gayrimenkul hukuku bursa

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, arsa, daire, ev gibi taşınmazların alım satımında ya da paylaşımında taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözüme bağlamayı amaçlar. Yerli ve yabancı mülk sahipleri, yatırımcılar için söz konusu taşınmazların devri ve yönetimi hususunda ve taşınmazlarla ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti verir. Bunların yanı sıra ev arsa daire işyeri gibi taşınmazların alım satımında, kiralanmasında, ipotek koyulup kaldırılmasında ve bu durumların çözülmesinde danışmanlık hizmeti alınması oldukça önemlidir.

İçindekiler

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, emlak ve bilumum taşınmazlar ile alakalı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları ve gayrimenkul alım satımında ortaya çıkabilecek hukuki prosedürleri, ipotek koyma ve kaldırma işlemlerini takip eder. Gayrimenkul hukuku, oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Aynı zamanda oldukça detaylıdır. Her konu bazında istisnalar içerebilir.

Bu sebeple gayrimenkul hukuku ile ilgili oluşabilecek bir problemde, bir danışmandan hizmet alınması oldukça önemlidir. Herhangi bir taşınmazın anlaşmazlığı sonucunda ortaya çıkabilecek problemler, dava açma ve dava takip sürecinde yapılması gerekenler, azami sürelerin takibi ve mahkeme masrafları ile ilgili süreçlerin takibi ile ilgili de uzman bir avukata danışılarak ilerlenmesi önem teşkil eder.

Gayrimenkul Avukatı Görevleri

Gayrimenkul hukuku, toplumun hemen her kesimini ilgilendiren detaylı ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Medeni hukukun kapsamında olan eşya hukukunda önemli bir yer kaplar. Bu alan oldukça detaylı ve karışı, her durum için ayrı ayrı incelenmesi gereken konular vardır.  Bu alanda hizmet alabilmek için gayrimenkul avukatı görevleri bilinmelidir ve gayrimenkul ile alakalı anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda destek alınmalıdır. Gayrimenkul avukatları, taşınmazların alım satımı, bu esnada oluşabilecek olumsuzlukları çözüne bağlamayı amaçlar. Gayrimenkul avukatları, vekalete dava açar ve dava sürecini takip ederek hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Gayrimenkul avukatları, tapu devri esnasında da danışmanlık hizmetleri verirler. Gayrimenkul sayılan bir malın alım satımında, ipotek konulması ve kaldırılmasında ve paraya çevrilmesi işlemlerinde etkili rol oynuyor. Aynı zamanda kişiye ait konut ve dairelerin kiralanmasında, kira sözleşmesi ile ilgili hususlarda, kira devri, kiracının tahliye edilmesi, belirli durumlarda kira sözleşmesinin iptal edilmesi konularında yardımcı olurlar. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere de Türkiye’de mülk edinebilmeleri konusunda yardımcı olur.

Bursa Gayrimenkul Hukuku

Toplumda yer alan hemen herkesi, bir yönü ile ilgilendiren gayrimenkul hukuku ile ilgili hizmet verebilmek için Bursa gayrimenkul hukuku avukatları danışmanlık hizmeti verir. Kiracı, ev sahibi ya da anlaşmazlığa konu olan herhangi bir taraf olmanıza halinde konunun nihai çözümü yargı yolu ile yapılır. Gayrimenkul avukatları, haksız satış ve sonucundaki kazanç, boşanma sonrası adaletsiz mal bölüşümü, miras bölünmesi ve vasiyet işlemleri ile ilgili hizmet verebilir ve danışmanlık yapabilirler.

Gayrimenkul hukuku oldukça kapsamlı bir konudur. Aynı zamanda her durum ve dava konusunun her tarafı için istisnai durumlar içerir. Bu yüzden, danışmanlık hizmeti alınmayan davalarda dava takibi yeterli şekilde yapılamayabilir. Gayrimenkul hukuku hizmeti veren uzman avukatlar, dava sürecinin başında belirli bir ücret karşılığında anlaşma yapabilecekleri gibi, dava sonunda yüzdelik pay usulü ile de anlaşma yapabilirler. Avukat ve müvekkil, tüm süreci karşılıklı istişare ile yürütürler. Mülkiyet hakkı, her birey için kaçınılmaz ve elzemdir. Aynı zamanda mülkiyet hakkı, Avrupa İnsan Hakları tarafından korunmaktadır. Medeni kanun kapsamında danışanlara yol gösteren gayrimenkul avukatları, bürokratik işlemler sırasında karşılaşılabilecek sorunların minimum düzeye indirilmesini sağlar. Aynı zamanda, haksız olarak gerçekleştiren tapu devri ve kamulaştırma işlemlerinde de danışmanlık ve hukuki prosedürlerde öncülük yapar.

Gayrimenkul Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Gayrimenkul davalarında avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir