Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak

Boşanmadan Önce Evden Ayrılmak Suç mu?

Boşanmadan önce evden ayrılmak evliliğin temelinden sarsılması için gösterilen kusurlardan bir tanesi olarak kabul edilir. Özellikle halk arasında boşanmadan önce evden ayrılmak suç olarak kabul edilir ve buna dayalı öğütler verilir. Bu nedenle kadın ya da erkek fark etmeksizin hiçbir sebep olmadan evini terk etmek istemez. Ayrıca hiçbir sebep olmadan evini terk edilmesi boşanma davası sürecinde mahkeme tarafından kusurlu olarak kabul edilir.

Ancak evi terk etme ceza kanunlarında bir suç olarak görülmemektedir. Bunun yanında evini terk edilmesi için gerekli sebepler var ise evin terk edilmesi mümkündür. Taraflardan evi terk etmek isteyen kişi uzman bir avukat ile görüşebilir.

Bursa boşanma avukatı Mert Can Oral

Boşanma Sürecinde Evi Terk Etmek Kusur Mudur?

Boşanma davası öncesi evden ayrılmak isteyen bireyler boşanma öncesi evden ayrılır mı gibi sorular sorar. Bu durumda evlilik devam ederken evden ayrılma durumu yaşandığında evliliğin temelinden sarsılması sadakat yükümlülüğüne aykırı davranılması olarak görülür. Boşanma davası açıldığında kalan taraf ayrılan tarafın evi terk ettiğini bildirdiğinde ayrılan taraf kusurlu olarak görülecektir. Ayrıca terk edilen eş, evi terk eden eşe karşı Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinde belirtildiği üzere evi terk nedeniyle boşanma davası açabilmektedir. Ceza kanunlarında suç olarak kabul edilmese de evi terk etmek bir kusur olarak görülebilir. Boşanma davası sürecinde maddi ya da manevi tazminat istenir ise evi terk eden taraf kusurlu bulunabilir.

Boşanma Öncesi Evden Ayrılmak Suç mu Sayılır?

Boşanma öncesi evden ayrılmak suç mu sayılır konusunda Yanıt evden ayrılmanın bir suç olmadığıdır. Ancak boşanma süreçlerinde evden ayrılmanın eşlerden birinin kusurlu hareketleri sebebiyle gerçekleşmesi durumunda suç teşkil etmemesi söz konusu olur. Bu şekilde boşanma davasında hiçbir şekilde etki edemez. Eşlerden birinin can güvenliğinin olmaması, eşin aldatıyor olması, eşin hukuksuz bağımlılıklarının olması gibi durumlarda evi terk etmek isteyen eş aynı evde bulunmak zorunda değildir. Bu gibi durumlar yaşandığında kişi kendi can güvenliğini ve haysiyetini koruyabilmek için evden ayrılabilir. Bu durumda boşanma davasında evi terk etmek suç olarak görülmeyecektir.

Boşanma Öncesi Evden Ayrılmak Mümkün Müdür?

Boşanma öncesi evden ayrılma evi terk eden kişinin kendi can güvenliği ve haysiyeti söz konusu ise herhangi bir soru işareti olmadan evini terk edilmesini sağlar. Bu şekilde boşanma davası açıldığında avukata evden ayrılma sebebinin detaylı bir şekilde anlatılması gerekir. Ayrıca eğer delil istenirse ispatlanması gerekir. Kusurlu sayılmak adına evden ayrılmadan bekleyen kişiler uzman bir avukata başvurduğunda detaylı bir şekilde bilgilendirebilir. Bu şekilde doğru adımların atılması sağlanır. Kişilerin belirli koşullar sonucunda evden ayrılmasının herhangi bir suç teşkil etmediği detaylı bir şekilde öğrenilir. Suç teşkil edeceği ya da hangi durumlarda suç olabileceği anlaşılması için bir avukata danışılması önemlidir.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir