için izlenmesi gereken süreç şu şekildedir:

 • 1. İlgili tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır
 • 2. Başvuru için gerekli evraklar hazırlanmalıdır
 • 3. Tapu kaydı şerhini kaldırmak için gerekli dilekçe yazılmalıdır
 • 4. Dilekçe, tapu sicil müdürlüğüne teslim edilmelidir
 • 5. Tapu sicil müdürlüğü, yapılan başvuruyu değerlendirecek ve gerekli incelemeleri yapacaktır
 • 6. Eğer başvuru uygun bulunursa, tapu kaydı şerhi kaldırılacaktır
 • 7. Tapu kaydı şerhinin kaldırıldığına dair bir belge alınmalıdır

Tapu kaydı şerhleri ne zaman kaldırılır?

Tapu kaydı şerhleri, çeşitli nedenlerle konulabilir ve aynı şekilde kaldırılabilir. En yaygın nedenlerden biri, bir mülkün üzerinde ipotek veya haciz gibi mali yükümlülüklerin bulunmasıdır. Bu durumda, mali yükümlülüğün yerine getirilmesiyle tapu kaydı şerhi kaldırılabilir. Diğer bir neden ise mülkün miras yoluyla devri veya mülkiyetin başka birine devredilmesidir. Bu durumda ise tapu kaydı şerhi, ilgili işlemin gerçekleşmesiyle birlikte kaldırılabilir.

Tapu İptal Davası Sonuçları

Tapu İptal Davası, taşınmaz malikinin (tapu sahibinin) tapu kaydının hukuka aykırı bir şekilde iptal edilmesi talebini içeren bir hukuki süreçtir. Tapu iptal davaları genellikle tapu kaydıyla ilgili hatalı veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi veya tapu kaydının iptal edilmesi için açılır.

Tapu İptal Davasının Sonucu ise davaya konu olan tapu kaydının ne şekilde sonuçlanacağını ifade eder. Tapu iptal davalarında çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Dava sonucunda tapu kaydı düzeltilip davaya konu olan hatalı bilgilerin giderilmesi, tapu kaydının tamamen iptal edilmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi gibi sonuçlar elde edilebilir.

Tapu İptal Davası Sonuçları Neler Olabilir?

 • Tapu kaydının düzeltilmesi: Tapu kaydında hatalı veya yanlış bilgilerin düzeltilmesidir. Örneğin, taşınmazın büyüklük bilgisi, tapu kaydındaki isim veya diğer detaylar hatalı ise mahkeme bu hataları düzeltebilir.
 • Tapu kaydının iptali: Tapu kaydının tamamen iptal edilmesidir. Bu durumda tapu sahibi olarak gösterilen kişinin tapudaki hakları sona erer ve tapu kaydı geçersiz hale gelir.
 • Tapu kaydının değiştirilmesi: Tapu kaydında yapılan değişikliklerle birlikte tapu sahibi veya diğer detaylar değiştirilebilir. Örneğin, taşınmaz malikinin ismi veya tapu üzerindeki diğer hak sahiplerinin bilgileri değiştirilebilir.

Tapu Sicili Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tapu sicili, bir taşınmazın mülkiyetinin veya üzerindeki hakların kaydedildiği sistemdir. Türkiye’de tapu sicili işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu yazıda tapu siciliyle ilgili sıkça sorulan bazı soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

1. Tapu sicili nasıl sorgulanır?

 • Tapu sicilini sorgulamak için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir.
 • Ardından “Tapu ve Kadastro Kayıtlarına İnternetten Ulaşma” bölümüne tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
 • Buradan sorgulama yapmak istediğiniz taşınmazın il, ilçe ve ada-pafta bilgilerini girmeniz gerekmektedir.
 • Sistemin size sağladığı bilgiler doğrultusunda tapu sicilini sorgulayabilirsiniz.

2. Tapu sicilindeki bilgiler nasıl güncellenir?

 • Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi için öncelikle bir dilekçe ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
 • Değişiklik yapılmasını istediğiniz bilgileri dilekçede belirtmeniz önemlidir.
 • Gerekli incelemelerin ardından ilgili değişiklikler yapılacak ve tapu sicili güncellenecektir.

3. Tapu sicili kaydı nasıl iptal edilir?

 • Tapu sicili kaydının iptali için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.
 • Tapu sicili kaydının iptali davası, tapunun doğru bir şekilde tescil edilmediği, hile veya hata nedeniyle tapu kaydında yanlışlık olduğu durumlarda açılır.
 • Dava sonucunda tapu sicili kaydı iptal edilirse, tapu üzerindeki haklarla ilgili yeni bir karar verilir ve tapu sicili güncellenir.
4. Tapu sicilindeki şerh nasıl kaldırılır?
Tapu sicilindeki bir şerhin kaldırılması için aynı şekilde mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.
Mahkeme şerhin kaldırılmasına karar verirse, tapu sicili güncellenir ve şerh kaydı kaldırılır.

Bu yazıda tapu sicili hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Tapu sicili sorgulama, bilgi güncelleme, kayıt iptali ve şerhin kaldırılması gibi konulara ilişkin detayları öğrenmek için ilgili makamlara başvurmanız önemlidir.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir