Çocuğa Ödenecek Nafaka Miktarı Ne Kadardır?

Boşanmada Çocuğa Nafaka Ne Kadar?

Boşanmada çocuğa nafaka miktarı nafakayı ödemesine karar verilen tarafın ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Ayrıca çocuğun bakım ve eğitim ihtiyaçları temel alınarak mahkeme tarafından karar verilir. Bu yüzden her nafaka davasında belirlenen miktarda değişiklik görülür boşanma davalarında çocuğa ödenmesi gereken nafakaya iştirak nafakası adı verilir. İştirak nafakası mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme gerekli tüm detayları dikkate alarak iştirak nafakasının miktarına karar verir. Bu süreçte ebeveynlerin ekonomik durumları büyük önem arz eder. Boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olması çocuğa verilecek olan nafakanın değişmesine yol açmaz.

Nafaka Nedir? Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Çocuğa Ödenecek Nafaka Miktarı Ne Kadardır?

Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmada çocuğun nafakasını ne kadar sorusu nafakayı ödeyecek olan ebeveyn tarafından araştırılır. Burada davanın türüne bakılmaz. Bu noktada çocuğun ihtiyaçları ve ebeveynin geliriyle iştirak nafakasının belirlenmesi mahkemenin görevidir. Mahkeme tarafından tüm detaylar göz önüne alınarak bir sonuca varılır. Çocuk 18 yaşına girip ergin olduğunda iştirak nafakası sona erer. İştirak nafakası için çocuk 18 yaşından sonra eğitimine devam ediyor ise dava açabilmektedir. Ayrıca boşanma davalarında çocuğun 18 yaşından sonra eğitim yaşamı göz önünde bulundurularak nafakanın süresi hakkında karar verilebilir. Bu durumda çocuk 18 yaşına ulaştığında yeniden dava açmak zorunda kalmayacaktır. Çocuğa ödenecek nafaka miktarı için esas alınan ödeyecek ebeveynin aylık geliridir. Velayeti alan ebeveynin ekonomik durumu diğer ebeveynden düşük olduğunda diğer ebeveyn nafaka ödemesi yapar.

İştirak Nafakasına Neye Dikkat Edilir?

Anlaşmalı boşanmada çocuğun nafakası olarak ifade edilen iştirak nafakası için çocuğun ihtiyaçları ve eşlerin ekonomik durumuna dikkat edilir. O günün koşullarına göre çocuğun temel ihtiyaçları ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınmak zorundadır. Bu durumda çocuğun velayetini alan kişi ve diğer tarafın ekonomi durumu önem arz eder. İştirak nafakasının belirlenmesinde iki tarafın ekonomik durumu rol oynamaktadır. Mahkeme tüm bu hususları ele alarak çocuğun nafaka miktarını çocuğun menfaatine göre belirler. Bu durumda ekonomik durumu çok yüksek olan bir ebeveyn ile orta gelire sahip bir ebeveyne aynı nafaka miktarı belirlenmez. Mahkeme içerisinde tüm detaylar dikkate alınarak nafakanın belirlenmesine karar verilir. Burada hâkimin vereceği karar etkin olacaktır.

Çocuğun Nafakası Ne Zaman Kesilir?

Boşanmada çocuğa nafaka ne kadar ödenir sorusunda ekonomik durum önem arz etmektedir. Mahkeme tarafından belirlenen iştirak nafakası çocuk 18 yaşına geldikten sonra kesilebilir. Ayrıca çocuğun evlenmesi ya da mahkeme kararıyla ergin kılınması durumlarında kesilme ihtimali vardır. Bunların dışında çocuğun vefat etmesi, nafaka ödeyen ebeveynin vefat etmesi, çocuğun ekonomik olarak güç kazanması gibi durumlarda nafaka kesilebilir. Ayrıca eşlerin yeniden bir araya gelmeleri durumunda iştirak nafakası ortadan kalkacaktır. Nafaka ödeyen ebeveynin ekonomik olarak nafaka ödeyemeyecek duruma gelmesi durumunda iştirak nafakası kesilecektir. Ayrıca çocuğun velayetini alan taraf iştirak nafakasına feragat ederek nafakanın kesilmesini sağlayabilir.

Bursa Avukat Mert Can Oral

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir