anlaşmalı boşanma bursa

Anlaşmalı Boşanma Davası

İçindekiler

Anlaşmalı Boşanma Davası 

Anlaşmalı boşanma davası 1 yılı geçmiş evliliklerde, eşlerin ortak kararları ile başvurdukları ya da bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi durumunda gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davaları evlilik birliğini sarsan durumlar yaşandığı taktirde, her iki tarafında onayı ve rızası ile evliliğin bitirilmesi durumudur. Ancak çiftlerin anlaşmalı şekilde boşanmaları için karşılanması gereken koşullar vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karşılanması Gereken Koşullar

Anlaşmalı boşanma davası açma için Medeni Kanun tarafından aranan bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Çiftler arasında gerçekleşen resmi nikah üzerinden en az 1 yıllık süre geçmediği taktirde, anlaşmalı boşanma mümkün değildir. İmam nikahı, nişanlılık veya sevgililik gibi herhangi bir dönem bu süreye dahil edilmemektedir.

 

Çiftlerin anlaşmalı boşanmaları için Medeni Kanun’un gerekli gördüğü koşullar arasında mahkemeye beraber başvurmaları bulunur. Taraflar ortak bir dilekçe ile anlaşmalı boşanma başvurusu yapmak zorunadır. Ancak bu durum uygun değilse, eşlerden birinin açtığı davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir. Açılan dava usullere uygun olmalı ve davada bulunan tüm talepler diğer eş tarafından kabul edilmelidir.

 

Eğer daha öncesinde açılmış ve süregelen bir boşanma davası varsa, tarafların talepleri doğrultusunda anlaşmalı boşanma davasına dönebilir. Ancak bunun için boşanma iradelerini açıkladıkları protokolü mahkemeye sunmaları veya anlaşma şartlarını duruşma zaptına geçirmeleri gerekir.

 

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi için tarafların hakim karşısında boşanma iradelerini açıklamaları zorunludur. Anlaşmalı boşanma için gerekli görülen şartlardan biri olan bu açıklama, tarafların hakim karşısında iradelerini özgürce açıklayabilmelerini sağlar. Hakim bu iradeler esnasında anlaşmalı boşanmaya uygun olmayan bir durum görürse, talebi reddetme hakkına sahiptir. Boşanma iradeleri yalnızca eşler tarafından yapılabilir. Taraflardan birinin avukatının, kişinin yerine konuşması mümkün değildir.

 

Taraflar anlaşmalı boşanma için anlaşma şartlarını hakime sunar. Bu şartlar arasında mali sonuçlar ve eğer varsa çocukların durumu da yer almalıdır. Maddi ve manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası, çocukların velayeti gibi hususlar taraflarca belirlenerek, hakime sunulur. Eğer bu hususlardan bir ya da bir kaçı hakim tarafından uygun bulunması, şartlarda değişikliğe gitmeye neden olabilir. Eğer hakimin yaptığı değişiklikler çiftler tarafından kabul edilirse, bu durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak çiftler tarafından kabul edilmediği taktirde dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Büyük çoğunlukla şartlar hakim tarafından kabul görmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunu 40 gün şeklinde yanıtlamak mümkündür. Bu süre tek celsede sonuçlanan boşanma davaları için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen süredir. Boşanma feragatı 1 günde kesinleşmekte ve 7 gün içerisinde nüfus kayıtlarına geçmektedir.

Ayrıca Anlaşmalı boşanma davası şartları ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların geçirmeleri gereken aşamalar bulunur. Bu aşamaların her birinin herhangi bir problem çıkmadan tamamlanması halinde, çiftler anlaşmalı şekilde boşanabilir. Bu aşamalar, çiftlerin anlaşmalı boşanma kararı alması ile başlar. Ardından taraflar usullere uygun şekilde boşanma protokolü hazırlamalıdır. Hazırlanan bu protokolde velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konuların düzenlenmesi gerekir. Düzenlenen ve son haline gelen protokol, taraflarca imzalanarak, onaylanmış kabul edilir. Protokolün imzalanmasının ardından dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve imzalı protokol tamamlandığında boşanma davası açılabilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası aşamaları bunlarla sınırlı değildir. Boşanma davasının ardından ivedi duruşma günü alınır, verilen günde tarafların duruşma için mahkemeye gitmesi gerekir. Mahkemede taraflar hakim karşısında boşanma iradelerini açıklar ve protokolde atmış oldukları imzaları ikrar eder. Tüm bu aşamalarda herhangi bir sorun çıkmazsa ve hakim anlaşmayı uygun görürse mahkeme tarafından anlaşmalı boşanmaya karar verilir. Ardından gerekçeli karar yazılır ve karar tebliğ alınır. Tarafların her biri temyizden feragat ettikleri taktirde, kararın kesinleşmesi gerçekleşir. Kesinleşen karar Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilir. Tüm bu işlemlerin ardından taraflar kimliklerini değiştirebilir.

 

Anlaşmalı boşanmayı talep eden çiftlerin başvurmaları gereken görevli merci aile mahkemesidir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davası nerede açılır sorusuna aile mahkemesi cevabını vermek mümkündür. Ancak tarafların bulunduğu bölgede aile mahkemesi yoksa bu durumda anlaşmalı boşanma davaları ile asliye hukuk mahkemesi ilgilenir.

 

Anlaşmalı Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde gerçekleşen ve aile mahkemelerinin ilgilendiği davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar davayı birlikte açar ya da çiftlerden birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilir. Kabul edilmediği taktirde davalar anlaşmalı değil, çekişmeli davaya döner ve şartlar değişir.

 

Çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmelerini sağlayan çeşitli sebepler bulunur. Bunlar genel boşanma sebepleri olarak da anılan sebeplerdir. Genel boşanma sebepleri arasında çiftlerin arasında yaşanan geçimsizlik bulunur. Tarafların mizaçlarındaki uyumsuzluk ve buna bağlı olarak tartışmalar yaşanıyor olması da genel boşanma sebeplerinden biridir. Tartışma veya gündelik hayat esnasında hakaret ve onur kırıcı sözler söylenmesi veya güven sarsıcı davranışlar da sebepler arasına girer. Taraflar arasında yaşanan şiddet, evliliğe ait yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmiyor olması da, anlaşmalı boşanma davası açabilmek adına yeterli sebeplerdir. Bunlarla sınırlı olmayan sebepler, pek çok farklı şekilde gelişerek, değişebilir.

 

Ancak boşanmalı anlaşma davalarının her iki tarafında onayı ile gerçekleştiğini göz ardı etmemek gerekir. Bu türde gerçekleşen davalarda her iki taraf da boşanmaya dair meydana gelebilecek tüm sonuçlar hakkında bir anlaşmaya varır. Bu anlaşmanın sonucunda evlilik birliği, aile mahkemesi tarafından sona erdirilir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürer. Kişilerin bu alanda en sık araştırdıkları konuların başında anlaşmalı boşanma davası kaç gün sürer konusu gelir. Eğer anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanırsa, 40 gün sürmektedir. Ancak çeşitli durumlar sebebiyle ikinci celseye ertelenen davalarda sürenin uzadığı görülür.


Anlaşmalı boşanma davası
hizmet verdiğimiz alanlar arasındadır. Boşanma davasında taraflar taleplerinde karşılıklı olarak anlaşırlarsa bu davalar anlaşmalı boşanma davası olarak görülmektedir. Avukat, öncelikle bir protokol hazırlar ve tarafların imzasıyla mahkemeye sunar. Genelde tek celse süren bu davalar hakkında bir Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz…

               T.C.
        YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2009/16037
Karar No: 2010/17586
Karar Tarihi: 25.10.2010

• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davacının 2 Yıl 8 Ay Evliliği Sürdürdükten Sonra Davalıya Kararın Tebliğini İstemesi – Dürüstlük Kuralına Aykırılığı/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
• BOŞANMA İLAMININ UZUN SÜRE SONRA TEBLİĞE ÇIKARILMASI ( Dürüstlük Kuralına Aykırılığı/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği – Anlaşmalı Boşanma )
• DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Anlaşmalı Boşanma – Davacının 2 Yıl 8 Ay Evliliği Sürdürdükten Sonra Davalıya Kararın Tebliğini İstemesi )

4721/m. 2, 166

ÖZET : Tarafların anlaşmalı boşanma bursa taleplerine ve bu yönde hüküm almalarına rağmen, davacının hukuki ve fiili bir engeli olmadığı halde; iki yıl sekiz ay evliliği sürdürdükten sonra davalıya kararın tebliğini istemesi davacı için bir “hak” olmakla birlikte; dürüstlük kuralına aykırı ve “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Boşanma iradelerinin samimi olmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların anlaşmalı boşanma bursa taleplerine ve bu yönde hüküm almalarına rağmen, davacının hukuki ve fiili bir engeli olmadığı halde; iki yıl sekiz ay evliliği sürdürdükten sonra davalıya kararın tebliğini istemesi davacı için bir “hak” olmakla birlikte; Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırı ve “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Türk Medeni Kanunu’nun 2/2. maddesinde belirtildiği gibi bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanma iradelerinin samimi olmadığı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir