Avukat Hukuk Burosu

Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelebilmektedir. Mirastan mal kaçırma sonucunda tapu iptali davası söz konusu oluyorsa, bu durumda mahkemeye başvuru yapılarak gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İçindekiler

Mirastan Mal Kaçırma Yönünden Tapu İptali ve Tescil Davaları

Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma tapu iptali ve tescil davaları için esas teşkil edebilmektedir. Mirastan mal kaçırma, miras bırakmış olanın mirasçılarının tamamından ya da bir kısmından mallarını kaçırması nedeniyle gerçekleşmektedir. Böyle bir durum olduğunda durum sadece dava ile çözme kavuşabilmektedir. Mirastan mal kaçırma durumunda mirasçı terekeye dahil edilmiş olan malvarlığını mirasçıların tamamı ya da bir kısmının aleyhine olacak bir biçimde mirasçısına ya da üçüncü bir kişiye devretmeyi istemektedir. Muris, mirasçılarını mirastan yoksun bırakmak amacıyla esasında bağışlama olan arzusunu tapuda satış şeklinde gösterebilmektedir. Bu durumda mirastan mal kaçırma durumu söz konusu olabileceği için mirasçıların haklarını korumak amacıyla muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İşlemleri

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil işlemleri için mirasçılar nezdinde dava açılması gerekmektedir. Bu dava ile sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ve tapu kaydının iptali mümkün olabilmektedir. Bu noktada söz konusu olan mirasçıların saklı paya sahip olup olmadıkları da önemli olmamaktadır. Mirasçı sıfatını taşıyan her kimse bu davayı rahatlıkla açabilmektedir. Muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davalarında gerçek iradenin tespit edilmesi amacıyla birkaç kriterin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu noktaların mahkeme tarafından kabul edilmesi gerekmektedir;
  • Yöreye ait olan gelenek ve görenekler,
  • Muvazaaya dayalı işlemler kapsamında olayların seyri,
  • Muvazaa tespiti kapsamında murisin sözleşmeyi yapmakta haklılık payı,
  • Davalı olan tarafın dava konusu edilen taşınmazı alım gücüne göre değerlendirmek,
  • Satış bedeli ve sözleşme tarihinde dava konusu taşınmazın gerçek değeri arasında oluşan farkın,
Mahkeme tarafından titizlikle incelenmesi gerekmektedir.
evlenmeye izin davasi
Tapu iptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) kimler açabilirler?

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilirler?

Muris muvazaası dayalı tapu iptal ve tescil davası açmak için hukuki yararı olan ve mirasçı sıfatına sahip olan kimseler davacı olabilmektedirler. Bu dava kapsamında mirasçılar; yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, evlatlıklar ve onun alt soyları olmaktadır. Davayı açamayacak olanlar ise mirası reddeden kimseler, miras hakkından feragat etmiş olanlar, mirastan çıkarılmış kimselerden oluşmaktadır. Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptal ve tescil davaları için davalı sıfatının kullanılması önem taşımaktadır. Bu türden davalarda davalı, taşınmazı mirasbırakandan alacak olan kişidir. Şayet söz konusu kişi vefat etmiş ise bu dava vefat edenin mirasçılarına ya da aynı taşınmazın kötü niyetli olarak devralınmış üçüncü kişilere yönelik açılmaktadır.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu iptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Muris muvazaası dayalı tapu iptal ve tescil davası açılması için yetkili mahkemeye başvuru yapılmaktadır. Bu davaların görüldüğü mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Bu davanın açılması için belirli süre konusuna da dikkat edilmesi gerekmektedir. Dava ancak miras bırakanın vefatından sonra açılabilmektedir. Kişinin hayatta olması halinde dava açılmamaktadır. Bu davalarda delil önemli olduğundan söz konusu durumun ispat edilmesi gerekmektedir. Davacı taraf mirasbırakanın kendilerinden mal kaçırıldığını ispat ile yükümlü olmaktadır. Eğer ispat söz konusu değilse mahkeme bu durumda dava açan tarafın aleyhinde karar verebilirler. Mal kaçırma tanımı içerisine ev, bahçe, apartman gibi gayrimenkuller ile her türlü mirasa söz konusu olan taşınmaz dahil edilmektedir. Bu dava için ayrıca zamanaşımı da söz konusu olmamaktadır.

Bu Tür Davalarda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu davaların avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz. Bursa Gayrimenkul Avukatı hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir