2. Kez Boşanma Davası Açmak

2. Kez Boşanma Davası Açmak

2. kez boşanma davası açmak konusunda usul hukukuna göre reddedildiğinde aynı konuda ikinci dava açıklamamaktadır. Açılan ikinci dava daha önceki kesin hüküm varlığı nedeniyle usulden reddedilir. Daha önce boşanma davasına konu edilmiş aynı olaylara dayanarak ikinci boşanma davası açılamaz. Ancak ilk davanın reddinden sonra ya da bu ilk davası sürerken ikinci boşanma davasının açılması için bazı durumlar söz konusudur.

İçindekiler

Fiili Ayrılık Nedeniyle İkinci Kez Boşanma Davası

Boşanma reddi ya da boşanma davasının düşmesi durumunda ikinci kez boşanma davası nasıl açılır konusu gündeme gelir. Fiili ayrılık ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma olarak tanımlanan boşanma davasıdır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması bu boşanma davasının nedenidir. Boşanma davasının reddedilmesinden sonra 3 yıl süreyle beklenmiş ve eşler bir araya gelmemişse. Bu süre sonunda tekrar boşanma davası açılır ve kabul edilir. 3 yıllık süre daha önce gerçekleşen davada verilen red kararının kesinleşme tarihi ile başlar. Fiili olarak ayrılık bu sürede eşlerin bir araya gelmemesiyle söz konusu olur.

Yeni Olaylara Dayalı İkinci Boşanma Davası

İkinci kez boşanma davası açabilmek için yeni olayların ortaya çıkması gerekir. Bu durumda daha önce dava konusu edilmeyen boşanma sebeplerine dayanarak 3 yıl beklenmeden ikinci bir boşanma davası açılabilir. Hatta bunun için ilk davanın sonuçlanmış olmasına da gerek duyulmaz. Bu davada incelenecek olaylar dava tarihine kadar yaşanmış olmalıdır. Ayrıca ortaya çıkmış olan olaylar olmaları gerekir. Eğer davanın açılmasından sonra ortaya çıkmışlar ise dava konusu edilemez ve dava açılamaz. Diğer dava sürerken çıkan ikinci bir dava söz konusu olduğunda iki dava birleştirilerek sonuca bağlanır.

Bursa avukat Mert Can Oral

Karşı Boşanma Davası

Karşı boşanma davası açılan davada davalı olan kişinin ikame edeceği boşanma davasında verilen addır. Usul kanununda belirtilen cevap süresi içerisinde karşı davanın açılması gerekir. Davalı eş bu sürenin geçmesinden sonra karşı boşanma davası açmak ister ise ayrı bir boşanma davası açabilmektedir. Bu durumda süre geçmiş olsa dahi eşler arasındaki tüm boşanma davalarının birleştirilmesi sağlanır. Süre geçse dahi evliliğine devam ettiremeyen kişilerin boşa olabilmesi için karşı boşanma davası olarak birleştirme uygulaması süre sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. Yargılamanın her aşamasında karşı boşanma davasının açılabileceği anlaşılabilir.

İkinci Dava Olarak Anlaşmalı Boşanma

2 kez boşanma davası açılmasının ardından gerek çekişmeli bir dava olsun gerekse anlaşmalı boşanmanın reddi olsun eşler anlaşmalı boşanma davası açabilir. Ayrıca çekişmeli boşanma davası da eşlerin fikir birliğine ulaşması durumunda anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin 1 yılının dolmuş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Şartlar sağlandığında her iki taraf mali sonuçlar ve çocukların velayeti konusunda uzlaşmış ise dava tek celsede sonuçlanır.

Bursa boşanma avukatı

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir