Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti konusunda anne ve baba evli olduğu sürece ortak velayet söz konusu olur. Velayet kavramı çocuğun menfaatleri düşünülerek onun adına kararlar verilmesi ve yaşamasının sağlanması olarak tanımlanabilir. Boşanma sürecinde çocuğun velayeti hâkim tarafından eşlerden birisine verilir. Bu durumda kendisine bırakılan taraf çocuğun velayetini alan taraftır. Ancak son yıllarda anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda ortak velayet yaşanabilmektedir.

Bursa Boşanma Avukatı Mert Can Oral

Velayet Nedir?

Velayet, çocukların menfaatlerinin korunmasına hizmet eden hak ve yükümlülüklerinin toplamına verilen isimdir. Kanun anne ve babalara çocukların ve çocuklarım mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda yükümlülük yükler. Ayrıca bu yükümlülüklerin yanında ödevlerin yerine getirilmesi için birtakım haklar verir. Bu tür haklar ve ödevlerin tamamı velayeti kapsamaktadır. Çocuğun anne ve babası boşanma sürecine girdiğinde boşanmada çocuğun velayeti hangi taraf tartışması ortaya çıkar.

Eğer anne ve baba evli değilse velayetin anneye verilmesi söz konusu olur. Evli olmayan babaya çocuğun velayetinin verilmesi durumu sadece çocuğun menfaati söz konusu olduğunda yaşanır. Evli olunan süre boyunca ortak velayet söz konusu iken, evli ve beraber yaşamayan anne ve baba söz konusu olduğunda hâkim tarafından çocuğun velayeti geçici olarak eşlerden birine verilebilir. Eğer eşlerden birisi ölürse sağ kalan eş velayeti alır. Bazı anlaşmalı boşanmalarda ortak velayet söz konusu olur.

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet anne ve babanın evli olduğu süre boyunca sorumlu oldukları çocuğun velayetini sahiptir. Bu duruma ortak velayet denir. Çocuğun eğitimi, bakımı ya da çocuğun menfaati söz konusu olarak anne ve baba tarafından verilen tüm kararlar ortak bir şekilde verilir. Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda anne ve baba tarafından ortak velayet talep edilirse ve bu konuda anlaşma yaşanmış ise mahkeme tarafından ortak velayete karar verilmesi söz konusu olabilir. Bu noktada velayeti kim alır sorusu anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafın ortak karar vermesiyle çözülebilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise hâkim iki tarafı da göz önünde bulundurarak bir karara varır.

Boşanmada Velayet Nasıl Alınır?

Boşanmada velayet nasıl alınır konusunda velayet hakkının mahkeme tarafından verilmesi söz konusudur. Öncelikle boşanma davası sırasında tedbiren taraflardan birine verilmesi söz konusu olur. Daha sonrasında hâkim tarafından verilen karara göre velayet hakkının verilmesi mümkündür. Bu noktada boşanma sebebi velayetin hangi tarafa verileceği ile ilgili bir ifade etmez. Hâkimin hangi tarafa velayeti vereceğine dair takdir hakkı vardır. Bu noktada çocuğun üstün yararını gözetmek hâkimin kararına kalır. Çocuğun üstün yararı onun bedensel, ruhsal, zihinsel, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanmasıdır. Burada dikkat edilen çocuğun hangi tarafta kalması halinde daha iyi yetiştirileceği ve bakılacağıdır. Çocuğun eğitim ve öğretiminin daha iyi sağlanacağı ve bakımı hakkında en doğru kararın verilmesi sağlanır.

Boşanmada çocuğa nafaka

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir