Boşanma Davasına Ara Karar

Boşanma Davasında Ara Karara İtiraz

İçindekiler

Boşanma Davasında Ara Karara İtiraz

Boşanma davasında ara karara itiraz, davaya son vermeyip, devam etmesini sağlayan karara, taraflarca edilen çeşitli itirazları kapsar. Ara karar dava süresince pek çok farklı zaman aralığında hakim tarafından verilebilir. Mahkeme nezdinde davanın devam edilebilmesi için verilen bu kararlar, davaya engel olabilecek herhangi bir itirazın reddedilmesi istendiği durumlarda verilir. Hakim tarafından ele alınan bu kararlar, itirazın incelenmesi ve kararın ortaya çıkmasını amaçlar. Ara kararın kesinleşme süreci farklılık gösterebilir.

Boşanma Davasına Ara Karar Nedir?

Davalarda verilen kararlar ara karar ve nihai karar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kararlar davalar esnasında, hakim tarafından verilmektedir. Ara kararlar, nihai karar vermeyen yani yargılama sürecini sonlandırmayan kararlar olarak bilinir. Davayı bitirmenin aksine süresini uzatan ara kararlar, davaların ilerlemesini sağlar. Dolayısıyla boşanma davasında ara karar ne demek sorusuna, boşanma davaları esnasında hakimin yargıyı devam ettirebilmek adına verdiği kararlar olarak cevaplamak mümkündür. Tüm davalarda verilebilen ara karar, anlaşmalı ya da çekişmeli fark etmeksizin, boşanma davalarında da verilebilir. Ara karar hakkında bilinmesi gereken en önemli özellik, bu kararın yalnızca bir kereye mahsus şekilde verilmiyor olduğudur. Hakim uygun ve gerekli gördüğü durumlarda, birden çok kez dava adına ara karar verebilir.

 

Ara karar, tarafların delil göstermeleri ya da bilirkişi incelemelerinin yapılabilmesi adına verilir ve süresi bu etkenlere göre değişiklik gösterir. Keşif masrafları gibi mahkeme esnasında meydana gelen çeşitli masrafların ödenmesi adına verilen süre de, ara karar olarak bilinir.

Bursa boşanma avukatı

Ara Karara İtiraz Edilebilir mi?

Boşanma davasında ara karara itiraz dilekçesi ile ara karara itiraz etmek mümkündür. İtiraz, hakimin uygun gördüğü karara karşı olunduğu taktirde gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlem dilekçe ile gerçekleştirilir. Bazı durumlarda kanun da mahkeme ara kararlarına itiraz edilebileceğine dair yol gösterir. Bu durumlarda da boşanma davasına ara karara itiraz etmek mümkün olmaktadır. Boşanma davalarında ara karara itiraz pek çok çeşitli sebep dolayısıyla gerçekleşebilir.

 

Boşanma davalarında ara karara itiraz dilekçesi Aile Mahkemelerine verilmesi gereken bir dilekçedir. Bunun sebebi boşanma davalarına Aile Mahkemesinin bakıyor olmasıdır. Mahkeme veya hakimin kararına edilen itiraz haklı görülürse, çeşitli talepler doğrultusunda karar kendiliğinden düzeltilebilmektedir.

 

Ara karar, davaya engel olabilecek herhangi bir itirazın reddedileceği zaman yapılabilir. Ancak ara karar adı verilen kararın hakim tarafından verildiğini göz ardı etmemek gerekir. Mahkeme veya hakim tarafından ara karar verilmeden önce durum ele alınarak, incelenmesi gerçekleştirilir. Bu incelemelerin ardından hakim veya mahkeme tarafından uygun görüldüğü taktirde ara karar verilir. Mahkemelerin ara karardan dönmesi ile ilgili pek çok durum gelişebilir. Boşanma davasında karara itiraz ile ara kararın dava sonuçlanmadan dönmesi mümkün olabilir. Ancak bunun için ara karara gerçekleştirilen itirazın dilekçe şeklinde gerekli mahkemeye iletilmesi ve bu mahkeme tarafından yapılan incelemede itirazın haklı görülmesi gerekir. İtiraz dilekçesi onaylanır ve haklı görülürse, ara karar dönebilir. Ancak ara kararın dönebilmesi adına henüz mahkemenin sonuçlanmamış olması gerekir. Nihai sonuca varan mahkemelerde ara kararların dönmesi mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma

Boşanma Davalarında Belirlenen Karara İtiraz Süresi Nedir?

Boşanma davalarında karara itiraz süresi taraflara öncesinde tebliğ edilmektedir. Genellikle mahkeme veya hakim tarafından çeşitli konularda, davanın incelenmesini sağlayan ara kararlara itiraz süresi, kararın verilmesinin ardından 7 gündür. Boşanma davalarında ara karara itiraz etmek için Aile Mahkemesine itiraz dilekçesi verilmesi gerekir.

 

Boşanma davalarında verilen kararlara itirazın süresi ise 14 gün olarak belirtilmiştir. 14 günün ardından herhangi bir itirazda bulunulmayan kararlar, nihai karar haline gelecek yani kesinleşecektir. Boşanma davalarında karar Aile Mahkemesi tarafından verileceği için, gerekli görülen itirazlar da dilekçe yoluyla Aile Mahkemelerine ulaştırılır.

 

Anlaşmalı boşanma davalarının ardından, karar kesinleşse dahi, 2 haftalık süre içerisinde taraflar itiraz edebilir. 2 haftalık itiraz süresinde taraflardan herhangi birinin itirazda bulunmaması durumunda, nihai karar verildiği anlamına gelir. Eşlerden herhangi birinin 2 haftalık süre içerisinde karara itiraz etmesi durumunda anlaşmalı boşanmanın iptali gerçekleşir. Diğer taraf talep ettiği taktirde davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etme hakkına sahiptir.

 

Boşanma davası kararına itiraz, taraflardan herhangi birince yapılabilir. Bunun için 14 gün yani 2 haftalık bir süreç, taraflara itiraz edebilecekleri zaman olarak tanınmaktadır. Taraflara tebliğ edilmesinin ardından 14 günlük süreç içerisinde herhangi birinin gerçekleştireceği itiraz, kararda değişiklik yaşanmasına neden olabilir. Boşanma davası kararına itiraz, gerekçeli kararı yazılmasının ardından sonra bile gerçekleşebilir.

 

Boşanma davalarında nihai karara itiraz edilebildiği gibi, ara karara da itiraz edilebilir. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak 2 şekilde ele alınır. Ancak her iki davada da hakim veya mahkeme belirli süreçlerde ara kararlar verebilir. Boşanma davalarında verilen ara kararların pek çok sonucu olabilir. Çocuğun velayetinin kimde kalacağı ya da nafaka bedelinin ne olacağı gibi konular, ara kararlarca aktarılabilir. Bazı durumlarda çiftlerden her ikisi ya da herhangi biri, bu ara karara itiraz eder. Ancak ara karara itiraz etmeden önce, bu kararın mahkeme ya da hakim tarafından verildiğini göz ardı etmemek gerekir.

 

Boşanma davası ara karara itiraz edebilmek için Aile Mahkemesine itiraz dilekçesi vermek gerekir. Hazırlanacak olan bu itiraz dilekçesinde, karara itiraz edilmesinin nedenleri detaylı şekilde gerekli mahkemeye aktarılmalıdır. Davalı veya davacı tarafından oluşturulabilecek bu boşanma davasına itiraz dilekçesi, Aile Mahkemeleri tarafından detaylı şekilde incelenir. Boşanma davalarında verilen ara kararların nihai kararlar olmaması, mahkemenin veya hakimin kararından dönmesi ile sonuçlanabilir. Ancak ara karardan dönülmesi için Aile Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinin kabul edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

Bursa avukat Mert Can Oral

 

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir