avukat ofis 1280x720 1

Tapu iptali ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)

Tapu iptali ve tescil davası ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olduğunda bazı farklılıklar taşımaktadır. Temel olarak bakma sözleşmesi kişinin ölünceye kadar bakılması karşılığında bakıcı sıfatı taşıyan kişi için belirli menfaatlerin sağlanmasını içermektedir.

İçindekiler

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Tapu iptali ve tescil işlemleri ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayanıyorsa bu durumda farklı yöntemlerin takip edilmesi gerekmektedir. Öncelikle ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin vefat edinceye kadar bakılmasını içeren, bakıcıya da bu konu kapsamında belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türünü içermektedir. Bu sözleşme türünde bakıcıya bazen konut tahsis edilmekte bazen de bakımı karşılığında belirli bir miktar karşılığında para verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu noktada bakıcının kim olduğunu da önem taşımamaktadır. Bakıcı sıfatını evlat, hemşire ya da huzurevi üstlenebilmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Diğer durumda bu sözleşme geçersiz kabul edilecek ve hukuk açısından herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sadece sulh hakimi ya da noter kapsamında, bakıcıya gayrimenkul tahsisi söz konusu ise bu durumda da tapu müdürlüğünde yapılmaktadır. Bu sözleşmesinin imzalanması sırasında iki adet şahidin de bulunması gerekmektedir. Bu yüzden yetkili mercii karşısında iki tanık ve sözleşmenin taraflarının bulunması gerekmektedir. Bu taraflardan birisinin sözleşmeyi başka yer ya da zamanda imzalaması ise kabul edilmemektedir. Böyle bir durumda ise bakıcı kendisine vaat edilen bedelleri talep edememektedir. Tapu müdürlüğünde sözleşme yapılıyorsa tanıkların yanında;
  • Taraflara ait olan kimlikler,
  • Bakılacak olan kişinin fotoğrafı,
  • Bakıcının 2 adet fotoğrafı,
  • Temsil söz konusu ise vekaletnamenin ya da vasi kararı örneği,
  • Belediyeden alınmış emlak rayiç değer belgesi,
  • DASK poliçesi de gerekmektedir.
Bakılacak kişinin zihinsel sorunları bulunuyorsa bu durumda sağlık raporu da talep edilecektir. Ayrıca yüzde 4 oranında tapu harcı ve döner sermaye ücretinin de yine aynı kapsamda ödenmesi gerekmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali

Ölünceye kadar bakma sözleşmesini iptal etmek için iptal gerektiren durumlar söz konusu olmalıdır. Bu kapsamda sözleşmenin mirastan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı anlaşıldığında iptal söz konusudur. Böyle bir durumda menfaatleri zarara uğrayan mirasçılar tarafından ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali talep edilebilir. Bu noktada en önemli konu ise sözleşmenin kötü niyetli olarak yapılmış olduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesidir. Bu noktada;
  • Miras bırakan kişinin sağlık durumu, yaşı, hangi oranda bakıma muhtaç olduğu,
  • Miras bırakan kişinin ailevi ortamı,
  • Sözleşmeyle devredilecek olan mal varlığının toplam mal varlığına oranı gibi etmenler mahkeme tarafından göz önünde tutulmaktadır.
Eğer bakıcı vefat etmişse bu durumda da mahkeme tarafından konuyla ilgili olarak yine karar alınabilmektedir. Bu durumda da bakıcının birincil dereceden yakınlarına söz konusu gayrimenkul tutarından hesaplama yapılacak şekilde pay verilmesine karar verilmektedir. Bunların dışında tapu iptali ve tescil işlemi için sözleşmenin geçersiz sayılması gerekiyorsa 6 ay içerisinde bildirimde bulunmak gerekmektedir. Fakat bu noktada ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tapu siciline yansıtılmış olması gerekir. Başka bir deyişle tapu kaydı halen miras bırakılan bakıcının üzerinde yer alıyorsa bu durumda mirasçılar tarafından haklı bir neden olmadıkça dava açılmamaktadır. Ehliyetsizlik, vefat ya da benzeri durumlar söz konusu olduğumda mahkemeye dava açılarak tapu iptali talebi yapılmaktadır. Mahkeme bakıcı ile ilgili olarak durumları göz önünde tutarak nihai karar vermiş olacaktır. Ancak bakıcının vefatı ya da ehliyetsizliği durumu dışında başka bir durum söz konusu ise bu durumda da gerekli ispatların sağlanması gerekmektedir.

Bu Tür Davalarda Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Bu davaların avukatlık ücreti, her sene Türkiye Barolar Birliği ve bağlı olunan Baro tarafından belirlenmektedir. Avukatların avukatlık ücreti talebi bu tarifeye göre olmaktadır. Bu sebeple, tarafımızla iletişime geçmeniz halinde sizlere ücret bilgisi verebilmekteyiz. Bursa Gayrimenkul Avukatı hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir