Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında, boşanma davası yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yerinde bulunan mahkemedir. Ya da bu mahkeme daha önceden eşlerin 6 aydan beri birlikte oturdukları yerde bulunan mahkeme olabilir. Yetkili mahkeme esası kanun maddesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167’nci maddesi ile düzenlenmiştir. Bu şekilde boşanma kararı olan taraf boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini belirleme hakkına sahiptir. Ayrıca kadın veya erkek dava açacak olan tarafın nerede açabileceği kanun uyarınca düzenlendiği için kargaşa çıkmamaktadır.
Bursa boşanma avukatı Mert Can Oral

İçindekiler

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Nedir?

Boşanma davalarının düzenlendiği Türk Medeni Kanunu’nda geçen yetkili mahkeme maddesine göre boşanma davaları hangi yer mahkemesinde açılacağını karar verilirse orada açılabilmektedir. Davacı boşanma davası için hangi mahkeme yetkili sorusu sormak yerine talep ettiği yerde açabilmektedir.  Dilediği takdirde boşanma davasını eşinin yerleşim yerinde açabilir. Ayrıca son defa 6 aydan beri eşiyle birlikte oturduğu yerde bulunan mahkemede açabilir. Eğer kendi ikametgahını değiştirmiş ise kendi bulunduğu yerde bulunan mahkemede boşanma davası açabilir. Yargıtay hukuk genel kurulu 2007 tarihinde verilen bir karar ile davacı kadın eğer koca evine terk etmiş ise ve baba evinden başka sığınacağı herhangi bir yer yok ise davayı baba evinden de açabilmektedir. Özellikle maddi durumu yerinde olmayan herhangi bir gelire sahip olmayan kadınların doğacak ek masraflarının ortadan kaldırılması içindir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkemeye İtiraz Nedir?

Boşanma davaları için yetkili olan mahkeme içi için davalı tarafından itiraz edilmiş ise yetkiyi itirazıyla ilgili karar verilmesi gerekir. Yetkinin kesin olmadığı davalarda cevap dilekçesinin ileri sürülmesi gerekir. Aynı zamanda yetki itirazında bulunan taraf yetkili mahkemeyi bildirmelidir. Bu şekilde yetki itirazı yapılabilir. Ancak bildirme için cevap dilekçesi yazılmadığı takdirde yetki itirazı dikkate alınmamaktadır. Ayrıca mahkeme yetkisizlik kararı verildiğinde yetkili mahkemeyi de gösterebilir. Eğer davalı ona verilen süre içerisinde usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunmamış ise davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.

Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Boşanma davaları için yetkili olan mahkeme aile mahkemesidir. Boşanma davalarında görevli olan Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarını üstlenir.

Yetkisizlik Veya Görevsizlik Kararı Verildiğinde Ne Olur?

Çekişmeli boşanma mahkeme yetkisine sahip olan mahkemenin yetkisizlik kararı için dilekçe verilmiş ise davayı açan tarafın ye etkilenen diğer mahkemeye başvurması, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekmektedir. Eğer iki hafta içerisinde kararı veren mahkemeye başvuru yapılmaz ise dava açılmamış sayılır. Ayrıca görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece davanın açılmamış sayılması adına resen karar verilir. Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemiş ise mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit edebilir. Daha sonrasında davacıyı yargılama giderlerinin ödenmesi için mahkûm edebilir.
Bursa avukat Mert Can Oral

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir