Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, bir kişinin vefat etmesiyle geride kalan mirasın nasıl paylaşılacağını belirlemek amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Miras davasının açılması için bazı belgelere ve belirli bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sürecin başlatılması ve davayla ilgili adımların atılması oldukça önemlidir. Ayrıca, miras davasının sonuçlanmasının ardından da bazı süreçler ve kararlar alınması gerekmektedir.

İçindekiler

Miras Davası Nedir?

Miras davası, bir kişinin ölümü üzerine bıraktığı malvarlığının geçiş sürecini düzenleyen hukuki bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu’na göre, miras davası, mirasçıların haklarının ve paylarının belirlendiği bir mahkeme sürecidir. Miras davası, mirasçılara ölümden sonra mirasçılarının haklarından yararlanmalarını sağlamak için açılabilir. Bu davalar, miras bırakan kişinin vasiyeti veya vasiyetname yapmaması durumunda önem kazanır.

Miras davaları genellikle mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanır. Mirasçıların paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğunda, bir miras davası açmak gerekebilir. Bu davalar genellikle malvarlığının değerini, mirasçıların haklarını, mirasın dağıtım yöntemini ve olası düzenlemeleri belirlemek için açılır. Miras davası, mirasçıların haklarının korunması ve adil bir paylaşımın yapılmasını sağlar.

Miras Davası Sürecinde Hangi Adımlar İzlenir?
 • Mirasın tespiti ve mirasçıların belirlenmesi
 • Mirasçıların paylarının belirlenmesi
 • Mirasın paylaşılması için anlaşmazlık olduğunda mahkemeye başvuru
 • Mahkeme süreci ve delillerin sunumu
 • Mirasın mahkeme kararıyla paylaşılması

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır

Miras paylaşımı davası, bir kişinin vefat etmesi durumunda, mirasçıların mirasçılık haklarını kanun yoluna başvurarak tanıtan ve mirasın paylaşılması için yetkili mahkemeden karar almanızı sağlayan bir hukuki süreçtir. Miras paylaşımı davası, mirasçıların mirasın nasıl bölüneceği konusunda anlaşamadığı durumlarda açılır. Bu dava genellikle miras hukuku uzmanı bir avukat tarafından takip edilir.

Miras paylaşımı davasının açılabilmesi için bazı şartlar vardır. Öncelikle, vefat eden kişinin miras bırakıp bırakmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için ölüm belgesi, vasiyetname veya mirasçıların göstereceği diğer belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Ardından, mirasçıların kimler olduğu belirlenmelidir. Mirasçıların kim olacağı kanunda belirtilen sıraya göre tespit edilir. Mirasçılar, direkt olarak mahkemeye başvurabilir veya bir avukat aracılığıyla dava açabilirler.

Miras paylaşımı davasının açılması için dava dilekçesi hazırlanmalı ve yetkili mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçede dava konusu mirasın özellikleri, mirasçıların kimler olduğu, mirasın nasıl bölüneceği gibi detaylar yer almalıdır. Ayrıca, davanın delilleri de dilekçeye eklenmelidir. Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra davanın açılmasına karar verecektir. Davanın açılması durumunda, mirasçılar ve diğer ilgili taraflar davaya dahil edilir ve süreç başlar.

 • Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?
Adımİşlem
1Mirasın varlığı ve vefatın tespiti
2Mirasçıların belirlenmesi
3Dava dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması
4Mahkeme kararının beklenmesi ve davaya dahil olan tarafların ifadelerinin alınması
5Mahkeme kararı ve mirasın bölüştürülmesi

Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Reddi miras davası, mirasçıların mirasın kendilerine bırakılmasını kabul etmemesi durumunda açılan bir davadır. Mirasın reddedilmesinin pek çok sebebi olabilir, ancak genellikle mirasçılar, mirası kabul etmekle birlikte mirastaki borçlar veya yükümlülükler nedeniyle mirasın kendilerine mali yönden zarar vereceğini düşündükleri için reddi miras davası açarlar.

Reddi miras davası açabilmek için öncelikle mirasın kabul edilmiş olması gerekmektedir. Mirasın kabul edilmesi, mirasçının mirası açıkça veya zımnen kabul ettiği anlamına gelir. Mirasçı, mirası kabul etmek için herhangi bir işlem yapmış veya mirasın avantajlarından yararlanmışsa, mirasın kabul edildiği kabul edilir. Ancak, mirasın kabul edilmesi sadece mirasın varisler tarafından kabul edildiği anlamına gelmez. Mirasın kabul edildiğine dair bir irade beyanı yapılırsa, bu mirasın kabul edildiği anlamına gelir.

Reddi miras davası açmak için mirasçılar tarafından bir mahkemeye başvurulması gerekir. Davayı açmak için öncelikle bir avukat tutmak yararlı olacaktır. Avukat, davanın açılması için gerekli olan belgeleri hazırlayacak ve mirasçıları süreç boyunca yönlendirecektir. Reddi miras davası, mirasçıların kişisel haklarını korumak adına önemli bir yasal araçtır ve bu nedenle doğru bir şekilde hazırlanmalı ve yürütülmelidir.

Miras Satış Davası Nasıl Açılır

Miras Satış Davası Nasıl Açılır?

Mirasçılar arasındaki anlaşmazlık veya diğer nedenlerle mirasın paylaşımı konusunda sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, mirasçılar mirasın satışının gerçekleştirilmesi için miras satış davası açabilirler.

Miras satış davası, mirasın bütün olarak satışını talep eden kişiler tarafından açılan bir davadır. Mirasın satışının istenme nedenleri arasında, mirasçıların arasında anlaşmazlığın olması, mal varlığının bölüştürülmesinin mümkün olmaması veya mirasın değerinin paraya çevrilerek eşit şekilde paylaşılmasının istenmesi gibi durumlar yer alabilir.

Miras satış davası açmak için öncelikle bir avukattan yardım almanız önerilir. Bu süreçte avukatınız, mirasın satışının gerçekleştirilmesi için gerekli olan başvuru ve dilekçe hazırlıklarını yapacak ve süreci sizin adınıza yürütecektir. Ayrıca, mirasın satışı için gerekli belgeleri toplayacak ve davaları takip edecektir.

 • Miras Satış Davası Nasıl Açılır?
Gereken BelgelerAçıklama
Kimlik BelgeleriMirasçıların kimlik belgelerinin fotokopisi
Ölüm BelgesiOrtaya konulan mirasın sahibinin ölüm belgesi
Taşınmaz Tapu BelgesiMirasın satışının talep edildiği taşınmazın tapu belgesi

Miras Davasının Açılması İçin Gerekenler

Miras davalarının açılabilmesi için belli başlı belgelere ihtiyaç vardır.

Miras davasının açılabilmesi için gerekenler arasında öncelikle ölen kişinin vefatını kanıtlayan resmi belge olan ölüm belgesinin bulunması gerekmektedir. Ölüm belgesi, kaymakamlık veya nüfus müdürlüklerinden alınabilir.

Bununla birlikte, miras davasının açılabilmesi için ölen kişinin miras bıraktığına dair kanıtların da sunulması gerekmektedir. Bu kanıtları oluşturan belgeler ise ölen kişinin nüfus cüzdanı, tapu senedi, banka hesap cetveli, araç ruhsatı gibi belgeler olabilir.


 • Miras Davasında Hangi Belgeler Gereklidir?

Miras davasında gereken belgeler, dava açan kişinin mahkemede kendi iddiasını kanıtlayabilmesi için çok önemlidir. Bu belgeler, mirasçının kim olduğunu, mirasın ne olduğunu ve paylaşımının nasıl yapılması gerektiğini ispatlamak amacıyla sunulur.

Miras davasında gereken belgeler arasında öncelikle kişinin vefatını kanıtlayan resmi ölüm belgesi bulunmalıdır. Bu belge, mirasçının gerçekten öldüğünü ve davanın geçerli bir nedenle açıldığını göstermektedir. Ayrıca, mirasçının kimliğini kanıtlamak için nüfus cüzdanı veya kimlik kartı gibi resmi belgeler de sunulmalıdır.

Mirasın içeriği ve miktarını ispatlamak için mal varlığının detaylı bir envanteri sunulmalıdır. Bu envanterin içinde taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları, araçlar, şirket hisseleri gibi tüm varlıkların ayrıntılı bir listesi bulunmalıdır. Bu liste, dava sürecinde malvarlığının değerinin belirlenmesinde ve tasfiyesinde önemli bir rol oynar.

Miras Davası Nasıl Başlatılır?

Miras davasını başlatmak için öncelikle bir avukattan hukuki yardım almanız önerilir. Bir avukat, size mirasçı sıfatının nasıl belirleneceği, miras paylaşımının nasıl yapılacağı ve başvuru sürecinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda rehberlik edebilir.

Miras davası başlatma sürecinde, öncelikle mirasçıların belirlenmesi için mirasçılık belgesi çıkartılması gerekmektedir. Bunu yapmak için mahkemeye başvuruda bulunmanız ve mirasçılık belgesi almanız gerekmektedir.

 • Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, mirasın paylaşımı için mirasın bir tasfiye dönemi geçirilir. Bu aşamada mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve mirasın adil bir şekilde dağıtılması için mahkemeden yardım talep edilebilir.
 • Bir diğer önemli adım ise mirasın değerinin belirlenmesidir. Bu, uzman bir mali müşavirin yardımıyla yapılabilir. Mirasın doğru bir şekilde değerlendirilmesi, mirasçıların haklarının korunması için önemlidir.
 • Ardından, miras davası açmak için gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Bu evraklar genellikle vefat ilanı, mirasçılık belgesi, mirasın envanteri ve diğer ilgili belgeleri içerir. Bu belgeleri titizlikle hazırlamak ve eksiksiz bir şekilde sunmak, davaya başlama sürecinde önemlidir.
 • Bütün bu adımların tamamlanmasının ardından, miras davası başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz ile birlikte mahkeme süreci başlayacak ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması için hukuki adımlar atılacaktır.
 • Unutmayın, miras davası süreci karmaşık olabilir ve hukuki konular uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle, bir avukatın desteğini almanız sizin için faydalı olacaktır.
AdımAçıklama
1Bir avukattan hukuki yardım alın.
2Mirasçılık belgesi çıkartmak için mahkemeye başvurun.
3Mirasın tasfiye dönemi geçirin ve gerekirse mahkemeden yardım talep edin.
4Mirasın değerini belirlemek için uzman bir mali müşavirden destek alın.
5Gerekli evrakları hazırlayın ve eksiksiz bir şekilde sunun.
6Miras davası başvurusunda bulunun ve mahkeme sürecini başlatın.

Miras Davasının Süreci Ve Adımları

Miras davaları genellikle mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle açılmaktadir ve çözüm süreci bazı adımlardan oluşmaktadir.

Adım 1: Mirasçıların Belirlenmesi

Miras davasının ilk adımı, mirasçıların belirlenmesidir. Bunu belirlemek için, mirasçılar, öncelikle miras bırakanın yakınları veya kanuni mirasçılar olabilir. Kanuni mirasçılar, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sıraya göre mirası paylaşırlar. Ancak miras bırakanın bir vasiyeti varsa, bu durum mirasın paylaşımını etkileyebilir.

Adım 2: Mirasın Değerlendirilmesi

Bir sonraki adım, mirasın değerlendirilmesidir. Mirasın değeri, taşınır ve taşınmaz malların yanı sıra banka hesapları, hisse senetleri ve diğer varlıkları içerebilir. Bu adımda, mirasın tam bir envanteri yapılır ve tüm mal varlığı miktarları belirlenir.

Adım 3: Miras Paylaşımı

Mirasın paylaşımı, mirasçıların belirlenmesi ve mirasın değerlendirilmesi aşamasından sonra gerçekleşir. Miras davası sürecinde, mirasçılar arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılır. Ancak uzlaşma sağlanamazsa, mahkeme süreci başlatılır ve mahkeme mirasın paylaşımını kararlaştırır.

 • Kısacası, miras davası süreci mirasçıların belirlenmesi, mirasın değerlendirilmesi ve miras paylaşımı adımlarını içerir.
AdımAçıklama
1Mirasçıların Belirlenmesi
2Mirasın Değerlendirilmesi
3Miras Paylaşımı

Miras Davası Sonuçlandıktan Sonra Ne Olur?

Bir miras davası sona erdiğinde, birkaç farklı senaryo mümkündür. Bu senaryoların sonucu, davada yer alan tarafların mirasın paylaşımı konusunda nasıl anlaştığına bağlıdır. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlandıysa, mirasın paylaşım işlemleri hızla gerçekleştirilebilir.

Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme kararı sonucu mirasın paylaşımı gerçekleştirilir. Mahkeme kararı gereğince, mirasın paylaşımı işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir. Bu aşamada, mirasçılar mirasın paylaşımı ile ilgili belge ve evrakların hazırlanmasından sorumludur. Mirasın paylaşımı ile ilgili belge ve evraklar, mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Noter huzurunda gerçekleştirilen mirasın paylaşımı işlemi sonucunda, mirasın taraflar arasında paylaşımı tamamlanmış olur. Taraflar, kendilerine düşen miras payını alır ve mülkiyet haklarını kullanmaya başlar. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, mirasın paylaşımının tamamlanmasının ardından yapılan işlemlerin yasal ve mevzuata uygun olmasıdır.

Miras Davası Için Avukat Tutma Süreci

Miras davası için avukat tutma süreci, mirasın paylaşımı veya miras hukukuyla ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıkların hukuki olarak çözümlenmesi amacıyla başvurulan bir adımdır. Miras davasında hukuki süreç oldukça karmaşık olabildiği için avukat tutma süreci son derece önemlidir. Bir avukatın doğru bir şekilde seçilmesi, davaya ilişkin hakların korunması ve dava sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir.

Miras davasında avukat tutma süreci genellikle şu adımları içermektedir:

 • İlk olarak, miras davasına ilişkin tecrübeli ve uzmanlaşmış bir avukat bulunmalıdır. Miras hukuku alanında uzman olan avukatlar, miras davalarında daha tecrübeli oldukları için daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilirler.
 • Avukat arama sürecinde, referanslar ve değerlendirmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önceki müşterilerin deneyimleri ve değerlendirmeleri, avukatın performansı hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir.
 • Miras davasında avukat tutmak için önceden bir randevu alınması gerekmektedir. Randevu sırasında, davaya ilişkin detayları paylaşma ve avukatın deneyimini, uzmanlığını ve başarı oranını sorma fırsatı bulunmaktadır.

Miras davası için avukat tutma süreci oldukça önemlidir çünkü doğru bir avukat seçimi, davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için büyük bir etkendir. Avukatınızla sağlam bir iletişim kurmak, davayla ilgili her konuda doğru bilgi alışverişi yapmak ve avukatınızın size ve miras haklarınıza en iyi şekilde hizmet etmesi için gerekli adımları atmaktır.

Miras Davası İçin Avukat Tutma Süreci Adımları
1. Tecrübeli ve uzman bir avukat bulma
2. Referans ve değerlendirmelerin gözden geçirilmesi
3. Önceden bir randevu alınması

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir